0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Dopisy21. 10. 20014 minuty

Dopisy

Pohlavní zneužívání psychologové ohlašovat nemusí

Studuji pátým rokem na Právnické fakultě UK a již delší dobu mi vrtá hlavou problematika povinné mlčenlivosti. Proto jsem velmi uvítal článek Mlčeti zlato (Respekt č. 40/2001). Psycholog Jeroným Klimeš však postavil svůj text na mylném předpokladu. Píše, že podle platných právních předpisů je každý občan povinen ohlásit policii spáchání trestných činů, o nichse dozví, jinak že sám páchá trestný čin. Autor má zřejmě na mysli trestný čin neoznámení trestného činu (paragraf168). Neoznámení je skutečně trestné, ale zahrnuje pouze a výhradně trestné činy, které jsou v této rubrice trestního zákona uvedeny. Oboru psychologie by se přímo mohly týkat trestné činy týrání svěřené osoby a vraždy, snad i trestný čin obecného ohrožení. Na tyto a některé další trestné činy se oznamovací povinnost vztahuje, ale pohlavní zneužívání zde uvedeno není. Jiná situace je u trestného činu pod paragfrafem167, má název nepřekažení trestného činu. Ten se vztahuje na mnohem větší počet trestných činů, kterým má každý občan povinnost zabránit, mezi nimi i pohlavnímu zneužívání. Zákon říká, že tak lze učinit i včasným oznámením policii. Příběh o šestnáctileté Janě je tedy právně chybně posouzen. Byla zneužita partnerem matky, který s nimi už rok nežije. To znamená, že trestná činnost spočívající v pohlavním zneužívání byla ukončena, tudíž ji už nelze překazit, leda oznámit. K…

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc