0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura10. 5. 19988 minut

Psát kamerou

Petr Málek

Bressonův film Kapsář (1959), tolik obdivovaný reprezentanty francouzské nové vlny, otevírá detail ruky, která drží pero a na bílý čtverečkovaný papír, připomínající stránku školního sešitu, píše slova, jež jsou bezpochyby začátkem deníku. Tento detail píšící ruky a obraz psaného deníku, doprovázený hlasem mimo obraz, bezprostředně evokuje Bressonův starší snímek Deník venkovského faráře (1950). Právě v tomto období, takřka symbolicky ohraničeném psanými deníkovými záznamy, jež oba filmy otevírají, se rodila i podstatná část Bressonových zápisků, které pod názvem Poznámky o kinematografu (Notes sur le cinématographe) vyšly poprvé v roce 1975. Po více než dvaceti letech se tento výjimečný text dostává do rukou i českému čtenáři.

Nezbytné obrazy

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Poznámky shrnují Bressonovy úvahy a postřehy, většinou vyjádřené v krátkých, lapidárních formulacích, jež jsou nejen jedinečným dokumentem (a klíčem) k tvorbě tohoto dnes již více než devadesátiletého nestora světové kinematografie, ale i manifestací osobité filozofie tvorby, strhující svou nekompromisností a svým étosem překračujícím hranice filmové režie.Je příznačné, že první Bressonovy poznámky pocházejí z roku 1950, kdy pracoval na Deníku venkovského faráře, který v kontextu jeho tvorby znamená především důsledný odklon od zavedených filmových konvencí a vykročení k poetice kinematografu. V Poznámkách Bresson formuloval a postupně zpřesňoval svou představu kinematografu (cinématographe), jejž postavil…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc