0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Diskuse1. 4. 20016 minut

Asfalt sem, asfalt tam

Johana Doubravová, Mojmír Chromý

Zřízení krajských zastupitelstev poskytlo regionům rozhodovací pravomoc také v oblasti plánování tras dopravních komunikací. Doprava tak na jedné straně nadále spadá do kompetence centrálních orgánů, nově však i do kompetence krajů. Ty pak o územních plánech velkých územních celků dotčených například stavbou dálnice rozhodují ve veřejném řízení za účasti právnických i fyzických osob. Tato správní změna přitom zasáhla do vývoje jedné z nejdiskutovanějších dopravních staveb ve středních a jižních Čechách - plánované dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic. Odpůrci výstavby dálnice D3 totiž využili příležitosti a založili občanská sdružení některých posázavských a benešovských obcí, jejichž katastrem by navrhovaná dálnice měla procházet. Jejich cílem přitom je širokou veřejnost nejen seznámit s problematikou plánované stavby, ale především navrhnout k zamýšlené dálnici alternativní řešení, které by vyhovovalo nejen dopravně, ale také ekologicky a občansky. Podle řady odborných posudků (viz dokumenty na adrese http://cde. ecn. cz/detri) je totiž výstavba zcela nového dálničního koridoru spojujícího hlavní město s Českými Budějovicemi z mnoha hledisek nesmyslná.

Raději rekonstruovat

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Hlavním argumentem proti výstavbě nové dálnice je přitom prostý fakt, že dopravně ani ekonomicky není nutná. Podle prognóz totiž nemá počet vozidel ani v roce 2020 na dálnici D3 překročit hranici 18 tisíc denně (s výjimkou úseku…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc