0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Civilizace12. 6. 199411 minut

Welfare

Welfare

Mýtus asociální Ameriky

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Při hledání nové podoby české sociální politiky se její tvůrci mohli inspirovat modely, které se postupem času, v závislosti na tradicích, vyvinuly na západ od našich hranic. Nakonec se rozhodli pro model vycházející většinou z domácí tradice, blízké rakousko-uherskému a německému pojetí.Třebaže hlavním cílem našich reformátorů je napomoci k tomu, aby stát ustoupil od pečovatelského komplexu vůči občanům, nebrali v úvahu zkušenosti Spojených států. Jako by i oni podlehli u nás obecně rozšířené představě o sociální krutosti severoamerické společnosti. Skutečnost je však o mnoho složitější.

Zahálka je hřích

Spojené státy nikdy nepřijaly evropský rozsah rétoriky o „sociální solidaritě organizované státem“. Welfare - slovo v evropském kontextu chápané ve významu: „veřejné blaho zajišťované pro občany“, zní průměrnému Američanovi spíš jako „veřejná ostuda“. Zatímco ve vyspělých státech Evropy welfare v širším slova smyslu znamená celý komplex veřejných sociálních služeb, v Americe se význam pojmu zúžil na „pomoc státu chudým“. Být odkázán na takovou pomoc patří pro mnoho Američanů k největším ponížením.Tento postoj souvisí s hodnotami, které jsou ve Spojených státech hluboce zakořeněny. Jsou spojeny především s protestantskou etikou kapitalismu, klasickým liberalismem a sociálním darwinismem, podle nichž má svobodný a soběstačný jednotlivec morální právo, ale i povinnost, prací získávat bohatství na trhu.…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc