0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Diskuse1. 5. 20043 minuty

Výběr z debaty čtenářů

Nepodváděl jsem

Při uvádění citací ve svých habilitačních materiálech jsem se podvodu nedopustil. Udělal jsem neúmyslnou chybu v citaci na své vlastní práce, mechanicky několikrát opakovanou. Chyba nespočívá v tom, že bych si přivlastňoval cizí práce nebo uváděl práce neexistující. Podrobnější vysvětlení je uvedeno na www.natur.cuni.cz. Proti poškození svého jména se pochopitelně budu odpovídajícím způsobem bránit.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Václav Kachlík, proděkan PřF UK

Hodnocení snadno a rychle

Reaguji na článek Když docenti lžou. Člověk se nedopouští podvodu tím, že odkaz na svou publikaci zařadí v materiálech do té či oné kolonky v seznamu publikací. Habilitační komise, která posuzuje kvalifikaci uchazeče pro udělení hodnosti docent, má přístup ke všem pracím uchazeče a zkoumá jejich kvalitu, nikoli pouhé zařazení publikace do správné kolonky. Mimochodem, byl jsem pár let proděkanem pro vědu, takže bych měl být osobou alespoň poučenou. Přesto jsem dodneška nedokázal pochopit, co patří do kolonky Práce publikované v recenzovaných sbornících. Třeba mi poradí v článku citovaný kolega dr. Špičák. Člověk se také nedopouští podvodu tím, že neúmyslně uvede chybnou citaci na svou vlastní práci. Zákony definují slovo podvod jinak. Musím se však přiznat, že nejvíce mě zaujalo tvrzení „každý si přece může kliknout na internet a podle seznamu…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc