0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Obálka vydání 41/1990
41/1990 • 19.–26. 12. 1990

1990/41

Domov

Kde hledat vinu

Jaroslav Spurný

Trestná činnost v České republice narůstá. Odpovědní pracovníci policie i nadřízených orgánů mluví o nedostatku lidí, špatné technice, nízkých výplatách. O špatné organizaci se však nemluví vůbec.

Palác alternativní kultury

Ivan Lamper

10.prosince odvolal Úřad na ochranu ústavy a demokracie své muže střežící vchod domu U divého muže ve Sněmovní ulici na Malé Straně. Díky televizi a několika článkům v novinách je veřejnosti známo, že zde už dva měsíce sídlí zájmová skupina umělců - Linhartova nadace.

Nebezpečné družstevnictví

Jan Macháček

Nedávno jsme upozornili na horečný rozprodej domů nově zakládaným bytovým družstvům v Praze 1. Domy ve správě OPBH, které nepodléhají restituci, jsou převáděny za podhodnocenou částku bytovým družstvům, jejichž členská základna se tvoří ze stávajících nájemníků.

Noclehárny Pankrác chtějí do města

Milena Sršňová

Často se obhajuje názor (nejen v Respektu), že obyvatelé mají spoluurčovat vývoj místa, ve kterém žijí. U nás se zatím nejedná o dialog institucí s občany, ale o boj občanů s důsledky totalitního nebo neodpovědného rozhodování.

Komisariát budoucnosti

Martin Weiss

Den po schválení kompetenčního zákona zdůvodňoval v parlamentě Miloš Zeman návrh zákona o strategickém plánování, připravený skupinou poslanců. Debata svou skandálností předčila vše, co Federální shromáždění ten týden slyšelo.

Hnutí, strana, dvě strany?

Petr Janyška

Na pracovním setkání Občanského fóra v Olomouci před deseti dny se účastníci vyslovovali k budoucí podobě OF. Ústřední téma polemik: stát se politickou stranou situovanou vpravo od centra, jak ji vymezil předseda OF, či zvolit jinou variantu? Přímo v proudu debat jsme pořídili rozhovory s několika účastníky, přičemž naší snahou bylo zachytit co nejširší spektrum.

Komentáře

Mise dobré příležitosti

Zbyněk Petráček

Nad Perským zálivem se vznáší stín Mnichova. Čím více se mluví o mírových rozhovorech, tím méně je jasné, o jaký mír vlastně jde. Značná část světového, ale i československého veřejného mínění považuje vyjednávání za cíl sám o sobě a do značné míry pomíjí příčiny a širší souvislosti.

Referendum

Petr Brodský

Ve svém rozhovoru pro LN ze dne 8.12.1990 se předseda České vlády Petr Pithart zmínil i o problému referenda. Přitom tvrdil (cituji): "Proto je i otázka referenda irelevantní, neboť může pouze rozhodnout, zda jsme pro společný stát, nebo ne, ale neřekne nám, jakou chceme federaci."

Prezidentovy návrhy

Jiří Kabele

Poslanci českého sněmu považují vnitropolitickou situaci po přijetí kompetenčního zákona za dostatečně stabilizovanou.

Zůstanou poslancům jen platy?

Martin Weiss

Schvalování kompetenčních zákonů znamenalo dosud největší krizi naší polistopadové politiky. Dramatické projevy prezidenta Havla už jaksi patří k věci, tentokrát se k nim však odhodlal také Petr Pithart, jehož projevy měly nádech jakéhosi okamžiku pravdy.

Pravomoce

Petr Janyška

Kompetenční zákony jsou schválené, všichni si oddechli. O vlásek jsme unikli ústavní krizi, ukázalo se však, že dnešní ústava nemá nástroje, jak ji řešit. Byla tu reálná možnost, že parlament za dramatických okolností neschválí, co se od něho očekávalo, nebo že to schválí jen jedna sněmovna a druhá se postaví proti. Co potom?