0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura11. 2. 20015 minut

Doteky mušketýrské éry

Zdeněk Dragoun

Třicetiletá válka je často označována za jednu z prvních válek, která zasáhla celou Evropu. V rámci jejího průběhu došlo k mnoha událostem, které nesmazatelně ovlivnily naše dějiny a které zajímají vedle historiků i širší obec zájemců o minulost. Především tragické osudy známých vojevůdců (Valdštejn, Gustav II. Adolf, Pappenheim a další) přitahují pozornost čtenářů odborné i populární literatury a významně zasahují do velkého množství beletristických titulů. Vždyť do třicetileté války patří také intriky kardinála Richelieua, obléhání La Rochelle, hrdinské kousky mnohem většího počtu mušketýrů než jen populární čtveřice Athos, Porthos, Aramis a d'Artagnan, podobně jako obléhání severoitalského města Casale, během kterého se odehrává značná část Ostrova včerejšího dne Umberta Eca. Další doplnění bohaté mozaiky nabízí čerstvá publikace historika Petra Klučiny Třicetiletá válka - obraz doby 1618–1648, která vyšla na konci minulého roku v nakladatelství Paseka v Litomyšli.

Obrazová reportáž

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Kniha obsahuje spoustu informací o dávném válečném konfliktu. Vlastní historii války shrnuje v úvodních několika stránkách, doplněných na konci dvoustránkovou orientační chronologií válečných událostí. Zbylých čtyři sta stran tvoří jakási obrazová encyklopedie. Samozřejmě nemůže být kompletní, jak se ohrazuje autor či nakladatelství na záložce, ale představuje rozhodně mnohem více než „komentovanou obrazovou reportáž“. Názvy jednotlivých kapitol umožňují nejen…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc