0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Zahraničí22. 4. 20015 minut

Běh na dlouhou africkou trať

Miroslav Honsů

V roce 1930 ohlásili průzkumníci v Sieře Leone, že objevili ložiska diamantů. Západoafrická kolonie ovládaná Brity tehdy bleskurychle získala pověst západoafrického Kimberley - po vzoru jihoafrického města proslulého diamantovými nalezišti. Na rozsáhlém území podél hranic s formálně nezávislou Libérií se začaly otevírat doly. Hlavní město Freetown, původně obydlí otroků osvobozených náboženským hnutím amerických kvakerů, se stalo ceněnou perlou britského impéria. O mnoho desetiletí později se sierraleonské diamanty staly záminkou a živnou půdou k rozpoutání brutální občanské války.

Sankoh ozbrojil děti

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

V březnu to bylo deset let, co konflikt vypukl. Bývalý armádní a později televizní kameraman Foday Sankoh tehdy s pomocí libyjských vojenských poradců, revoltujících studentů a oddílů ze sousední Libérie zahájil povstání proti nepříliš oblíbené vojenské vládě. Ta zemi ovládala od druhé poloviny šedesátých let, tedy po převážnou dobu její samostatné existence. Původně do jisté míry ospravedlnitelné Sankohovy motivy však rychle vzaly zasvé. K jeho Jednotné revoluční frontě (RUF) se přidaly tisíce většinou mladých lidí a dětí, které v povstání viděly příležitost k obživě. Oddíly dětských hrdlořezů povzbuzovaných drogami a příslibem rabování rychle ovládly dvě třetiny země včetně diamantových dolů na východě. Ať už během následujících let ve Freetownu vládl kdokoli, bez drahokamů, které jsou hlavní vývozní položkou a rychlým zdrojem peněz, měl jen…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc