0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Komentáře10. 9. 20052 minuty

Glosa

Zhruba padesát miliard korun veřejných peněz věnoval stát na odstranění škod po velké vodě 2002. A Nejvyšší kontrolní úřad teď namátkově na půlmiliardovém vzorku prověřil, jak státní instituce s penězi nakládaly. Nedostatky přitom zjistil u zarážejících 190 milionů zkoumaných investic. Stručně řečeno, některé peníze nebyly využity na likvidaci povodňových škod, ale jako záplata na jiné resty v hospodaření, u jiných projektů zase není doložena skutečná výše škody, a tedy potřebná výše dotace. „Zprávu pokládáme za pochvalu naší činnosti,“ komentoval tyto smutné informace mluvčí jednoho ze zkoumaných úřadů (ministerstva zemědělství) Pavel Kovář. „Vytýkané nedostatky jsou drobné. Žádné závažné provinění nebylo zjištěno.“

Zhruba padesát miliard korun veřejných peněz věnoval stát na odstranění škod po velké vodě 2002. A Nejvyšší kontrolní úřad teď namátkově na půlmiliardovém vzorku prověřil, jak státní instituce s penězi nakládaly. Nedostatky přitom zjistil u zarážejících 190 milionů zkoumaných investic. Stručně řečeno, některé peníze nebyly využity na likvidaci povodňových škod, ale jako záplata na jiné resty v hospodaření, u jiných projektů zase není doložena skutečná výše škody, a tedy potřebná výše dotace. „Zprávu pokládáme za pochvalu naší činnosti,“ komentoval tyto smutné informace mluvčí jednoho ze zkoumaných úřadů (ministerstva zemědělství) Pavel Kovář. „Vytýkané nedostatky jsou drobné. Žádné závažné provinění nebylo zjištěno.“

Vezmeme-li v úvahu, že nejde o nic menšího než neprůhledně utracené stovky milionů, jsou Kovářovy řeči o „pochvale“ poměrně silnou provokací. A vyniknou ještě víc ve srovnání s tím, jak pečlivě a striktně kontrolují vládní úředníci žádosti o dotace ze strany třeba nevládních organizací. Tam je náhle i nepatrný, snadno napravitelný nedostatek fatálním proviněním. Tak třeba nadaci Spektrum, která se stará o týrané matky, byla kvůli formální chybičce v projektu odmítnuta stotisícová pomoc, unikátní časopis pomáhající bezdomovcům Nový Prostor nedostal životně důležitou dotaci jen proto, že v projektu chyběla zakládající listina. Při spravedlivém výkladu takové přísnosti by nemělo dostat ministerstvo zemědělství ze…

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc