Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Společnost

Tragédie na právech: Student spáchal sebevraždu po vyhazovu od státnic

Jeden ze zkoušejících měl podle hlasů z fakulty projevit vůči nadanému žákovi nebývalou tvrdost

Právnická fakulta • Autor: HN / Václav Vašků
Právnická fakulta • Autor: HN / Václav Vašků

Vstupní hala pražské Právnické fakulty je již několik dní obložena květinami a hořícími svíčkami. Pokládají je sem studenti, aby vyjádřili lítost nad smrtí jednoho ze svých spolužáků. Na škole byl vnímán jako nadaný budoucí právník, měl výborné výsledky, letos měl po pěti letech studia končit. Zemřel však  předčasně, když spáchal sebevraždu.

Došlo k tomu krátce poté, co neuspěl u státnic. Dva učitelé mu dali jedničku, třetí – profesor správního práva Richard Pomahač – jeho výkon ohodnotil jako nedostatečný. V reakci na to děkan školy Jan Kuklík rozhodl o stažení učitele z dalšího zkoušení. „Nebude ani teď ani na podzimním termínu zkoušet,“ řekl Respektu děkan Kuklík.

Část učitelů právnické fakulty mluví o tom, že průběh zkoušky mohl být nestandardní. Učitel měl podle těchto hlasů projevit nebývalou tvrdost a z dosud nejasného důvodu nadaného studenta od zkoušky vyhodit. Ten následně nemusel unést těžkou situaci. Respekt jméno studenta zná, vzhledem k citlivosti případu se ho však redakce rozhodla nezveřejnit.

O tom, že by zkoušku nesl jako nespravedlivou, se měl student po jejím skončení svěřit jednomu z dalších učitelů, s nímž se znal. Tragickým případem se již jednou zabývalo kolegium děkana, znovu se chce k tématu vrátit během června. „Stažení profesora Pomahače ze zkoušení bude trvat do doby, než zjistíme, jakým způsobem zkouška proběhla. Zejména i s ohledem na to, abychom pro studenty zajistili nějakou objektivitu zkoušení,“ říká děkan Kuklík.

Respekt se opakovaně pokoušel Richarda Pomahače zastihnout, aby se ke zkoušce vyjádřil. Ve své kanceláři nebyl minulý týden k zastižení, na otázky poslané emailem na jeho pracovní adresu neodpověděl. Děkan uvedl, že sám Pomahač si není vědom žádné chyby - při jejich rozhovoru měl uvést, že výkon studenta byl z jeho pohledu takový, že ho nemohl nechat prospět.

Podle toho, co řekl děkanovi, měl za ním po zkoušce jít a vysvětlovat mu, proč ho vyhodil a co má udělat, aby příště prospěl. Podobně to mají popisovat i další dva zkoušející, o celkovém neprospěchu rozhodovala celá komise. Děkan nyní posílá rodině studenta osobní dopis, studenti dál projevují  lítost nad úmrtím spolužáka.

Několik hodin po publikaci textu se redakci ozval profesor Richard Pomahač, jehož vyjádření tedy doplňujeme:

Ze smrti pana XXXXXX jsme na fakultě všichni velice smutní. Pan děkan Vás informoval o tom, jak zkouška probíhala. Pro Vaši informaci dodávám, že jsme velká fakulta, kde studuje mnoho posluchačů a působí mnoho učitelů. Zkoušející tedy většinu studentů osobně neznají a nemají k dispozici podklady o jejich předchozích zkouškách. Lze přihlížet jen k tomu, jak student odpoví či neodpoví na vylosované otázky. Studijní předpis vylučuje u 4. části SZZK to, aby zkoušku student skládal jen ze dvou ze tří předepsaných tematických okruhů. Student může sice prospět většinou hlasů a být klasifikován známkou „dobře“, to však nepřipadá v úvahu, projeví-li student v jednom z tematických okruhů zcela zásadní neznalosti a komise se po poradě rozhodne zkoušku ukončit. Vnějšímu pozorovateli sice může být divné, že student, který má v dílčím hodnocení dvakrát „výborně“, nakonec zkoušku nesloží, ale je to logický důsledek platných studijních předpisů.

Poznámka redakce: Patří k dobré praxi u článků s tou tématikou uvádět kontakt na krizové centrum jako prevenci rizika nápodoby. Pokud máte psychické problémy, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].