0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura13. 11. 19906 minut

Návrh novely

V červenci vláda ČR odmítla projednávat zásady novelizace zákona o památkách. Paragrafované znění novely bylo v připomínkovém řízení napadáno, zejména ze strany odborů kultury ONV.

Ivo Hlobil

V červenci vláda ČR odmítla projednávat zásady novelizace zákona o památkách. Paragrafované znění novely bylo v připomínkovém řízení napadáno, zejména ze strany odborů kultury ONV. Na žádost odborníků památkové péče zahájil ministr kultury Milan Uhde řadu jednání. Na posledním (30. 10. 1990) navrhl dr. Ivo Hlobil alternativu budoucího uspořádání památkové péče. Ministr kultury ve shodě se všemi zúčastněnými označil tento návrh v současné situaci za ideální východisko. Text Ivo Hlobila se stal podkladem pro vypracování páté verze novely zákona č. 20/1987 o památkové péči. Otiskujeme ho v redakčně upraveném a zkráceném znění.

Rozhodující moment sporu o novelizaci zákona o památkové péči, jak se k němu dnes dospělo, spočívá v otázce, kdo má být v naší památkové péči po dobu platnosti novely držitelem výkonné pravomoci. Ta byla v obou dosavadních památkových zákonech z roku 1958 a 1987 svěřena okresním národním výborům, zatímco od 17. listopadu 1989 se jí, jako už v roce 1968, domáhají na základě předchozích špatných zkušeností odborné orgány státní památkové péče, tj. zejména stávající krajská střediska památkové péče. Průběh minulých jednání zprvu nasvědčoval tomu, že k požadovanému přesunu pravomoci skutečně dojde. Postupně se však situace komplikovala a při jednání na ministerstvu kultury ČR za přítomnosti ministra M. Uhdeho (25. 10. 1990) vyzněl souhrnný závěr zřejmě v neprospěch připravované novely počítající s přenesením pravomoci. Někteří účastníci jednání,…

Reklama

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc