Často hledáte, jak…
Obálka vydání 24/1990
24/1990 • 22.–29. 8. 1990

1990/24

Domov

Kdo nás reprezentuje ve světě?

R. Korpaková

Jedním ze stovek mezinárodních orgánů, které se scházejí v Ženevě, je Výbor pro odstranění všech forem rasové diskriminace. Zasedá každé dva roky, letos po devětatřicáté, od 6. do 24.srpna.

Švédská spojka

Vladimír Kos

Co si myslet o novém sovětském velvyslanci? Mladá fronta a Tvorba vítají novinářského kolegu (Tvorba i kamaráda). Býval totiž šéfredaktorem Komsomolské pravdy. Předseda komise pro vyšetřování událostí roku 1968 Vojtěch Mencl v televizi dvakrát poznamenal, že díky pochopení nového sovětského velvyslance se nám otvírá možnost spolupráce se sovětskými historiky.

Správná adresa

Pavel Smrž

O problematice Vietnamců u nás psaly snad již všechny myslitelné noviny. K nejlepším a nejpravdivějším pak patřil nedávný seriál Jáchyma Topola v Respektu (počínaje č.7).

Komunismus by dokázel i Saharu zničit

Milena Šindelářová

10.července hodinu po půlnoci dorazil na staré ruzyňské letiště zvláštní československý letoun s jedenapadesáti albánskými uprchlíky. Mohli jsme si blahopřát - ze všech evropských zemí jsme byli nadějně první, kdo zbavil příští exulanty horké tiranské půdy.

Přejdi Jordán, řeku všech naději

Ivan Lamper

Dne 14. srpna 1990 se na ministerstvu zahraničních věcí uskutečnila schůzka, na které zástupci FMZV, vnitra a prezidentské kanceláře informovali redakci Respektu o vývoji šetření v případu Masljajev.

Partaje, církev a osud

Nikolaj Stankovič

Paní L. T. je už něco přes dvacet let zaměstnána jako kuchařka v Ústavu sociální péče pro mentálně postižené děti (v posledních letech jen dívky) ve známém moravském poutním místě Hostýně v okrese Kroměříž.