0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Rozhovory15. 11. 200819 minut

O sociální péči s Dušanem Dvořákem

Na téma současného stavu sociálních služeb v ČR, jejich budoucnosti, sociální politiky státu i na téma transformace ústavů sociálné péče jste mohli diskutovat s Dušanem Dvořákem, terapeutem a také odborníkem na problematiku sociální péče.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

Dušan Dvořák

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

vystudoval speciální pedagogiku PdF UP v Olomouci (1981–1986), Pražskou psychoterapeutickou fakultu (1992–1995), v letech 1995–1997 absolvoval mezinárodní výcvik prevence, léčby a sociální rehabilitace drogových závislostí San Diego Univerzity (USA), dále se vzdělával v managementu, marketingu komunitních nadací a vytváření a testování standardů kvality sociálních služeb. Pracoval v pražském Středisku pro mládež (1986–1990), spoluzakládal první terapeutickou komunitu a dnes největší nevládní organizaci prevence a léčby drogově závislých Sananim, je zakladatelem, terapeutem a ředitelem Střediska drogových závislostí P-centrum v Olomouci (1994–2003), v roce 2006 založil v Praze bezbariérovou školu Ateliér ALF, které je ředitelem. Věnuje se také auditům kvality sociálních služeb, krizovému řízení, poradenství a vzdělávání.

Související článek - Příliš drahý podzim.

(On-line rozhovor je hodinový, je tedy časově ohraničen, proto výběr dotazů a také rozsah odpovědí je na odpovídajícím. Rozhovory podléhají pravidlům diskusního fóra uvedeným v obchodních podmínkách.)

:50Tomas BeranDobry den.
Pane Dvoraku, zabyvate se ze sveho profesniho hlediska i o neuspokojivy, temer hrozive spatny stav zdejsich „Domovu duchodcu“? Pocinaje marnosti ziskat pro rodice umisteni v takovem domove az po mnohdy tristni stav takovych zarizeni?10:57Dušan DvořákDobrý den
Stav domovů důchodců jsem mohl v předchozích letech opakovaně poznat jako auditor kvality. Běhal mi mráz po zádech, k jakému degradování člověka i jazyka jsme schopni navyknout, když masomlejnům na lidi říkáme domov. Přestože jsou to mnohdy zlaté klece a špičkovou technikou vybavené instituce, jejich výsledek jsou vyhaslé oči, život na chodbách nebo v pokojíku. Vnouče nebo pejska si tam nevezmete, ráno vás probudí uklízečka, aby vám v pokoji vytřela podlahu lyzolem, pěstovat kytičky na vlastním záhoně můžete málokdy, k obědu bude …. Kapacita i více něž 100 lidí namačkaných se svým stářím v nějakém paneláku nebo zámku. Snad jedině v Bohumíně bylo zařízení, které uneslo slovo domov a já si dokázal připustit, že bych tam mohl při souhře nešťastných událostí na stáří dožít.
Je potřeba daleko masivnější podpory terénních služeb pro víceméně mohoucí seniory a citlivých rezidenčních služeb typu hospic pro nemohoucí. Na škále mezi podporou a péčí je potřeba vytvářet terénní programy a aktivity komunitního typu, které kombinují profesionální podporu a péči s výrazným zapojením dobrovolníků. Máme před sebou stárnutí populace a jestli si někdo myslí, že výstavba dalších masomlejnů je řešení, šeredně se mýlí. Náklady jsou obrovské. Peníze nejsou to hlavní. Vím o frontách v pořadnících, to není argument pro stavbu dalších masomlejnů. Jde o způsob myšlení, že to jde dělat jinak. V diskusi se mohou otevřít nové vysoce efektivní přístupy, jenže o nich nevíme nebo nemáme odvahu je uskutečnit, resp. Sílu je prosadit jako dlouhodobě udržitelné. Sociální služby jsou velmi dynamicky se rozvíjející obor, ale legislativa nás sešněrovala do kazajky. Když mluvím o domovech důchodců nemohu neslyšet výsledky sociologických šetření o vysokém % mladých, kteří nenávidí staré a jsou jim lhostejní. I zde jsou částečně na vině masomlejny. Strčit lidi pryč, z očí. V ústavní výchově a péči jsme v Čechách rekordmani. Máme jich na člověka nejvíc na osobu snad v celém civilizovaném světě.
Co zavést na školách dobrovolnický program „Babička a děda“ a děti by chodily pomáhat do zařízení jako dobrovolníci? V době vyučování. Bylo by to rozhodně užitečnější než biflování a některé předměty k tomu přímo navádí. Jsem přesvědčen, že by o to byl začas velký zájem dětí, protože si často dědečků a babiček neužijí. Studenti pedagogických fakult by dělali odborný dohled a měli praxi a společně by tak ušetřili lidské zdroje, kterých se v sociálních službách nedostává a odborníci, kteří se dnes zabývají prkotinami a především neskonalou administrativou, by měli na klienty více času. Stejně tak užiteční mohou být lidé ve výkonu trestu, nezaměstnaní apod., navíc je to i pro ně určitá terapie.
Jestli se budeme tvářit, že smrt není, nezaplašíme ji. Ale můžeme umřít důstojně a nejlépe mezi svými, nebo v těchhle masomlejnech. Vyberme si. Myslím, že to jde dělat mnohem citlivěji a s mnohem pozitivnějším dopadem na sociální soudržnost společnosti.:33Miroslava SobotkováSkutečně dojde k plánované generální stávce kterou chystáte - BED IN (stávka sociálních služeb)? Kdo všechno se jí zúčastní? Jak moc ovlivní chod ústavů? Byla avízována dlouho dopředu, změnilo se něco v přístupu odpovědných lidí tu dobu?11:10Dušan DvořákAno, na Den lidských práv 10. prosince o sobě dáme vědět. Stávka byla symbolicky vyhlášena na výročí Bastily již v červenci, protože vězení, do kterého uvrhají politici a úředníci sociální služby, je potřeba rozbít. Není proč být ve vězení a nechat se šikanovat často nevzdělanými a arogantními lidmi. Všechno o BED IN, proč stávka, jak, kde, s kým, kdo, kdo taky atd. najdete na www.generalni-stavka.info
Nevšiml jsem si, že by se něco změnilo. Ministr Nečas ani neodpověděl na červencový dopis. To je na MPSV běžná praxe.:35Bohumil MichálekTroufl byste si udělat stručný a srozumitelný „audit“ stavu sociální péče v ČR?11:12Dušan DvořákNaprosté popření standardů kvality a demokratických a odborně správných postupů jejich tvorby, ověřování a zavedení do praxe. Neexistence partnerského propojení a hrubá nevyváženost pozic mezi klienty, poskytovateli služeb a státem (veřejnou správu) - vládne teror a manipulace státu. Právní nezakotvenost. Nejistota pro klienty a jejich rodiny. Zmatenost. Nekoncepčnost. Resortismus. Obrovský nárůst byrokracie. Komunitní služby žijí ve stále nejistotě, rezidenční neprošly transformací. Není politická vůle měnit daný stav a už vůbec né povědomí, jak by se to mělo udělat. Obor je neskutečně podfinancován a služby bankrotují, přestože stát dává víc a víc peněz. Soudruzi z ministerstva asi někde udělali chybu.:36Šárka DunajčákováJakou podporu rodině (ze strany státu) pečující o své blízké považujete za minimální a pro vás přijatelnou?11:13Dušan DvořákPromiňte, jde o velmi citlivou otázku, která má tolik souvislostí a faktorů, že na ni neumím obecně odpovědět. Dotýká se také řady zákonů. Jen pro příklad systému dávek a sociální situace toho či toho člověka. Jsem zastáncem opačného přístupu k otázce. Jakou podporu rodiny pečující o své blízké považujeme za minimální právě vy? Není důvod proč to paušalizovat u konkrétní rodiny, pokud jde o finanční spoluúčast. Někdo je z bohaté rodiny, někdo ze střední třídy, někdo má hodně hluboko do kapsy.:32Mirek PavlasCo je předmětem činnosti vašeho ateliéru?11:14Dušan DvořákAteliér ALF je první česká bezbariérová škola (nových technologií a vizuální komunikace) pro dospělé lidi, která je cíleně otevřena lidem v nouzi a lidem s nějakým handicapem. Je otevřená pro zdravé i dlouhodobě nemocné. Staré i mladé, lidi různé věrouky, sexuální orientace, národnosti atd. Spojnicí je nezaměstnanost studentů nebo ohrožení zaměstnání. Vzdělávací instituce a současně komunitní centrum. Nejsme jen např. pro vozíčkáře nebo neslyšící. Ale i pro ně.
Našim cílem je, aby lidé získali profesní dovednosti a získali práci a jsem moc rád, že se nám to daří i u lidí invalidních a těžce handicapovaných, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní a izolovaní. Podpora a růst sebedůvěry studentů ateliéru, individuální přístup apod. jde ruku v ruce s odborným vzděláváním.
Vše je na webu www.artlanguage.org a klikněte na Ateliér ALF.:14Petr BouškaStudoval jste i v zahraničí, účastnil se různých seminářů (i v USA) - jaký model sociální péče vás „oslovil“? Která země má podle Vás dobře propracovaný systém sociální péče? Které modely jste si přivezl ze zahraničí coby vzor pro české prostředí? Děkuji za odpovědi.11:17Dušan DvořákOpravím vás. Byl jsem na zahraničních stážích a v mezinárodních vzdělávacích projektech. To, co mne kdekoli oslovilo a oslovuje a snažím se to stále více a více uplatňovat je propojování. Otevřené programy. Nejen z hlediska klientů, ale i právních subjektů a jejich role: byznys – veřejná správa – neziskový sektor a do toho školy a univerzity. Když je tohle propojené, mají také všichni užitek. Celá společnost.
Letos jsme hostili na olomouckém Týdnu pro duševní zdraví kolegy ze Švýcarska a oni nám představovali program chráněného bydlení pro seniory kombinovaný s programem tréninkového bydlení pro „zlobivou mládež“. Úžasné. U nás by kvůli tomu lidi protestovali a senioři by se báli.
Když vyšel zákon o sociálních službách, jasně ukázal, z jakého třetihorního pera vzešel. Likvidoval dobrovolníky nebo např. Boromejky nemohly dále pomáhat starým prostřednictvím odsouzených žen, které si tak smysluplně odpykávaly trest a zajisté to řadu z těchto žen změnilo i po lidské stránce. Zákon rigidně vydefinoval typy služeb a dokonce udělal striktní vazbu typu služby na konkrétní cílové skupiny klientů! Zákon! Něco, co by mělo platit dalších možná třicet let. Pak se nedivme stálým novelám, které jsou jen lepením děr špatně ušitého kabátu a přitom jste žádal tričko. Zákon defakto zamezil jakémukoli rozvoji a inovaci. Jako úplnou smrt pak považují zákonem nařízený zákaz podnikání v sociálních službách. Explicitně to v zákoně není, ale když si dáte dohromady všechny souvislosti a požadavky, je podnikání v sociálních službách zakázáno. Proč? Je to snad nemorální aktivita, podnikat? Možná ano, když máte zvrácené myšlení sociálních inženýrů a ještě to okořeníte cenovou regulací.:42Daniela HorákováPořádáte nějaké diskusní a informační debaty k tématu současné sociální péče? Jak informujete politiky o neúnosné situaci? Pořádáte i pro ně nějaké informační setkání? V čem vidíte hlavní problém v přístupu odpovědných lidí? Je možné se k vašim požadavkům připojit - podpořit vás?11:22Dušan DvořákFormálně o těchto věcech hovořím na konferencích a v rámci různých seminářů a výcviků, které vedu, neformálně o tom hovořím s kolegy z různých typů služeb a hledáme cestu, jak zabránit otrokářskému systému, který na poskytovatele služeb ministerstvo ušilo.
Hlavní problém vidím v aroganci a nezájmu politiků a rozvrácené veřejné a státní správě.
Ke stávce se můžete připojit na www.generalni-stavka.info:52Martin ŠvejdaJaký očekáváte výsledek aukce vašeho ateliéru ALF? Znamená to jeho zánik nebo si od dražby slibujete možnost zachování?11:23Dušan DvořákNechte se překvapit. Zatím bude jen s ohledem na název stávky BED IN a vazbu k Johnu Lennonovi probíhat aukce spodního prádla Yoko Ono a možná vydražíme i nové CD a skladbu Memory, kterou pro nás složil Laco Déczi. Můžete si ji stáhnou na www.generalni-stavka.info
Aukce ateliéru je součástí naší cesty k získání strategického partnera. Máme co nabídnout. Už jsme to zveřejnili na www.atelieralf.cz
Aukce rozhodně neznamená zánik. Kůži levně nedáme. Prokázali jsme v posledních dvou letech vysokou finanční efektivitu (o užitku pro lidi nemluvím, kvůli tomu jsme ateliér založili) a v době předsednictví EU s programovým prohlášením Evropa bez bariér jistě oslovíme ty, kteří tohle téma nemají jen jako marketingové heslo:35Jaroslav WeissChcete účinnou a efektivní transformaci ústavů - chcete i jejich rušení a podporu lidí starajících se o své blízké  - kam půjdou ti lidé, kteří nemají kam jít? Nebojíte se zneužívání takové podpory? Není příliš idealistické věřit, že v dnešní uspěchané době se změní uvažování lidí o péči o své stárnoucí rodiče (nebo handicapované)?11:25Dušan DvořákJsem přesvědčen, že pokud se téma transformace ústavů nestane programem a strategií vlád rudých i modrých, zelených i hnědých, prostě jen proto, že je to nejen humánní, odborně správné a základní principy naplňují Listinu práv (a v důsledku jsou pro společnost i finančně výhodné), bude stále cokoliv obtížné měnit. Je potřeba o tom opravdu otevřeně hovořit a taky počítat. Odvolávat se na uspěchanou dobu nejde, tady jde o životy konkrétních lidí.
Pokud jde o dávky. Současný systém může být a je zneužíván, přitvrzení ministerstva je ale krok špatným směrem. Je to naprosto neefektivní a řadu slušných lidí to bude dusit. Je potřeba změnit systém vyplácení příspěvků na péči, včetně práce posudkových lékařů, kteří si často s klienty nepromluví a dokonce je ani neprohlédnou a nic o nich neví. Stávající sytém je zkrátka špatně nastaven. Vede k plýtvání a naopak je pro skutečně potřebné a lidi v nouzi velmi ponižující.:22Terezie ZemánkováZajímá mne Váš názor na postoj poskytovatelů sociálních služeb - vzhledem k neúnosné situaci pro jejich práci, na kterou zcela správně upozorňujete, mne překvapuje jistá laxnost. Očekávala jsem řádově vyšší počet osob, které se na
http://www.generalni-stavka.info/main.php?article=pripojili-se
připojí ke generální stávce. Děkuji a přeji mnoho zdaru.11:29Dušan DvořákŽádná očekávání jsem v tohle ohledu neměl a české laxnosti se nedivím, nehledě na to, že pro některé lidi je nepřipojení se ke stávce dáno strachem, což o svých spolupracovnících jejich kolegové nejčastěji píší, protože jsou financováni z veřejných peněz a nechtějí mít s úředníky a politiky problémy.
Vždyť jsme zemí, kde mělo nejvíc lidí rudou komunistickou knížku na počet obyvatel. Zbabělost je česká národní specialita.:47Halina DoležalováZajímá mě propojení sociální a zdravotní péče. Konkrétně financování péče o umírající v hospicích, ale i domovech důchodců a nemocnicích. U úřadů jsou hranice ostré, u lůžka umírajícího je hranice hodně rozostřená a sociálnězdravotní. Jak hospicovou péči a její rozvoj a financování v ČR vnímáte Vy?11:35Dušan DvořákTenhle resortismus je mi z podstaty proti mysli. Ruka patří ministerstvu zdravotnictví, hlava je školství a krk a záda patří sociálním věcem …Myslím, že „míček“ patří na hřiště politiků a ti ať s námi jednají spolu s pojišťovnami, zdravotníky a sociálními věcmi. Dilema nevyřešíme a instituce si s námi budou hrát jako kočky s myší. Každému musí být jasné, že v těchto službách je nezbytný multidisciplinární tým a jde často o mezioborové profese. Velkou roli by zde mohly sehrát kraje. Existuje asociace hejtmanství a kraje mají zákonodárnou iniciativu, kterou vůbec nevyužívají. V rámci krajů lze zformulovat silné argumenty a kraje jsou zřizovatelé většiny ústavů, kde ten problém rovněž řeší.
Ke konkrétnímu případu a jeho analogiím bych navrhoval, aby byly zformulovány určité komplexy intervencí, aby bylo jasné, že není možné píchat opiáty bez duchovní a psychologické podpory, doprovázení, osobní hygieny etc. Nikoli vše separovat na samostatné intervence. A tyto komplexy by byly propláceny jako celek.
Jen na okraj: Fandím hospicovým službám a zvláště terénním, nejsem ale kompetentní se k téhle oblasti více vyjadřovat. Je to ale podobná bezradnost jako v léčbě závislých, což znám dobře, kde je souhra sociální (psychologické, duchovní) podpory s péčí zdravotní rovněž často v kolizi kvůli financování.:44Gabina RaskovaTake jsem toho nazoru, ze o problematice socialni pece a potazmo ustavu socialni pece se malo mluvi, diskutuje a prilis v povedomi siroke verejnosti neni. S kym vsim spolupracujete a mate nejakou jasnou vizi jak o problematice, problemech a moznostech dat vice vedet (krome chystane protestni akce)?11:36Dušan DvořákRád bych se probudil v zemi, kde nebudeme mít žádnou sociální službu dlouhodobého rezidenčního typu (domov), která má víc než 20 - 30 klientů. Jinak je to ústav a to je vždy masomlejn a odkladiště lidí, ať se snažíte sebevíc. Je to jednoduché srovnání z běžného života: anonymní život na sídlišti a proti tomu život v obci s bohatými sousedskými vztahy.
To je moje vize. Kdybychom si ji vzali jako cíl pro následujících 15 let a udělali závazný strategický plán, jak ji uskutečnit, máme šanci na to využit fondy EU. Ty dnes v sociální sféře projídáme a jen sytí státní rozpočet bez dlouhodobých užitků a po jejich ukončení dojde ke kolapsu systému.
Jak o tom dát více vědět? To můžeme každý. Hlavně nemlčet, že se nic neděje. Novináři o nás sice píší nejraději v senzacechtivých souvislostech, ale snad by je náš společný apel a tlak přiměl více se o sociální služby zajímat. Vždyť se to dotýká statisíců lidí v naší zemi.:49Josef HavířProč jste se rozhodl pro práci v sociální sféře? Co vám dává práce s lidmi, co je na práci terapeuta nejtěžší? Děkuji předem za opovědi a přeji Vám mnoho zdaru.11:39Dušan DvořákBaví a obohacuje mne to a ještě si tak i vydělám.
Jako psychoterapeut jsem zažil řadu chvil, ve kterých jsem nemohl pomoci změnit horovou a bolestivou zkušenost klientů, ale přítomnost dává vždy naději, že se tím dá žít a člověk nemusí být psancem minulosti. Naopak ho to může posílit. Lze se na to podívat i jako na dar. Je těžké jít v Osvětimi do plynu a říkat „Děkuji ti, pane“, že můžeme svědčit, ale „osvětim“ máme i v běžných dnech. Neumím Vám odpovědět, co je pro mne v této věci nejtěžší, dívám se na to jinak.
Jako začínající terapeut jsem však měl hrozné stavy, protože jsem si myslel, že jsem tu od toho, abych někoho měnil. Děsuplné noci jak střílím klienty z kulometu, protože mne neposlouchají a mých moudrých (elévských) rad si neváží … Žádný rabi Vám nedá radu jako recept na polévku. Naštěstí jsem měl dobré kolegy a učitele a rodinu.
Hlavně se nebrat moc vážně.:41Mgr.Jaroslav Kvasnica,uč.v.v.Pane kolego,co říkáte snížení právní odpovědnosti na 14 let?11:46Dušan DvořákNejsem z toho nadšený, protože biologicky i jinak jsou 14 letí samozřejmě vyspělejší než dříve, ale stále jsou to děti. Zbavujeme se naší vlastní odpovědnosti dospělých a rodičů a přenášíme ji na děti. A to říkám s vědomím, že někteří tito 14 letí jsou vrazi. Mnohem více je to zpráva o nás, dospělých, než o dětech.:14miličková pavlaDobrý den,máte prosím pro poradenství www adresu?11:46Dušan DvořákDobrý den. Jsem členem dobrovolnické komunity pro odborné poradenství www.InternetPoradna.cz InternetPoradna je pro všechny, kteří si občas neví rady. Je nás asi 300 redaktorů z celé ČR, takže si můžete vybrat odborníka nejen podle tématu otázky i podle regionu pro případnou následnou osobní konzultaci a člověk nemusí jezdit nikam daleko. Internet není vždy dobré médium, osobně se mu ale nebráním, protože pro řadu lidí je to možná jediná příležitost, jak se ve věci zorientovat.:40Iveta RučínskáSpecializujete se pane Dvořáku spíše na problematiku sociální péče o mládé (drogové závislosti) nebo starší lidi (lidi důchodového věku, hospice, domovy důchodců)?11:48Dušan DvořákSpecializuji se na služby integrativního typu, nikoli na služby typu péče. Mám zde ale celou řadu přátel a kolegů a v obecném pohledu je i hospic formou integrativní služby (cesty ke smrti namísto cesty do společnosti). Spojnicí je vždy důstojnost klientů. Pokud jde o cílovou skupinu, nejdelší praxi mám v práci s mladými i dospělými lidmi závislými na drogách, duševně nemocnými a mladými lidmi v konfliktu se společností a zákony. Zajímá mne také propojení sociálních služeb a ochrany přírody, tam je velký potenciál. Zajímá mne ale především otázka lidských práv. Jsem přesvědčen, že to je podstata a rámec sociálních služeb.:43Hana BrdečkováJak je to se zaměstnáváním lidí za zahraničí v sociálních službách? Počítá se s těmito „posilami“ do budoucna? Mají i o tuto práci zájem?11:51Dušan DvořákJsme přece v EU. Jestli je o to zájem, nevím. Jestli narážíte na „levnou pracovní sílu“ z východu, je potřeba říct, že sociální služby mají jako hlavní nástroj změny komunikaci, vztah a profesní odbornost a zde je množství bariér, které je potřeba překonat. Nejen jazykových, ale i kulturních a náboženských. Němci např. řeší tuhle otázku s početnou komunitou Turků, protože tradiční model silné turecké rodiny se v Německu rozpadá a prozíravě proto vzdělávací mladé Turky např. v pečovatelských službách. To samé bychom mohli dělat u nás, protože např. tradiční rómská rodina se také rozpadla a dříve nemyslitelná věc, dát dítě pryč, je běžnou praxí. Stačí se podívat do dětských domovů. Za čas se to může dotýkat romských seniorů a zde nám schází pracovníci v terénu, kteří by se těmto lidem mohli kvalifikovaně věnovat a byli z jejich komunity a starší lidé je vůbec přijali za své.:25Filip ObstZaložil jste bezbariérovou školu (co je nápní její činnosti ?), nyní ji chcete vydražit (lze to?), chystáte nějaký nový projekt?11:55Dušan DvořákNápň jsem popsal výše, dražbu taky.
Chystám projekt Svatá Trojice.:55M. SlánskýOdvíjí se ochota politiků situaci řešit i v závislosti na jejich stranických programech?11:56Dušan DvořákNevšiml jsem si. Rozhodně nejvzdělanějším ministrem byl Vladimír Špidla. A jen na okraj sděluji, že jsem ČSSD nikdy nevolil.:20Milan KněžíkVidíte problém i v propojení politiky zaměstnanosti lidí nad padesát s narůstajícím počtem lidí v domovech důchodců? Nejde hlavně také o to, dát starších lidem možnost uplatnit se (nemít pocit zbytečnosti)?11:58Dušan DvořákO téhle souvislosti jsem neuvažoval, ale je to bezesporu věc, která je ve hře. O uplatnění a pocitech zbytečnosti netřeba psát shodlouhé texty, samozřejmě je to pravda.
Bohužel je 12.00 a můj čas vypršel.
Děkuji za otázky a zájem.


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].