Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Společnost

Umělá inteligence se učí rozpoznat Alzheimerovu nemoc už v raném stádiu

Denní menu: Výběr textů ze světových médií

Ilustrační foto • Autor: REUTERS
Ilustrační foto • Autor: REUTERS

Je to nadějná zpráva pro všechny bez ohledu na věk, i když řada z nás už toto blížící se dobrodiní asi nestihne využít: vědci začali s výcvikem umělé inteligence tak, aby uměla rozpoznat nepatrné proměny mozku v raných stádiích Alzheimerovy nemoci. Jak píše ve svém čerstvém vydání Undark Magazine, pro dosud velmi obtížnou léčbu by to mělo obrovský význam.

Každý pátý člověk nad pětašedesát let zažívá „mírné zhoršení rozpoznávacích schopností“ - slábne mu paměť, hůř se vyjadřuje a hůř mu to myslí. Postižení lidé jsou nadprůměrně ohrožen možností, že se u nich rozvine mnohem hlubší kognitivní propad Alzheimerovy nemoci, nicméně u většiny z nich se symptomy neprohlubují, naopak -  v řadě případů se ukážou jako dočasné nebo napravitelné, píše Undark.

To dělá ze včasného rozpoznání počátku Alzheimera mimořádně důležitou věc - protože čím dřív je počínající degenerace rozpoznána, tím větší mají lidé šanci využít současné velmi omezené množství zásahů a léků na její odvrácení.  Diagnóza ale není jednoduchá: v současné době vyžaduje obrovské množství dat včetně celkové zdravotní historie pacienta a jeho rodiny, kontingentu laboratorních a neurofyziologických testů, snímkování na magnetické rezonanci, CT, pozitronovou emisní tomografii a řadu další vyšetření. Zabere to měsíce a stejně u většiny případů nelze vynést stoprocentní a definitivní verdikt. To je možné až po smrti, kdy teprve patologové pod mikroskopem objeví, jak hodně nemoc zpustošila a rozložila pacientovu mozkovou tkáň.

Objevit proto technologii na rozpoznání rodícího se Alzheimera se stává pro rostoucí počet vědců profesní výzvou. Magazín Undark teď informuje o zprávě kanadského týmu, jehož experti se zabývají vývojem umělé inteligence schopné rozpoznat počáteční stádia choroby na základě snímků mozku a dalších dat. Výzkumníci jsou přesvědčeni, že mozková a nervová degenerace začíná léta, možná desítky let před objevem prvních viditelných příznaků nemoci. Prvotní změny jsou ovšem tak subtilní, že je současná neurologická věda nedokáže rozpoznat  - ovšem trénovaný algoritmus je může zachytit či předpovědět během vteřiny.

Kanaďané vyvinuli takový algoritmus z rozšířeného softwaru na rozpoznávání tváří. „Ta technologie porovnává určité stanovené rysy. A zatímco třeba Facebook ji používá k vyhledávání fotek určité osoby ve složkách svých uživatelů, my ji aplikujeme na snímky magnetické rezonance. A ptáme se – jsou si tyhle snímky podobné, anebo se od sebe nějak zásadně liší?“ popsal magazínu práci svou a svých kolegů  Mallar Chakravarty, neurolog a šéf Výpočetní laboratoře pro mozkovou anatomii na univerzitě v Montrealu.  “Ale samozřejmě – zatímco Facebook nebo Google mají pro vývoj svého algoritmu k dispozici celý internet, naše možnosti jsou mnohem, mnohem menší.“

Pro srovnání - algoritmus kanadských vědců byl vyvíjen a testován na datech získaných od zhruba 1200 lidí starších pětašedesáti let. Ve skupině byli zdraví jedinci stejně jako lidé s mírným zhoršením rozpoznávacích schopností a pacienti s počínajícím Alzheimerem. Algoritmus dosáhl 97 procentní úspěšnosti v předpovědích, které případy se během následujících pěti šesti let rozvinou do plného stádia nemoci. „To je docela velká věc,“ hodnotí dosavadní práci Chakravarty, ale dodává, že před zařazením umělé inteligence do běžné diagnostiky v nemocnicích je nutné otestovat systém na mnohem větších souborech dat.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].