0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Diskuse27. 2. 20004 minuty

Je tu lépe než za Dlouhého

Zdeněk Vorlíček

Kdybych byl nezasvěceným občanem, po přečtení článku s podtitulem „Ministerstvo průmyslu a obchodu platí své oblíbené podniky z dotací na vědu“ (Neděláte s hliníkem?, Respekt č. 8/2000) bych byl zdrcen. Koncentrovaně je zde v první větě daňovému poplatníku sděleno, že Grégrovo „ministerstvo průmyslu tajně dotuje průmyslové podniky a říká tomu podpora vědy“! Přitom článek tvrdí, že tyto závěry opírá o nálezy kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), provedené na tomto ministerstvu. Pokusím se na malé ploše, kterou mám k dispozici, celou záležitost uvést na pravou míru.

Kritizovat Grégra je vděčné

Reklama

První, co v článku chybí, je sdělení, že kontrola NKÚ, zaměřená na hospodaření s prostředky státu na podporu výzkumu a vývoje v průmyslu v letech 1997 až 1999, neprokázala, že by MPO poskytlo byť jedinou korunu v rozporu se zákonem! V ČR v současné době už toto není špatný výsledek, stačí se podívat na výsledky kontrol řady jiných institucí. Výtky mají tedy spíše metodický charakter. Používání přítomného času v článku navozuje představu o nepořádcích současného vedení ministerstva. Přitom drtivá většina výtek NKÚ směřovala do období 1997 a dříve, méně už 1998 a jen zcela ojediněle do roku 1999, protože po příchodu na MPO současné vedení provedlo celou řadu organizačních i metodických preventivních opatření k podstatnému zlepšení věcné kontroly řešení i kontroly hospodaření s finančními…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc