Obálka vydání 9/1992
9/1992 • 2.–9. 3. 1992

1992/9