Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Spisovatelé o knihách

Konstantin Biebl jako padající harlekýn

Olomoucké nakladatelství s výmluvným názvem Burian a Tichák kromě časopisu Listy vydává i knihy. A jsou to tituly, které neaspirují na umístění v žebříčku prodejnosti, ale z pohledu přínosu pro českou kulturu je jejich ediční plán na metál.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

Třeba už jen proto, že ty knížky vycházejí vesměs bez grantové podpory. Zato se našly dvě soukromé firmy, které se rozhodly podpořit počin tak podivuhodný, jakým je kniha s mnohoslovným názvem

Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech.

Podtitul

Zápisky Vítězslava Nezvala a jiné dokumenty k smrti Konstantina Biebla

přesně vystihuje povahu knihy – ano, kniha se vrací do temných padesátých let a pokouší se znovu osvětlit, oč se snažili už mnozí – jaké okolnosti stály za Bieblovým pádem z okna do ulice Na Výtoni dne 12. listopadu 1951.

V pozadí knihy stojí Milan Blahynka a David Voda, kteří se v tiráži skromně označují jako editoři, ač jejich vklad do knihy je mnohem větší, než bývá u editorství zvykem. Jedná se totiž o knihu podivuhodnou – v podstatě jde o svérázně pojatý komentář k Nezvalovým zápiskům, které byly objeveny roku 2004 v souvislosti s chystanou výstavou o Nezvalově vztahu k výtvarnému umění v olomouckém Muzeu umění. Avšak komentář nabobtnal do takových rozměrů, že spíše by se dalo mluvit o antologii literárních i jiných textů k smrti Konstantina Biebla.

Třetí rovinu textu tvoří strhující, téměř kriminalistické líčení okolností Bieblovy smrti a empatický vhled do měsíců, které mu předcházely. Nezvalovy zápisky se v tomto světle jeví jako fascinující dokument s přesahem do dnešní doby – Nezval roku 1951, neznámo jak, vypátral jedinou přímou svědkyni Bieblova pádu, a stejnou ženu se editorům podařilo kontaktovat roku 2009. Ukazuje se, že sám Vítězslav Nezval měl začátkem padesátých let obavy o svůj život – a ty kožené kabáty z titulu, patřící tajným agentům státní bezpečnosti, mohly být stejně tak noční můrou Bieblovou i Nezvalovou.

Knihu s tak nesnadným názvem i pojetím není snadné číst, chybí klíč či jinak – každý čtenář si jej musí vybrat sám. Jedná se o dokument i bieblovskou čítanku v jednom.

Pečlivost editorů vedla až k mírným absurditám v závěrečném rejstříku, kde najdeme položky typu „nějaká herečka, s níž se KB údajně stýkal v Praze“. Básně i jiné texty zaobírající se jakýmsi až mýtem Bieblovy smrti jsou četbou neméně dobrodružnou než zmíněné Nezvalovy zápisky. Bieblovská recepce v knize sahá až do poloviny devadesátých let k básni Nový Íkaros Jiřího Kuběny, překvapivě však opomíjí báseň Antonína Brouska Český ráj. Památce Konstantina Biebla ze sbírky Zimní spánek.

A ten padající harlekýn z titulu? Objevuje se na obálce knihy, která reprodukuje Obraz 1932 Jindřicha Štyrského. Obraz, který visel v pokoji Konstantina Biebla, od jehož smrti před měsícem uplynulo šedesát let.

Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech. Zápisky Vítězslava Nezvala a jiné dokumenty k smrti Konstantina Biebla. Burian a Tichák, Olomouc 2011

Radek Malý (1977) je autorem poezie, dramat a  knížek pro děti. Také překládá poezii z němčiny. Za sbírku Vraní zpěvy (2002) mu byla udělena Cena Jiřího Ortena, za sbírku Větrní – zcestné verše (2005) cena Magnesia Litera a za sbírku Malá tma (2008) Výroční cena Nadace Český literární fond. Dramatický text Pocit nočního vlaku získal v Cenách Alfreda Radoka 2006 čestné uznání a Cenu Českého rozhlasu.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].