Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Rozhovory

On-line rozhovor s ředitelem Lesů ČR

Na vaše dotazy odpovídal pověřený ředitel Lesů ČR Vladimír Dolejský.

  • Autor: ČTK
• Autor: ČTK

Ing. Vladimír Dolejský

Vladimír Dolejský (nar. 1964, Moravský Krumlov) vystudoval nejdříve Střední lesnickou školu v Hranicích na Moravě, pak následovalo studium na Lesnické fakultě VŠZ v Brně a doktorské studium zakončil v roce 1997 na Lesnické fakultě ČZU v Praze.

Pracoval jako revírník LS Znojmo, zástupce oblastního inspektora (1995–1998), lesní správce LS Telč (1998–2002), následně jako analytik, zástupce vedoucího odboru finančního řízení a strategie na generálním ředitelství Lesů ČR, od roku 2007 ve funkci výrobně-technického ředitele. V současnosti je pověřeným ředitelem Lesů ČR.

V roce 1995 byl na stáži ve Francii (ONF, INRA Nancy, INRA Bordeaux).

Článek k tématu - Ministr Gandalovič v černém lese.

:14PetrDobrý den, jsme svědky tunelování státních lesů?13:59Ing. Vladimír DolejskýVedení Lesů ČR v současné době disponuje nástroji, které tzv. „tunelování lesů“ nepřipouštějí.:03Jiří KrálíkMěly by se státní lesy privatizovat, jak o tom mluví ministr Gandalovič?14:01Ing. Vladimír DolejskýStátní lesy by měly projít nepochybně reformou poté, co bude přijata odpovídající koncepce.:51Jakub AngerHospodaření Lesů ČR je letos oproti jiným v propadu. Podle kritiků kvůli neschopnosti nového vedené hospodařit. Nezvládli jste prý ani lednovou kalamitu, ani obchod s dřívím, což je váš hlavní příjem.Budou se Lesy ČR privatizovat, jak naznačil ministr zemědělství Petr Gandalovič?Jste zastáncem prodeje zpracovaného dřeva, doposud Lesy ČR prodávaly dřevo nezpracované. Tvrdíte, že tak dosáhnete větší zisk. Máte o tom přesná čísla? A pokud je to pravda, co říkáte na Memorandum, podepsané ministrem Gandalovičem a dřevařskými firmami, že polovina dřeva se bude dál prodávat postaru?Vaši kritici tvrdí, že váš plán reformy Lesů - vytvořit státní akciovku a stáhnout veškerý prodej pod sebe je čistě socialistická myšlenka a že státní podnik nikdy nebude umět efektivně prodávat dřevo. Jste socialista?Pan Spurný píše ve svém článku o dlouholetém tunelu ve státních lesích. Prý stát tak tratil až padesát miliard za patnáct let. Byl to tunel? Pokud ano, jak mohl tak dlouho procházet?14:02Ing. Vladimír DolejskýSmlouvy na zpracování kalamity Kyrill (vznik leden 2007) uzavíralo vedení Ing.Koníčka, karty tedy byly do značné míry rozdány.
Lesy ČR musí projít hlavně reformou, jíž vždy předchází přijetí odpovídající koncepce rozvoje podniku.
Přesnými čísly disponuji, nicméně to je téma na poněkud jinou diskusi. Na této ploše lze jen velmi obtížně argumentovat a srovnávat, aby výstup byl korektní.
V Rakousku tento model funguje s vynikajícími výsledky a zkušenostmi již od roku 1997, nedomnívám se že by šlo o socialistickou myšlenku.
Reforma bolestně absentuje a po provedené transformaci (1992) nedošlo k nastavení fungujícího systému založeném na tržních principech. Nezanedbatelným důvodem je absence odpovědnosti všech předchozích vlád ČR.:15Jaroslav1) Kolik % lesů v ČR je ve státním a kolik v soukromém vlastnictví? Jak v tomto ohledu vypadá naše porovnání s vyspělými zeměmi?2) Lesy ČR jsou jediným státním vlastníkem lesů u nás? - Tj. máme lesy i v majetku obcí, krajů ..? Pokud ano, jaký je jejich podil?3) Podle čeho se u nás určují ceny dřeva - existuje zde nějaká burza jako v USA, nebo to je vždy na dohodě prodávajícího a kupujícího?4) Je v ČR dostatečná konkurence na straně nabídky nezpracovaného dřeva?14:13Ing. Vladimír Dolejský1)60% - státní, 23% - soukromé, kromě Polska největší podíl státního lesa v Evropě
2)Nejsou
3)Ceny dřeva vycházejí z prostředí trhu obecně
4)Poptávka dlouhodobě převažuje nad nabídkou (kromě extrémních situací-kalamity):26JirkaDobrý den!
Jak vypadá aktuální situace v problematice lužních lesů na Soutoku?
Jedná se mi o diskusi ekologů a LČR.
Je zde velké množství chráněných druhů ptáků, brouků apod. Je to ekologicky velmi hodnotné území . Jak se staví LČR k těžbě přestárlých jedinců dubů, ponechávání většího množství výstavků na holinách? Popřípadě jak se díváte na roli biosferické rezervace Dolní Morava?14:16Ing. Vladimír DolejskýNa Soutoku vede vývoj ke konsenzu všech zúčastněných stran:12Jiří ZapadloProč LČR upřednostňuje velké odběratele dříví a nevěnuje větší pozornost místním podnikatelům v krajích, kteří navíc za dříví nabízí více peněz? Vedlo by to k podpoře lidí v regionu, lepším výdělkům na straně LČR, nižším nákladům na dopravu.. atd.Očekávám, že bude v budoucnu podníkáni LČR průhlednější, že se budou zveřejňovat kriteria výběru (ať už na straně personální nebo zakázkové). Myslíte, že je lepší držet tyto informace v tajnosti?Do jaké míry se restituce lesů církvím dotýká LČR? Jsou restituce reálné během příštího roku? Jak se k hospodaření v lesích staví řády a kongregace? Budou se vinou ztráty lesní půdy propouštět lidé ve Vašem podniku?Děkuji mnohokrát za zodpovězení mých mnohých otázek.14:17Ing. Vladimír DolejskýLesy ČR respektují rovný a nediskriminační přístup, respektují přitom zaákony trhu.Lesy ČR budou včždy dbát na transparentnost procesů a respektování legislativy platné v ČR a EU. Restitucí církevního majetku jsou v řešení meziresortní komise, zatím je předčasné se k problému vyjadřovat.:05Silva HronováV článku se píše, že v jiných zemích systém prodeje a těžby dřeva funguje. Proč si tedy nenecháme poradit?14:21Ing. Vladimír DolejskýTato otázka není zřejmě pro mě, osobně se radím neustále.:14David CikánMinistr Gandalovič má zřejmě odlišný názor, odborníci také nejsou jednotní - jak se tedy v celé věci bude dál postupovat? Vy říkáte, že jste připraveni situaci začít řešit, co když se ale i nadále budete setkávat s odporem určitých lidí, kteří na dosavadním systému vydělávali, souhalsil by jste pak třeba i s privatizací lesů, jako dalším možným řešením?14:23Ing. Vladimír DolejskýNutným krokem je reforma, přijetí koncepce, v níž nechybí speciální zákon o státním lesním podniku. Výsledkem je potom, kromě jiného, odpolitizování celého problému.:23J.P.– Kandidujete na generálního ředitele LČR. Vidíte Vaše šance jako reálné, obzvlášť po kritice současného stavu v českém lesnictví?
 - Seznámilo Vás MZe jako zakladatel LČR s představou o budoucím fungování podniku LČR? Nebo prostřednictvím výběru nového generálního ředitele LČR vybírá ministerstvo i koncepci LČR?
 - Management podniku LČR se rozpadl ve chvíli, kdy probíhalo hodnocení nabídek k výběrovým řízením 2008–2010. Proč se tomu tak stalo?
 - Proč podnik LČR nesdělil, jakým způsobem stanovuje mimořádně nízkou (dumpingovou) cenu? Proč nebylo toto kriterium součástí výběrových řízení?
 - Výběrová řízení (2008–2010) byla opět z velké části napadena u ÚOHS. Kdy lze očekávat rozhodnutí ÚOHS v této věci?
 - Jestliže byla výběrová řízení napadena u ÚOHS nejedná se o porušení Memoranda mezi MZe a KLDS?
 - V čem vidíte hlavní příčiny nestability českého lesnictví?Děkuji za odpovědi.14:24Ing. Vladimír DolejskýKandiduji. Šance mi posuzovat nepřísluší, rád nabídnu svoji jasnou vizi pro reformu podniku.
Koncepece podniku LČR byla předmětem jednání mezi managementem LČR a zakladatelem. Součástí požadavků na nového generálního ředitele je i představení koncepce podniku. Z toho lze usuzovat, že zakladatel bude brát tuto koncepci v úvahu.
Tato otázka mi nepřísluší.
Zákon neukládá zadavateli stanovit v zadávací dokumentaci kritéria pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. Toto posouzení je plně v kompetenci hodnotící komise.
Zákon nestanoví lhůtu do kdy úřad musí rozhodnout.
Uchazečům nelze upírat zákonné právo podat námitky a návrhy k ÚOHS.
V absenci odpovědnosti politických špiček.:03L. N.Dobrý den, jak vidíte šance reformy státního podniku LČR v současné době? Přibývá podle vyšeho názoru podpory ze strany politiků a veřejnosti? Děkuji za odpověď.14:33Ing. Vladimír DolejskýŠance reformy jsou nebývale vysoké, vždyť stát řídí vláda, která ve svém vládním programu hlásá reformy.:02KakáZdravíme, přejeme mnoho úspěchů a držíme palce v prosazování nové koncepce. Situace v LČR byla popsána věrně a odvážně.14:35Ing. Vladimír DolejskýDěkuji za podporu.:46Pavel HolecekDobry den. Chci se zeptat pouze na to, jak a jestli vubec funguje propojeni Ceskych lesu a zachovani biodiverzity?14:36Ing. Vladimír DolejskýTuto problematiku akcentují všechny dosavadní strategické materiály Lesů ČR a jinak tomu nebude jistě i v budoucnosti.:00Věra PaukertováMě by zajímalo, jestli se cítíte při všech těch vyjednáváních, organizování a připravování reforem po tlakem a nebo je Vám dopřáno sluchu a diskuse k celému problému jsou konstruktivní a přínosné?14:41Ing. Vladimír DolejskýNecítím se pod tlakem, je mi dostatečně dopřáno sluchu u zakladatele, mohu vést odborné diskuse, vše stavím na korektní náročnosti, která vede k stabilnímu partnerství. Jsem přesvědčen, že čas reformy u Lesů ČR se blíží. Nyní je na vlastníku-České trepublice, aby zadala svému správci lesů úkol - hospodařit se svěřeným potenciálem na rozumném průniku ekonomiky a ekologie s čitelnými výstupy pro společnost. Lesy ČR disponují výjimečným potenciálem v rámci Evropy, náleží tedy nepochybně na čelo žebříčku státních lesních organizací, je ostudou, že se drží v šedi průměru a nenabízejí návštěvníkům lesa to, co by nabídnout mohly, kdyby přinášely adekvátní hospodářský výsledek.:19Marek ŠímaKdy bude vyřešena restituce cirkevního majetku, zustanou nemovitosti , které jsou vedeny nyní v kategorii R Lesum ČR?14:47Ing. Vladimír DolejskýCelý problém řeší v současnosti meziresortní komise. Omlouvám se, moje odpověď by byla předjímáním něčeho.:15Josef KadlecExistují nějaké veřejnosti dostupné materiály (např. výroční zprávy) o hospodaření Lesů ČR?14:56Ing. Vladimír DolejskýKaždoročně vychází tzv. Výroční zpráva lesů ČR, dokumenty veřejně přístupné najdete na WWW.lesycr.cz.:36AničkaTaké zdravím a přjeji hodně štěstí a podpory pro dobrou práci.14:57Ing. Vladimír DolejskýDěkuji za podporu.:36Roman VíšekDobrý den. Trochu odbočím - jsou České lesy „připraveny“ na podobnou kalamitu z minulého roku? Máte vypracovaný nějaky strategický plán, že by se podobné situace opakovaly?14:58Ing. Vladimír DolejskýLesy ČR jsou připraveny na kalamitu, jsou i proto zřízeny. Na takové situace je pamatováno v obchodních smlouvách. Samostatnou kapitolou je řešení krizových situací. Lesy ČR jsou připraveny čelit krizovým situacím a řešit je.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].