Často hledáte, jak…
Obálka vydání 32/1990
32/1990 • 17.–24. 10. 1990

1990/32

Domov

Trestní věc proti kulaku J.V.

Respekt

O průběhu a zajištění soudního procesu v trestní věci proti obviněnému kulaku, souzenému senátem krajského soudu dne 15.3.1956 před organizovanou veřejností.

Vojenská kontrarozvědka

Jaroslav Spurný

Vojenská kontrarozvědka patřila ještě nedávno do pravomoci federálního ministerstva vnitra; fungovala jako III.správa Státní bezpečnosti. Po menších tahanicích (ministr Sacher nejdříve souhlasil, potom zase ne) přešla 1.4.1990 formálně pod ministerstvo obrany, legislativně bylo vše vyřešeno až v létě.

Kdo za to může?

Stanislav Koutek

Právní řád skončil u nás v únoru 48 a to, co po něm nastalo, se řídilo heslem "Zákon musí sloužit komunistické straně". Tehdejší soudcové a obhájci, pokud se nepodřídili, byli zlikvidováni a nahrazeni "právníky", kteří po půlročním kursu bez odmluvy vyhlašovali rozsudky upečené na ústředním výboru strany.

Rozděl a panuj

Josef Dolejší

Dnes se již těžko dopátráme politika, který jako první spatřoval počátek našich dějin v roce 1968. Bylo to patrně krátce po 17.listopadu 1989, kdy jsme četli v tisku a viděli a slyšeli v televizi i rozhlase především ty, jejichž odbojová činnost započala po roce 1968.

Třetí odboj

Milena Šindelářová

244 popravených, 8.000 až 10.000 umučených, zavražděných, zastřelených při útěku nebo zahynulých v lágrech. 48.000 lidí poslaných do táborů nucených prací. 400.000 exulantů. To je bilance dvaačtyřicetileté komunistické moci.

Jak vypadá sametovost revoluce

Jiří Wonka

Letos 26.dubna jsme si připomněli druhé výročí smrti Pavla Wonky, který, jak se ukázalo, byl záměrně zavražděn ve věznici v Hradci Králové. Pavel Wonka celý život nekompromisně bojoval proti stávajícímu zlu.

Její hlavní zločin

Pavel Bratinka

Každému musí být zřejmé, že v naší společnosti panuje silná nespokojenost s dosavadními změnami a jednáním nejvyšších orgánů státu, a to jak s těmi, které připravují naši budoucnost, tak s těmi, jejichž prostřednictvím se vyrovnáváme s naší minulostí.