0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Rozhovory9. 5. 199310 minut

Lékaři se mafie nebojí

Lékaři se mafie nebojí

„Nesmí nám vadit, když po privatizaci vzniknou ze zdravotních středisek prodejny zeleniny,“ říká prezident České lékařské komory doc.MUDr.Bohuslav Svoboda, CSc. 

Reklama

Doc.MUDr.Bohuslav Svoboda, CSc. (1944), vystudoval lékařskou fakultu UK - obor hygiena, pracoval jako gynekolog v příbramské nemocnici, od roku 1990 je přednostou gynekologicko- porodnické kliniky 3.lékařské fakulty UK, od prosince 1992 prezident České lékařské komory.

Lékařská komora hájí zájmy lékařů, ale zároveň je od státu pověřena kontrolou jejich práce, takže zastupuje i pacienta. Nedochází ke střetu zájmů?V žádném případě. Komora je podle zákona povinna zaručit odbornou úroveň lékaře. Zájem pacienta je vlastně shodný s naším zájmem. O střetu zájmů by se dalo hovořit v okamžiku, kdy si pacient z nějakého důvodu na lékaře stěžuje. V takových případech lékaře prošetřuje revizní komise, senát a čestná rada komory. Pokud dojdou k názoru, že došlo k poškození pacienta, tak vysloví verdikt proti lékaři. Naším hlavním úkolem je odhalovat špatně pracující lékaře.Hájili byste i lékaře podezřelého z trestného činu?Trestný čin nebo podezření z trestného činu spadá do působnosti orgánů činných v trestním řízení. Ovšem kdyby se čestná rada domnívala, že obvinění z trestného činu je neoprávněné, tak může do procesu vstoupit. Sežene a třeba i zaplatí obviněné osobě nejlepšího právníka.

Licenci jsme ještě nikomu neodebrali

Kolik sporných případů už komora…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc