Často hledáte, jak…
Obálka vydání 1/1991
1/1991 • 3.–10. 1. 1991

1991/1

Domov

Léky nadále úzký profil?

Respekt

O situaci ve farmaceutickém podniku Galena v Opavě a o nepříliš povedeném konkursu na ředitele jsme psali v Respektu č.28. Z Opavy se ozvaly hlasy, že jsme podnik poškodili nepravdivými fakty.

Svatokrádež

Marek Špinka

Obyvatelé Prahy 8 zřejmě netuší, jak vážně jsou po nedávných komunálních volbách ohroženi - do jednoho by mohli ztratit totožnost. Tak to alespoň vidí obvodní poslanci za komunistickou stranu a za Republikánskou unii.

Z nezaměstnaného ředitelem

Jaroslav Spurný

Jihočeské drůbežářské závody Vodňany jsou podnikem, který je sužován hospodářskými i personálními problémy, typickými pro podobné podniky v malých městech. Proto jsme chtěli zjistit, jak jsou na tom čtrnáct dnů před závažnými změnami, jež přinese start tržní ekonomiky.

Mezi lékaři

Bohuslav Blažek

Začátkem prosince se na půdě ministerstva zdravotnictví odehrávala schůzka, jaká u nás dosud neměla obdobu. V místech, odkud se centrálně střežila jednotnost našeho zdravotnictví, mezi sebou vedli rušný dialog zástupci nově vzniklých organizací lékařů, stomatologů, farmaceutů, farmaceutických laborantů a zdravotnických sester - a aby byl obraz pestřejší, některé z těchto profesních skupin tu byly reprezentovány i vícerými organizacemi.

Vesnice zblízka

Respekt

Sondu do světa vesnice M. ve Středočeském kraji, jejíž výsledky zde předkládáme, provedli studenti 1.ročníku sociologie FSV UK v rámci semináře klinické sociologie.