Často hledáte, jak…
Obálka vydání 10/1990
10/1990 • 16.–23. 5. 1990

1990/10

Domov

Hrozí další požár (Valdice 11.1.1990 - 10.5.1990)

Josef Kordík

Ve Valdicích byla rozsáhlá trestná činnost různého druhu, která spolu úzce souvisela. Z toho především dvojí: psychické a fyzické mučení. Je zde víc než polovina psychopatů.

Vzpomínky na budoucnost

Eduard Janota

Zaručíme ústavní ochranu drobnému a střednímu soukromému podnikání, zejména pak zákony zabezpečíme majetek našich zemědělců, živnostníků, obchodníků a ostatních osob.

Zachovejte rekreační oblast

Milena Sršňová

Před Úřadem předsednictva federální vlády demonstruje asi 400 občanů Říčan včetně dětí. Transparenty, skandování hesel. Po desetiminutovém vyvolávání přijal říčanské mluvčí zástupce vedoucího Úřadu vlády.

Jako zápalná jiskra

Jáchym Topol

Na Staroměstském náměstí byl odehrán koncert organizovaný anarchisty. nebyla to zdaleka jen "přehlídka nezvyklých hudebních žánrů", ale demonstrace lidí rozhodnutých nespoléhat se na stát a nedůvěřujících mu.

Recept pro Mohorytu

Alena Fendrychová

Tomu, kdo k nám přijde v chřipkovém období, vhrknou slzy do očí. Ne že by na nás byl tak smutný pohled. Ale cibule, kterou používám k léčení, vykoná své.

Volby za tři neděle

Petr Janyška

29.dubna začala volební kampaň. Poběží až do 14.hodiny 6.června. Potom už bude zakázána "volební agitace pro politické strany slovem, písmem, zvukem a obrazem ve státních veřejných informačních prostředcích /nejasná formulace - platí to i pro noviny, které vlastní různé politické strany a ne stát?/, v budovách, kde sídlí okrskové volební komise a v jejich bezprostředním okolí".