0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Civilizace22. 11. 200310 minut

Spasení těl

mobrazek_1728.jpeg • Autor: Respekt
mobrazek_1728.jpeg • Autor: Respekt
Fotografie: Lékaři s občany často zacházejí jako s dětmi. Foto: Profimedia.cz / Reuters • Autor: Globe Media /  Reuters
Fotografie: Lékaři s občany často zacházejí jako s dětmi. Foto: Profimedia.cz / Reuters • Autor: Globe Media / Reuters
↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Žijeme v jistém smyslu v bezprecedentní době: průměrná délka života stále roste a většina lidí se dožívá stařeckého věku, což v minulosti nikdy nebylo. Obecně se předpokládá, že za to vděčíme medicíně – od neobyčejně důležitých „sociálních“ faktorů typu kvalita bydlení, stravování, technologie potravin a vody, odpadnutí těžké práce atd. se většinou spíše odhlíží. Není proto divu, že výsadnímu postavení, jakému se kdysi – ve společnosti bohaté na nejrůznější útrapy a předčasnou smrt – těšila církev, administrátorka spasení duší, se dnes těší medicínsko-průmyslový komplex, nabízející spasení těl. Tento komplex sestává z lékařských fakult a dalších výzkumných a školicích zařízení, z klinik, ordinací, zdravotního pojišťovnictví, průmyslu produkujícího farmaka a zdravotnickou techniku a z dalších institucí. Nikdo rozumný nebude zpochybňovat znalosti a dovednosti moderního lékařství, co však budí pochybnosti, je jeho sociální aspekt.

Závislost

Problémy, které dnes medicínsko-průmyslový komplex (MPK) vyvolává, jsou velmi podobné těm, jež byly spojeny se středověkou církví. Společným jmenovatelem je zejména hromadění moci v rukou úzké skupinky lidí, která zbytek společnosti – „laiky“ – monopolně ovládá s tím, že sama nejlépe ví, co je jim ku prospěchu a co ke škodě. Tak jako hlásala církev zásadu Nulla salus extra ecclesiam, mimo…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc