Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Rozhovory

S Michaelem Romancovem o česko-ruských vztazích

Na téma současných vzájemných vztahů Čechů a Rusů žijících v Česku, důvodů proč chtějí Rusové v Česku žít, pracovat, podnikat nebo studovat, i toho, co to znamená pro vztahy obou zemí, jste mohli diskutovat s politologem Michaelem Romancovem.

Michael Romancov • Autor: Centrum blízkovýchodních studií / kbs.zcu.cz
Michael Romancov • Autor: Centrum blízkovýchodních studií / kbs.zcu.cz
Michael Romancov • Autor: Centrum blízkovýchodních studií / kbs.zcu.cz
Michael Romancov • Autor: Centrum blízkovýchodních studií / kbs.zcu.cz

Michael Romancov

působí od roku 1998 jako vyučující na

Institutu politologických studií UK FSV

. Od roku 2007 je jeho mateřským pracovištěm Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií na Metropolitní univerzitě Praha.

Podobně to vidí i Respektem oslovení experti na česko-ruské vztahy, podle kterých je potřeba rozlišit studenty a střední ruské podnikatele, kteří do Česka přicházejí kvůli většímu bezpečí a vyšší kvalitě života, a zástupce velkých ruských společností ovládaných Kremlem. „U těch prvních bych řekl, že je dobře, že sem přicházejí. Vědomě a dobrovolně se rozhodli, že nechtějí žít v současném Rusku. Mají k němu spíš kritický vztah a hledají tady alternativu,“ říká Michael Romancov, potomek ruských protibolševických emigrantů, který přednáší politickou geografii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. (Z článku v Respektu 03/10.)

(On-line rozhovor jehodinový,je tedy časově ohraničen, proto výběr dotazů a také rozsah odpovědí je na dotazované osobnosti. Rozhovory podléhají pravidlům diskusního fóra uvedeným v obchodních podmínkách. Vámi vložené dotazy se zobrazí s malým časovým zpožděním.)  

:00Helena K.V článku bylo zvýrazněna věta, že se stále jedná o extrémně uzavřenou skupinu. Jste stejného názoru? Je skutečně ruská menšina tak nepřístupnou? Co je důvodem?14:34M RDobrý den,
nemám dostatek informací zevnitř ruské komunity u nás, abych něco takového mohl potvrdit či vyvrátit. Jedinou skupinou, se kterou pravidelně přicházím do kontaktu, jsou studenti pocházející z Ruska, respektive z celého postsovětského prostoru, a ti se, alespoň z mého pohledu, skutečně více druží mezi sebou.:00M. KnappPovažují zde žijící Rusové zdejší státní zřízení a státní aparát za mnohem demokratičtější a lépe fungující?
Nemá mladá generace Rusů Českou republiku spíše za přestupní stanici směrem na Západ?14:32M RDobrý den,
jsem pevně přesvědčen o tom, že ano. V této souvislosti bych si dovolil připomenout údajný výrok V. I. Lenina: „Lidé jsou nejúpřímnější tehdy, necháte-li je hlasovat nohama.“ Všichni ti Rusové, Ukrajinci, Vietnamci a další cizinci, kteří se rozhodli zůstat u nás, takové hlasování udělali a pro nás je to ta nejlepší vizitka.
Pokud jde o druhou část vaší otázky - přestupní stanice na Západ, pak to v některých případech tak určitě je, ale nedomnívám se, že bychom v tomto ohledu byli pro většinu Rusů přestupní stanicí.:00Monika KněžíkováCo znamená pro Vás život v Česku?14:29M RDobrý den,
nevím, zda se nepletu, ale z vaší otázky mám pocit, že mě rovněž považujete za zde žijícího Rusa. Navzdory mému příjmení tomu však tak není - jediný „skutečný“ Rus v naší rodině byl můj dědeček, který do tehdejšího Československa přišel roku 1922. Ale jinak děkuji za optání, žije se mi v Česku dobře a doufám, že i nadále bude ;-).:25Milan LukešDobrý den, jak se díváte na současné ruské pojetí demokracie kdy je země ovládána několika oligarchy a novináři či pracovníci neziskových organizací poukazující na korupci a různe kauzy jsou zabíjeni?14:24M RDobrý den,
v ruském pojetí se, navzdory tomu, že si pro to sami vymysleli termín suverénní demokracie, o žádnou demokracii nejedná. Je to tedy jakési zvláštní matení pojmů, které však vychází ze staré „dobré“ sovětské tradice. Vždyť termín demokracie používal například i Gorbačov a již Brežněv se k dodržování základních standardů přihlásil v Helsinkách 1975. O demokracii tedy v současném Rusku nemá smysl debatovat. Jinou věcí však je, že systém, který tam po roce 2000 nastavil V. Putin je, zejména ve srovnání s chaosem posledních let Gorbačová a v podstatě celého vládnutí Jelcina, daleko funkčnější a většině obyvatel vyhovuje. Součástí tohoto nového pojetí fungování Ruska je, že, stejně jako v dobách SSSR, veřejný prostor je určen (téměř) exkluzivně ke zdůrazňování úspěchů a demonostrování jednoty. Kritika, kterou západ považuje za cosi pozitivního je vnímána jako hrozba a proto, logicky, z veřejného prostoru vykazována.:00Jindřich DohnalDobrý den,je na místě obava, že prokremelské velké ruské společnosti mohou ovlivnit naše české demokratické prostředí natolik, že se Moskva stane součástí české politiky a bude jí ovlivňovat v neprospěch ČR a ve prospěch Moskvy?. (příklad Šlouf a Lukoil)14:27M RDobrý den,
o této možnosti se vášnivě diskutuje a já pevně věřím,že nikoli. Doufám, že česká veřejnost, včetně té podnikatelské a politické, je natolik „při smyslech“, že si dokáže určit mantinely, za které již nelze jít.:56Josef KališCo pro vzájemné vztahy znamená současný ukrajinský obrat o 180 stupňů?14:41M RDobrý den,
doufám, že jsem správně pochopil, že Vás zajímá co z onoho obratu, který však ještě není zcela dokončen, vyplývá pro vztahy Rusko - ČR. Pokud ano, pak se domnívám, že pro Moskvu, ostatně stejně jako pro Washington, nejsme tak důležití, jak si sami máme tendenci namlouvat. Nicméně, pokud se v Kyjevě opravdu dostane k moci někdo, kdo bude Moskvě více vyhovovat, což minimálně v prvním okamžiku bude kterýkoli z v tento okamžik se rýsujících potenciálních vítězů, tak se Rusko bude snažit Ukrajinu co možná nejtěsněji připoutat k sobě. Pokud by se to povedlo, což se zatím od rozpadu SSSR Moskvě nepodařilo ani v jednom jediném případě (ponechám-li stranou naprosté „zoufalce“ v Abcházii a Osetii), byl by to poměrně zásadní průlom. Rusko totiž zjistilo, že rozpadem SSSR přišlo o všechny „kamarády“ (dodnes si nechtějí připustit, že se s nimi všichni kamarádili z donucení) a nové se jim nedaří získat. Kdyby se to povedlo s nejdůležitější částí bývalého Svazu, pak by to Moskvu povzbudilo v dalších aktivitách, třeba i naším směrem.:18K.H.Jak velký zájem pak mají v Česku žijící Rusové o politické dění ve své rodné zemi? Je s posunem na západ ovlivněno i sledování politiky v EU?14:41M RDobrý den,
tohle je velmi zajímavá otázka, ale nemám tolik kontaktů v této komunitě, abych ji byl schopen zodpovědět. Omlouvám se, ale tohle netuším.:35Michaela BařinováZa jak silného politického hráče považujete Medveděva a lze očekávat návrat Putina do prezidentského křesla? Co by to zanmenalo pro prozápadně orientované Rusy?14:49M RDobrý den,
ještě před cca 2 - 3 měsíci bych řekl, že Medveděv je jednoznačně ten slabší, pokud ne přímo závislý na Putinovi. Od té doby se však několikrát stalo, že se názory prezidenta a ministerského předsedy na veřejnosti dostaly do kolize. Z toho se, přinejmenším pro tento okamžik, nedá odvodit budoucnost, ale rozhodně je to změna. Ruská ústava, která byla napsána jako tzv. polo-prezidnetská, byla za Putina „pružně vykládána“ tak, aby rozhodujícím elementem byl prezident. V okamžiku, kdy se Putin stal ministerským předsedou tak v systému - do značné míry v souladu s „duchem ústavy“ dominoval on. Teď nevidím nic, co by naznačovalo, že Medveděv má dost sil na to, aby Putina vážně ohrozil, ale nedá se vyloučit, že síly sbírá. Pokud ano, tak vývoj v Rusku bude velice zajímavý, ale netroufám si tipovat možného vítěze.
Pokud jde o možnost, že by se Putin znovu ucházel o prezidentské křeslo, tak on sám tuto možnost, cca před měsícem a půl, v jednom rozhovoru připustil (do té doby o tom veřejně nemluvi). Jestli k tomu dojde, tak se Rusko (opět) vrátí tam, kde po staletí bylo - v jeho čele bude stát jedinec, který mu bude dodávat (zdánlivou) stabilitu, která se však záhy změní v podivnou strnulost, ze které se země probere až v okamžiku, kdy dojde k nějakému zásadnímu šoku. Pro Rusko je tato varianta vývoje, jež naneštěstí není nepravděpodobná, potenciálně velmi škodlivá.:28Marta Greguš.Kdo může nejvíce udělat pro narovnání rusko-českých vztahů?
Kdo může nejvíce udělat pro změnu vnímání ruských přistěhovalců?
Který stereotyp ve vnímání Rusů v ČR Vám nejvíce vadí?
Děkuji Vám za odpověď. M. Greguš14:58M RDobrý den,
1. Ppoč si myslíte, že vztahy mezi ČR a Ruskem nejsou normální, respektive, že potřebují narovnání? Já bych naše vztahy viděl jako v podstatě standardní, protože občasné spory nejsou ničím nenormálním. ČR má své zájmy, představy a potřeby, a stejně tak je tomu i na straně Ruska. 100% shoda se v normálním světě nedá realizovat jinak, než nátlakem a z toho, snad, už jsme venku. Jak Praha, tak (a to zejména) Moskva si prostě musí uvědomit, že se spolu budeme bavit jako rovný s rovným.
2. Nejvíce pro změnu vnímání ruských přistěhovalců mohou udělat oni sami. Tím, že se budou chtít aktivně zapojit do naší společnosti. Jsem optimista a myslím si, že například studneti, s nimiž mám možnost se stýkat, toho určitě jsou schopni. Pokud jde o stát, tak by neměl vůči jakékoli menšině aktivně vyvolávat negativní pocity a to se, alespoň v tomto případě, zatím neděje.
3. Jednoznačně ten, podle kterého jsou všichni Rusové buď mafiáni, nebo špióni.:38Marek LoubPopravdě, nepotřebovali by i Češi v současné situaci člověka typu Putina?14:52M RDobrý den,
v žádném případě! Jsem bytostně přesvědčen o tom, že změna je ten nejlepší způsob, jak z dlouhodobého hlediska navést zemi na správnou vývojovu trajektorii. Sebelépe disponovaný, obětavý a inteligentní jedinec, je-li dlouhodobě (či dokonce trvale) „nahoře“ nevyhnutelně musí začít kupit chyby, které nakonec nejvýrazněji dopadnou na společnost.:38Ivan KytlCo vaši ruští studenty nejvíce oceňují na zdejším školství?14:50M RDobrý den,
upřímně si myslím, že jejich hlavní motivací je získat vzdělání v EU, které jim do budoucna dá daleko lepší možnost pro profesionální uplatnění, než kdyby studovali v Rusku.:35David_sekDobra den.Zminil jste pane Romancove skutecnost,ze Rusove si stale nejsou schopni pripustit,ze se s nimi byvali clenove SSSR kamaradili z donuceni - me by zajimalo (z vasi zkusenosti) jak prijimaji normalni prosti rusti obcane Ukrajince a naopak?
Jak by se k jejich vztahum - hlavne u nas v CR meli stavet samotni Cesi?15:01M RDobrý den,
bohužel neznám tolik Rusů a Ukrajinců, abych na prnví část vaší otázky byl schopen kvalifikovaně odpovědět. Pokud jde o mé známé v Rusku, tak u nich jsem nikdy žádný zásadní problém ve vztahu k Ukrajincům nezaznamenal.Pokud jde o české prostředí, pak se domnívám, že kdyby se naše veřejnost, ve velkém, postavila buď na stranu Rusů, nebo naopak Ukrajinců, tak se tím ničemu nepomůže. Nejlepší, i když ne nejlehčí, je utvářet si o lidech názor ne na základě toho, odkud jsou, ale jací jsou.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].