Často hledáte, jak…
Obálka vydání 18/1991
18/1991 • 6.–13. 5. 1991

1991/18

Zahraničí

Obyčejná komunistická provokace

Zbyněk Petráček

Dnešní Bulharsko žije podobnými problémy jako naše federace, s tím rozdílem, že rok a půl po pádu totality mají absolutní většinu v sofijském Národním shromáždění bývalí komunisté.

SSSR

Dimitrij Běloševský

Dne 12.února 1991 podepsal svazový premiér V.Pavlov usnesení označené jako "Otázky činnosti korporace Experimentální tvůrčí centrum" (ETC).

Severní Kavkaz

Václav Černý

Koncem dubna propukl násilný konflikt mezi příslušníky dvou národů severního Kavkazu - Osety a Inguši. Jeho příčiny je třeba hledat ve stalinské politice přesídlování celých národů, jejíž důsledky se nepodařilo odstranit dodnes.

Jugoslávie

Teodor Marjanovič

Navzdory téměř pravidelným přestřelkám a výbuchům nespokojenosti se zdá, že kolotoč jugoslávských událostí běží jaksi naprázdno. Jugoslávské deníky nevěnují tankům na ulicích a teroristickým akcím více místa než větším dopravním nehodám.

ČSFR - Německo

Jan Šenkýř

Tento týden probíhá v Bonnu druhé kolo oficiálních přípravných jednání o smlouvě mezi Československem a Německem. Tato smlouva bude mít nepochybně zásadní význam nejen pro naše vzájemné soužití, ale bude zřejmě i důležitým prvkem při začlenění Československa do budoucích celoevropských struktur.

Kyvadlo se vrací

Petr Janyška

"Dnes nejsme moc pyšní na to, čemu se říká švédský model. Nefunguje, jak by měl, nedává, co sliboval, je příliš neefektivní a jedinci poskytuje malou možnost výběru," říká Hans Bergström, hlavní komentátor deníku Dagens Nyheter.

Počátky trhu v bývalé NDR

Emanuel Jelínek

Je jisté, že přeměnit socialistické hospodářství na kvetoucí tržní ekonomiku je za několik měsíců od sjednocení i s dostatečným kapitálem z mnoha důvodů naprosto vyloučeno.