Reklama
 
v41.jpg

1990/41

Koupit vydání
v40.jpg Vydání 12.–19. 12. 1990 v01.jpg Vydání 3.–10. 1. 1991
Domov
Kde hledat vinu Jaroslav Spurný Trestná činnost v České republice narůstá. Odpovědní pracovníci policie i nadřízených orgánů mluví o nedostatku lidí, špatné technice, nízkých výplatách. O špatné organizaci se však nemluví vůbec. Palác alternativní kultury Ivan Lamper 10.prosince odvolal Úřad na ochranu ústavy a demokracie své muže střežící vchod domu U divého muže ve Sněmovní ulici na Malé Straně. Díky televizi a několika článkům v novinách je veřejnosti známo, že zde už dva měsíce sídlí zájmová skupina umělců - Linhartova nadace. Nebezpečné družstevnictví Jan Macháček Nedávno jsme upozornili na horečný rozprodej domů nově zakládaným bytovým družstvům v Praze 1. Domy ve správě OPBH, které nepodléhají restituci, jsou převáděny za podhodnocenou částku bytovým družstvům, jejichž členská základna se tvoří ze stávajících nájemníků. Noclehárny Pankrác chtějí do města Milena Sršňová Často se obhajuje názor (nejen v Respektu), že obyvatelé mají spoluurčovat vývoj místa, ve kterém žijí. U nás se zatím nejedná o dialog institucí s občany, ale o boj občanů s důsledky totalitního nebo neodpovědného rozhodování. Komisariát budoucnosti Martin Weiss Den po schválení kompetenčního zákona zdůvodňoval v parlamentě Miloš Zeman návrh zákona o strategickém plánování, připravený skupinou poslanců. Debata svou skandálností předčila vše, co Federální shromáždění ten týden slyšelo. Hnutí, strana, dvě strany? Petr Janyška Na pracovním setkání Občanského fóra v Olomouci před deseti dny se účastníci vyslovovali k budoucí podobě OF. Ústřední téma polemik: stát se politickou stranou situovanou vpravo od centra, jak ji vymezil předseda OF, či zvolit jinou variantu? Přímo v proudu debat jsme pořídili rozhovory s několika účastníky, přičemž naší snahou bylo zachytit co nejširší spektrum.
Kultura
Vzpomínka na prosinec Marek Pečenka V poslední třetině 19.století se k české národnosti hlásily více jak dvě třetiny obyvatelstva českých zemí a doba, kdy přihlášení se k české národnosti a jazyku bylo chápáno jako vcelku neškodná folklórní výstřednost, byla již dávno pryč. Ota Rambousek - Jenom ne strach Respekt Příběh, který nakonec skončil v amerických kasárnách Západního Berlína, začal vlastně hned po komunistickém převratu v únoru 1948 nebo ještě dřív: 15.března 1939. Bertelsmann Bohuslav Blažek Berlusconi (o němž jsme psali v č.37) je oblíbeným terčem světového tisku za svůj dravý ekonomický růst v mnoha oborech a do všech světových stran. Ze zcela stejného důvodu jsou však západní novináři na kolenou před koncernem Bertelsmann. Beckett grálem Jana Stejskalová V Žižkovském divadle T.G.Masaryka v Praze bylo 9.října hlediště zaplněné do posledního místečka, v přízemí diváci dokonce i stáli. Přilákalo je dílo Samuela Becketta, duchovního otce žánru tzv. absurdního dramatu.
Téma
Druhá strana albánské mince Zdena Kukačková Už více než čtyřicet let si cizina Albánii spojuje s kultem stranického vůdce Envera Hoxhy, fanatickou oddaností stalinistického modelu socialismu a uzavřeností vůči všem vnějším vlivům.
Zahraničí
Dnes Timišoara, zítra celá země! Jaromír Plíšek Právě před rokem sváděli obyvatelé rumunské Timišoary zoufalý a urputný zápas s jedním z nejkrutějších režimů na světě. 20.prosince 1989, po čtyřech dnech, kdy obyvatelé města stáli s holýma rukama proti policii, Securitate, armádě a oddílům horlivých stranických aktivistů, přešlo město do rukou obyvatelstva. Zajatci jaderné smrti Olga Jeřábková Nejvyšší Sovět SSSR rozhodl, aby byl do konce roku 1990 vypracován program k zastavení provozu jaderné elektrárny v Černobylu. V usnesení se mj. říká, že opatření, jež byla přijata k tomu, aby se zmírnily a překonaly následky havárie, jsou nedostatečná. Mlčiaca väčšina Respekt V ČSFR akreditovaný dopisovatel newyorské Jewish Telegraphic Agency a spolupracovník londýnského týdeníku Jewish Chronicle Josef Klánský se 19.listopadu 1990 obrátil na předsedu SNR Fr.Mikloška, předsedu slovenské vlády V.Mečiara a místopředsedu slovenské vlády J.Čarnogurského s prosbou, aby mu odpověděli na tři otázky, týkající se vzrůstajícího antisemitismu na Slovensku.
Dopisy
Dopisy Respekt Dopisy od našich čtenářů.
Civilizace
Odpovědnost a svoboda Egon Lánský Dobře si pamatuji, jak jsem v září loňského roku na mezinárodní konferenci o životním prostředí v Sofii poslouchal lákavá slova jistého člena československé vládní delegace, který mi houdl do ucha, že by mohl zařídit, abych se přijel do Československa podívat, nejdříve alespoň jako turista, když ne jako novinář.
Komentáře
Mise dobré příležitosti Zbyněk Petráček Nad Perským zálivem se vznáší stín Mnichova. Čím více se mluví o mírových rozhovorech, tím méně je jasné, o jaký mír vlastně jde. Značná část světového, ale i československého veřejného mínění považuje vyjednávání za cíl sám o sobě a do značné míry pomíjí příčiny a širší souvislosti. Referendum Petr Brodský Ve svém rozhovoru pro LN ze dne 8.12.1990 se předseda České vlády Petr Pithart zmínil i o problému referenda. Přitom tvrdil (cituji): "Proto je i otázka referenda irelevantní, neboť může pouze rozhodnout, zda jsme pro společný stát, nebo ne, ale neřekne nám, jakou chceme federaci." Prezidentovy návrhy Jiří Kabele Poslanci českého sněmu považují vnitropolitickou situaci po přijetí kompetenčního zákona za dostatečně stabilizovanou. Zůstanou poslancům jen platy? Martin Weiss Schvalování kompetenčních zákonů znamenalo dosud největší krizi naší polistopadové politiky. Dramatické projevy prezidenta Havla už jaksi patří k věci, tentokrát se k nim však odhodlal také Petr Pithart, jehož projevy měly nádech jakéhosi okamžiku pravdy. Pravomoce Petr Janyška Kompetenční zákony jsou schválené, všichni si oddechli. O vlásek jsme unikli ústavní krizi, ukázalo se však, že dnešní ústava nemá nástroje, jak ji řešit. Byla tu reálná možnost, že parlament za dramatických okolností neschválí, co se od něho očekávalo, nebo že to schválí jen jedna sněmovna a druhá se postaví proti. Co potom?
Rozhovory
Opozice je umění nemožného Dimitrij Běloševský Ještě letos stálo jedno číslo moskevského týdeníku Ogoňok 2 Kčs. Od ledna činí předplatné na celý rok 2.870 Kčs. Děje se tak v době, kdy roste hlad po informacích od našeho východního souseda. Za této situace dosud zaujímá zcela výjimečné postavení samizdatový týdeník Express-chronika.
Ekonomika
Radikální regulace trhu Ivan Svítek Po více než roce hospodářských reforem máme stále centrálně řízenou ekonomiku. Vláda toho nejdříve mnoho naslibovala, ale velký počet nedávno přijatých zákonů nasvědčuje, že pod vlivem skutečných nebo smyšlených tlaků začala dělat kompromisy.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.

Nejvíce hledáte