Obálka vydání 24/2006
24/2006 • 11.–18. 6. 2006

2006/24