Často hledáte, jak…
Obálka vydání 30/1990
30/1990 • 3.–10. 10. 1990

1990/30

Domov

Poražení nepřátelé a političtí odpůrci

Ivan Gabal

Období, kdy bylo možné zahájit radikální hospodářskou reformu s všeobecnou podporou veřejnosti a bez politického či hospodářského odporu otřesených komunistických struktur, jsme neodvratně propásli.

Soudruhu, nepokradeš!

Ivan Lamper

Během posledních čtyřiceti let se v této zemi trestalo tzv.rozkrádání socialistického majetku leckdy přísněji než loupežná vražda. Kontrolou a stíháním hospodářských deliktů se zabývaly houfy lidí: od drobných fízlů na úrovni závodní stráže přes větší fízly z StB až po experty z kriminálky.

Neklid v Ostravě

Jáchym Topol

Ostravané se cítí ohroženi kriminálníky. Nejen oni; se vzrůstajícím počtem těžkých zločinů si neví rady policie v mnoha městech, jmenujme alespoň Prahu či Plzeň. Není divu, že ředitel Krajské správy SNB v Ostravě J.Sprušil hledá řešení.

Dost!

Milena Sršňová

Římané se do dějin pozemních komunikací zapsali elegantními dlážděnými silnicemi, c.k. mocnářství výstavbou stovek kilometrů železnic. Hitlerovské Německo kladlo důraz na rychlé a snadné propojení štábů, vojsk a strategicky důležitých míst a konkrétně na našem území zanechalo nedokončenou síť asfaltek a mostů.

Kandidáti života a smrti

Jan Sajdl

V pátek 21.září vyšel v Severočeském deníku článek zabývající se tzv.obchodem s Kurdy a jejich vykořisťováním během dlouhé a strastiplné cesty do emigrace. Text se jen hemží formulacemi typu "z neověřených pramenů jsem se dozvěděl", "sledovat dál cestu Kurdů je nad naše síly..." atd.

Uprchlíci - tábor bez pepře

Jáchym Topol

Jeden z největších uprchlických táborů v Čechách je v Jablonečku u Mimoně. Kapacita 250 lidí je v porovnání s tábory v jiných tradičně emigrantských zemích nízká. Státní orgány prostřednictvím Jana Rumla, vládního zmocněnce pro otázky uprchlíků, usilují o vybudování dalších, větších a také lépe vybavených středisek pro běžence.