Reklama
 
v29.jpg

1990/29

Koupit vydání
v28.jpg Vydání 19.–26. 9. 1990 v30.jpg Vydání 3.–10. 10. 1990
Kultura
Sarkofág pro zasloužilé členy KSČ Michal Blažek Na Ústředním hřbitově v Brně či Pomník obětem reakčního teroru v roce 1951 v Babicích a jiná sochařská dílka Miloše Axmana propaguje Zdeněk Čubrda ve své knize z roku 1988. Jeho společník, vídeňský galerista Peithner-Lichtenfels, věděl, že Čubrda byl v lednu mezi prvními vyhozen z ministerstva kultury, ale po jeho pověsti nepátral. Klaunovy názory Bohuslav Blažek Skutečnost, že mezi poslanci všech našich sněmoven je jen jeden, který dovede ve své řeči užívat humoru, je jednak tristním svědectvím o stavu ducha těchto sborů, jednak velkým trumfem onoho smělého poslance.
Téma
Poražení nepřátelé a političtí odpůrci Ivan Gabal Vzrušující povstání a vítězství v přímém střetu s komunismem máme za sebou. Nyní nás čeká úsek od "postkomunismu" k demokracii, od méněcennosti k hospodářské a politické dospělosti.
Ekonomika
Úsporná opatření Respekt Energetika stála za totalitního režimu v popředí zájmu komunistů, investovalo se do ní nepřiměřené množství peněz a nikdy se nepřihlíželo k hospodárnosti.
Zahraničí
Porod giganta Luboš Palata Rozpad sovětského impéria, jeho stále rostoucí rychlost a především jeho nevypočitatelnost nás nepřetržitě staví před nové a neočekávané skutečnosti. Takovou je i postupné osamostatňování Ukrajiny. Díky důsledné rusifikaci se zde donedávna neprojevovalo výraznější národní povědomí. Mlhavá šance pro Kambodžu Zbyněk Petráček "Učiníme vše, abychom zabránili návratu Rudých Khmerů k moci," prohlásil James Baker po červencové schůzce s Eduardem Ševardnadze. Americký vztah k Indočíně prošel zásadním obratem a pro Kambodžu zmítanou dvacet let občanskou válkou se dnes rýsuje řešení pod patronací OSN. Kritické dny SSSR Dimitrij Běloševský Moskva je dnes plná horoskopů. Slyšíte je v televizi, rozhlase, pořídíte je i v novinových stáncích. Setkáváme se s nimi i u nás, v Sovětském svazu však mají poněkud zlověstnější podoby. Zdá se totiž, že poslední dny patří v nejnovějších dějinách SSSR k těm nejkritičtějším. Uzavřené město Vladislav Kvasnička Na osud sovětského vojína Alexejeva Vitalijeviče Masljajeva, který 17.4.letošního roku požádal Kancelář prezidenta republiky o politický azyl a kterého ministerstvo vnitra vydalo neznámé posádce volhy se sovětským číslem, bychom neměli zapomínat. Ožívající Ukrajina Zbyněk Petráček Mezi národy, které Československo obklopují, jsou naším druhým největším sousedem Ukrajinci. Paradoxně však zůstávají sousedem nejméně známým - přes vyhlášení ukrajinské suverenity 16.července.
Civilizace
Čekání na zázrak Egon Lánský Jsem jedním z těch, kdo naléhají, aby naše hospodářské reformy byly co nejrychlejší a nejradikálnější. Domnívám se totiž, že tak to bude nejzdravější pro stát i pro občana. Nadto i nejrychlejší reforma potrvá roky, než přinese výsledky. Její sociální účinky by měli nést všichni občané solidárně. Ti poťouchlí intelektuálové Benjamin Kuras Bude-li se vám chtít, zamyslete se nad jakýmsi tím "hlubším smyslem" (neboli, jak se říká anglicky, "message"). Většina židovských anekdot nějaký má.
Rozhovory
Spravedlnost, ne pomsta Tomáš Pěkný, Arno Pařík Rozhovor se Simonem Wiesenthalem.
Komentáře
Moc nemocných Eduard Janda Moc korumpuje a kazí. To se ostatně vědělo již před mnoha tisíci lety. Společnost bez ní však dosud nikdo nevymyslel a v nejbližší době to ani nehrozí. Volíme-li dnes před nekontrolovanou mocí socialismu kontrolovatelnou moc demokracie, je to proto, že ta druhá obsahuje možnost oslabit pokušení, které na mocné přichází. Očista s eufemismem Petr Janyška 30.srpna vstoupilo v platnost zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním. Odborářský monolog Jiří Kabele Jestliže všichni tvrdí jedno a totéž, dialog nevzniká, byť by mluvila třeba stovka lidí. Odborářští vůdcové, kteří se sešli ve studiu Dialog minulé úterý, říkali - alespoň pro nezasvěcence - pořád to samé.
Domov
Živá slova Stanislav Cába Shodou okolností jsem si v neděli při poslechu Živých slov četl dopis od přítele Míly Komínka. Exulanta, který, než se mu podařilo zmrzačenému tajně opustit svoji vlast, prožil sedmnáct let a jeden měsíc v komunistických věznicích. V těch nejhorších. Leopoldov, Valdice. Je to posun Jaroslav Spurný Ve čtvrtek 21.12.1989 informoval tisk palcovými titulky, že Státní bezpečnost byla rozpuštěna.Byl to samozřejmě nesmysl, vzniklý z naprosté neznalosti věci. Z rozkazu JUDr.Průši byla zastavena pouze činnost II.správy StB, složky, která se zabývala bojem proti "vnitřnímu nepříteli". Nejen bitím či kriminálem Jiří Bílý Bylo 25.února 1948 večer. Seděl jsem v jídelně Labské boudy v Krkonoších, když večerní rozhlasové zprávy ohlásily Vítězný únor a připojily seznam prvních vyloučených novinářů.
Dopisy
Dopisy Respekt Dopisy od našich čtenářů.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.

Nejvíce hledáte