Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Rozhovory

O bezpečnosti civilní letecké dopravy

Na téma bezpečného létání, zpřísnění letištních kontrol, možného omezení cestujících na palubě letadel, i nových technologií chránících bezpečnost pasažérů, jste mohli diskutovat s Vítězslavem Kulawiecem, vedoucím oddělení ochrany civilního letectví ministerstva dopravy.

Kontrola svlékacím skenerem • Autor: Profimedia.cz
Kontrola svlékacím skenerem • Autor: Profimedia.cz

Kontrola cestujících na letišti Ruzyně v Praze. / Foto: Milan Jaroš • Autor: Milan Jaroš
Kontrola cestujících na letišti Ruzyně v Praze. / Foto: Milan Jaroš • Autor: Milan Jaroš

Létání je z principu globální služba. Jen předloni se na ruzyňském letišti odbavilo 12,6 milionu cestujících (v roce 1990 to bylo 1,9 milionu) a na celém světě předloni ke komerčním letům vzlétlo zhruba 33 milionů letadel s 2,2 miliardami cestujících. Aerolinky spojují body na globální síti letišť, zrychlují přesuny cestujících, propojují kultury a pomáhají vyvolávat stále intenzivnější pocit „zmenšování světa“. Právě proto jsou pro teroristy tak lákavým cílem, jejich únos a zničení je šancí udělat díru do této globální sítě. Letadlo je symbol, na který je útok nesrovnatelně působivější než například jen atentát na lokální pobočku banky nebo třeba i na letištní frontu u odbavení. A právě kvůli této povaze létání jsou i sebelépe vybavená evropská letiště jen částí globální bezpečnostní mozaiky.

(Z článku v Respektu 03/10.)

(On-line rozhovor jehodinový,je tedy časově ohraničen, proto výběr dotazů a také rozsah odpovědí je na dotazované osobnosti. Rozhovory podléhají pravidlům diskusního fóra uvedeným v obchodních podmínkách. Vámi vložené dotazy se zobrazí s malým časovým zpožděním.)  

:00St. AubrechtDobrý den. Pane Kulawieci, nebylo by pro zvýšení bezpečnosti civilního létání u nás lepší spíše, i ve článku zmíněné, proškolení lidí s psychologickým vzděláním, než-li všechny ty moderní technologické hračky? Společnost El Al s tím již má jistě dostatek zkušeností a potřebný efekt jim to již přineslo /sám jsem přesvědčem o tom, že dobrý psycholog by jakoliv nervózního atentátníka poznal/.10:01Vítězslav KulawiecSouhlasím s Vaším názorem, že je zkoumání chování cestujících velmi dobrou metodou, která v systému bezpečnostních opatření má své významné postavení. Nemůže však existovat sama o sobě. Izrael aplikuje, mimo zmíněný psychologický profil cestujícího, velké množství dalších bezpečnostních postupů, ale i technologií. Vámi zmíněná metoda je velice náročná a nákladná. Členské státy EU zavedení obdobné formy do bezpečnostních postupů diskutují, avšak není možné zcela srovnávat postupy Izraele s bezpečnostními opatřeními v rámci EU.:00Petr KohoutJe skutečně i u nás v ČR brána Al-Káida, potažmo extrémističtí islamisté, jako bezpečnostní riziko číslo jedna? Není i tak dost jiných skupin, které by mohly být nebezpečnější?10:03Vítězslav KulawiecKonkrétní hrozby ve vztahu k ČR se mění a směr odkud přicházejí zásadně neovlivňuje oblast ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Aplikace bezpečnostních opatření je jednotná pro všechny lety. Samozřejmě dochází k určitým obměnám v případě konkrétní hrozby, jež je anoncována bezpečnostními službami ČR.:00O. SmetanaPlatí stejná bezpečností nařízení a opatření i pro malá a soukromá letiště či sportovní kluby?
Nebudou všechny ty náklady na jejich dovybavení likvidační? Jak to prosím je, dostane se lidem na malých letištích stejného stupně bezpečnosti jako třeba na Ruzyni? Patří malé letiště také do vašeho hledáčku? Patří i do zkoušek pilotů na malá letadla schopnost reagovat na případné ohrožení teroristy?10:04Vítězslav KulawiecZákon č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o civilním letectví) nerozlišuje mezi tzv. malými a velkými letišti ve vztahu k bezpečnostním pravidlům, a proto jsou malá letiště dozorována ze strany státu, tak jako je tomu u velkých letišť. Přesto je však možné na malých letištích uplatňovat alternativní postupy, které zaručí dostatečnou úroveň bezpečnosti, aniž by docházelo k likvidaci takovýchto letišť. Tyto alternativní postupy musí být obsaženy v bezpečnostním programu provozovatele letiště, který podléhá schválení odborem civilního letectví Ministerstva dopravy. Každá osoba, která se přímo podílí na civilním letectví, musí absolvovat bezpečnostní školení, které je rozděleno do několika úrovní dle vykonávané činnosti. Bezpečnostní výcvik pilotů je zaměřen mimo jiné i na Vámi zmíněnou oblast.:00Zázvorka J.Probíhá na nějaké úrovni (třeba dokonce i u nás v Česku) nějaký podrobnější průzkum toho, kam až budou lidé cestující letadly ochotni ustoupit, slevit ze svého pohodlí, ve jménu větší bezpečnosti letového provozu? Neobáváte se, že při stupňujícím tlaku na přísnější kontroly a tím pádem i zvyšující se doby odbavení, začnou zákazníci méně využívat létání?10:05Vítězslav KulawiecPodobné studie probíhají v rámci testování nových postupů či technologií. Nedomnívám se, že by zpřísnění bezpečnostních kontrol na letištích muselo nutně znamenat zvýšení doby odbavení. Technologie a postupy se vyvíjejí, je však nutné určit vhodnou dobu, kdy je možné jejich zavedení do provozu, aby nedocházelo k nežádoucímu prodlužování doby odbavení. Současně se nedomnívám, že by cestující raději využili jiný druh dopravy, neboť přednosti letecké dopravy nemůže zastínit čas strávený na bezpečnostní kontrole, který je ve srovnání s celkovým časem cesty zanedbatelný. Při studiích reakcí lidí na dnes velice diskutovaný „bodyscanner“, neboli tělesný snímač, bylo zjištěno, že většina cestujících raději podstoupila bezpečnostní kontrolu touto bezkontaktní metodou, než fyzickou kontrolou prováděnou bezpečnostním pracovníkem. To samozřejmě není důvodem pro jejich zavedení, které sebou nese mnohem závažnější otázky, které je nejprve nutné zkoumat.:00XavierDobrý den, můj dotaz je čistě teoretický: Pokud by někdo chtěl zaútočit na letadlo či spáchat teroristický útok, kde jsou podle Vás nejslabší místa? Prochází zaměstnanci letišť nějakým bezpečnostním prověřením?10:05Vítězslav KulawiecOmlouvám se, ale s ohledem na citlivost informace není možné odpovědět na první část Vašeho dotazu, přestože by jistě zajímala mnoho čtenářů. Co se týká prověřování zaměstnanců, je v rámci EU zaveden tzv. institut ověřování spolehlivosti, kterému podléhají všechny osoby vstupující do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště.:00J. KrálováExistují nebo budou existovat registry cestujících, kteří cestují pravidelně a tí pádem jsou prověřenější a nemusí nebo nemuseli by podstupovat pokaždé celou náročnou proceduru kontroly?10:06Vítězslav KulawiecTato otázka byla projednávána na evropské úrovni, avšak dosavadní studie ukázala, že tento postup není z pohledu bezpečnosti možné uvést do praxe.:12Marie ZázvorkováZajímalo by mě, jestli je nějaký rozdíl ve způsobu a ceně kontroly, když se on-line odbavím předem v dostatečném předstihu nebo až krátce před letem.10:09Vítězslav KulawiecTyto dva způsoby se neliší. Bezpečnostní kontrola je jedním z procesů v rámci odbavení, avšak není ovlivněna tím, jestli se odbavíte na přepážce či on-line. Z tohoto důvodu je nutné počítat s časem, který bezpečnostní kontrola cestujících vyžaduje.:00Bohumil TurčanBudou a jsou letiště dostatečně připravená i na bioterorismus? Přece i s tímto se v dnešním světě musí počítat. Dokážou dnešní letišní kontroly dostatečně spolehlivě odhalit člověka nakaženého nebezpečným virem?10:24Vítězslav KulawiecOtázka bioterorismu je velice komplikovaná a podobně jako je tomu u nebezpečných radioaktivních a jiných látek, existují postupy pro odhalení pokusů jejich vnesení na palubu letadla. Samozřejmě je potřeba brát v úvahu účinnost takových opatření a i nadále zvyšovat úroveň těchto opatření. K otázce úspěšnosti odhalení člověka nakaženého nebezpečným virem lze pouze sdělit, že neexistuje 100% metoda, která by zaručila odhalení takové osoby, aniž by byl proces odbavení cestujících významně ochromen.:00K.H.Dobry den. Mohu se Vas pane Kulawiec zeptat na to, jak u nas funguje kontrola kontroly? Kontroluje stat (MD) kvalitu kontrol na letistich prubezne nebo predevsim v okamzicich zvyseneho rizika, nebo po teror. utoku, anebo v pripade, ze letiste ziska vsechna potrebna povoleni pro provoz, jsou jiz kontroly jen sporadicke?10:34Vítězslav KulawiecVýkon státního dozoru, resp. kontrola kvality je uskutečňována průběžně na základě plánu kontroly pro dané období a současně je její výkon ovlivňován dalšími faktory. Těmito faktory jsou např. Vámi již zmíněné hrozby či uskutečněný teroristický útok, ale také případný požadavek inspekce Evropské komise na dočasném zvýšení kontrol konkrétního subjektu. Každý subjekt zúčastněný na civilním letectví musí mít schválený bezpečnostní program a současně vytvořen systém vnitřní kontroly kvality. Výsledky těchto kontrol pak překládá čtvrtletně ministerstvu, kde jsou vyhodnocovány a jsou jedním z podkladů pro následné období kontrolní činnosti.:46J. TejnorStalo se vám, že byste již museli řešit stížnost odbavovaného cestujícího, například na poškození funkčnosti notebboku pro projití kontrolou rentgenen?10:37Vítězslav KulawiecTakový případ nebyl na ministerstvu řešen. Současná technologie pro kontrolu kabinových zavazadel nemá na funkci notebooku negativní dopad.:52O. BártíkováJe přímá úměra ve zvyšování kvality letištních kontrol a kontroly technického stavu samotných letadel? Nepřesahují již nyní náklady na letištní kontrolu cestujícch náklady na kontrolu stavu samotných strojů?10:48Vítězslav KulawiecKonkrétní data o výdajích na kontrolu strojů a kontrolu cestujících v rámci ČR nevlastním, čili je těžké posouzení Vámi položeného dotazu. Oblast bezpečnosti letecké dopravy (safety) a oblast ochrany civilního letectví před protiprávními činy (security) jsou dvě různé oblasti, které není možné srovnávat. Pokud security bude vyžadovat větší náklady než safety, pak ke zmíněnému rozdílu může dojít. Samozřejmě totéž platí i naopak.:47MagdaOtázka možná trochu více laická, ale rád bych věděl jak moc velký rozdíl je v kontrole bezpečnosti mezi civilním letectvím a vojenským?10:58Vítězslav KulawiecBezpečnostní pravidla legislativně upravená, která jsou předmětem této debaty a tak jak je znáte z vlastní praxe, jsou aplikována pouze pro oblast civilního letectví. Vojenské letectví nespadá do této úpravy a bezpečnostní pravidla jsou stanovena Ministerstvem obrany. Proto také není možné uskutečňování pravidelné civilní letecké dopravy na vojenských letištích.:26RichtrmocDozvídáte se o technologických novinkách v oblasti zvyšování bezpečnosti pasažérů na své pozici dostatečně pružně? Májí výzkumníci nebo následně výrobci prototypů nějakou povinnost odborníky ve vaší funkci o každé novince informovat, nebo si musíte sám tyto informace dohledávat a vyžádat?11:03Vítězslav KulawiecV rámci své práce se o novinkách v této oblasti dozvídám dostatečně pružně. Většinou se jedná o informace Evropské komise, Evropské konference pro civilní letectví, Mezinárodní organizace civilního letectví či přímo od jednotlivých členských států. Výzkum a výrobci nemají danou povinnost informovat odbor civilního letectví Ministerstva dopravy o těchto novinkách. Je však ale dána povinnost, aby byla nová technologie před jejich prodejem schválena Úřadem pro civilní letectví.:56LukášDobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, jaký je Váš osobní názor na zavedení body scannerů v ČR?11:08Vítězslav KulawiecMůj osobní názor je samozřejmě ovlivněn mnoha faktory. Pokud se ale oprostím od pozitiv, které toto zařízení nabízí pro ochranu civilního letectví, negativ sebou nesoucích především v zásahu do integrity jednotlivce a od legislativních překážkách k jejich zavedení, pak je můj názor takový, že hovořit o jejich zavedení v ČR je v tomto okamžiku předčasné.:57Viktor B.Proč je zakázáno mít kapalinu v příručním zavazadle a v zavazadlovém prostoru nikoliv?11:12Vítězslav KulawiecRozdíl v umístění tekutiny a s tím spojený zákaz je založen na přístupu k tekutině za letu. Samotná tekutina nemůže ohrozit let, pokud je umístěna v zavazadlovém prostoru bez dalších úprav, které by však bezpečnostní kontrolou zapsaného zavazadla odhalila.:35MackBethDělí se všechna světová letiště do nějakých kategorií podle možného rizika a podle velikosti daného letiště a podle prostředků (finančních, personálních, atd. …) a je pak na základě zařazení do té které kategorie požadován určitý stupeň bezpečnostní kontroly?11:16Vítězslav KulawiecRizikovost toho kterého letiště je zkoumána především na národní úrovni. Na základě těchto zjištění si pak stát vyhodnocuje, jaká opatření nad zákonem stanovenou úroveň bude na konkrétním letišti aplikovat. Obdobně toto funguje i navenek, kdy konkrétní stát posuzuje vnější rizika a případně na tyto lety aplikuje přísnější opatření.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].