Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Rozhovory

O bezpečnějších silnicích s Karlem Pospíšilem

O tom jak zlepšit špatný styl českých řidičů, zvýšit bezpečnost silničního provozu i o stoupajícím počtu zabitých chodců jste mohli diskutovat s Karlem Pospíšilem, vedoucím sekce bezpečnosti silničního provozu ÚAMK.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

Karel Pospíšil

Dopravní experti se shodují v tom, že řidiče na silnicích zklidní jenom tvrdá represe v kombinaci s kampaněmi, které lidem ukážou, jak vypadají následky nezodpovědné jízdy. Problém je v tom, že každý pokus o represi nebo osvětu zatím v české společnosti narazil. Platí to o zavedení bodového systému, problémy mělo i zavedení přednosti pro chodce na přechodech. A narazily i radary: poslanci odhlasovali zákon, podle kterého nesmějí rychlost na silnicích měřit soukromé firmy (článek Adama Šůry - Spěchám do rakve).

(On-line rozhovor je hodinový, je tedy časově ohraničen, proto výběr dotazů a také rozsah odpovědí je na odpovídajícím. Rozhovory podléhají pravidlům diskusního fóra uvedeným v obchodních podmínkách.)

:33Ivo AntušekPamátného 18. 11. 1989 jsem navrhl ve Světě motorů založit Ústav dopravní výchovy. Měl by koncipovat a koordinovat dopravní osvětu všech zainteresovaných složek: Policie, ministerstva dopravy, pojišťoven, autoškol, společenských organizací, sdělovacích prostředků apod. K tomu by měl být finančně zajištěn.
Nemyslíte, že k tomu již čas dozrál?
Žádný zákon sám o sobě nemůže postoje veřejnosti k bezpečné silniční dopravě změnit. To dokáže jen promyšlená, moderní a cílevědomá dopravní výchova.11:02Karel PospíšilPodobný orgán, který má koordinovat činnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu jednotlivých státních orgánů a ostatních subjektů, již existuje. Je to Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu. Je však otázkou, jestli je její činnost efektivní. Osobně si myslím, že ne. Souhlasím s tím, že postoje veřejnosti BSP dokáže změnit jen promyšlená, moderní a cílevědomá dopravní výchova.:10nedynDobrý den
Chtěl bych vědět proč stát investuje do TV kampaně za desítky milionů pro řidiče a nevěnuje se spíše osvětě ostatních účastníků silničního provozu. Osvětu dělejte hlavně u chodců - školáků. Je katastrofa jak chodí po silnici po nesprávné straně, bez reflexních proužků na oblečení nebo obuvi. Nejtvrdší jádro pak ještě v černém nebo tmavém oděvu. Rozdáním reflexního označení na oděv a přednáškou na školách, zachráníte víc životů něž kampaní v TV.Nemyslíte?11:04Karel PospíšilKaždá činnost, včetně televizních kampaní, má své opodstatnění a v procesu motivování účastníků silničního provozu k bezpečné jízdě, je prospěšná. Žádná kampaň však nedokáže nahradit konkrétní formy prevence nehodovosti a dopravní výchovy, kterou je však nutné dělat kontaktním způsobem a její účinnost je dobrá právě u dětí. Reflexní oblečení je významným prvkem prevence.:00LuckaDobrý den, jaký je Váš názor na spoty Renče za několik miliónů? Není to trochu kontraproduktivní a vyhazování peněz daňových poplatníků pro úzkou skupinu lidí v době, kdy Ministerstvo dopravy chce zvýšit rychlost na 160km/hod a kdy padají směšné tresty za jízdu pod vlivem alkoholu a drog?11:05Karel PospíšilTelevizní spoty jsou jistě také jednou z cest, jak informovat účastníky silničního provozu na problémy, které na ně v silničním provozu čekají. Je diskutabilní, zda drastické obrázky odpovídají vkusu každého diváka. Policejní statistiky dokazují, že nepřiměřená rychlost má na svědomí nejvíce lidských životů. Domnívám se, že současné platné rychlostní limity jsou tak maximem, co lze ještě akceptovat.:15ZajícPane, opravdu si myslíte, že tvrdá represe v českém, Švejkovském podání, to jest pokuty za mírné překročení rychlostí, svícení, či pásy, něco vyřeší? Není problém jinde? / katastrofální stav komunikací, nepřehledné nebo zcela nedostatečné značení, mnohdy nesmyslné či alibisticky rozmístěné omezující značky atd. / Jako dlouholetý učitel autoškoly se domnívám, že čeští řidiči nejsou horší, než jejich kolegové jinde. Problém vidím spíše v naprosto diletantském a alibistickém přístupu zodpovědných míst, opravdu havarijnímu stavu komunikací, přetíženosti dálnic, způsobu jízdy kamionů, atd.11:08Karel PospíšilOsobně se domnívám, že právní úprava, která v oblasti dopravy u nás platí, je dostatečná a snad s malými změnami, které přináší život, vystihuje potřeby, které jsou na ni kladeny. Problém je však ve vymáhání, dodržování těchto zákonů. Souhlasím s Vámi, že pokud sankce skončí na vymáhání bagatelních přestupků, jistě to nepřispěje ke zvyšování autority dopravních zákonů a těch , kteří je vymáhají. Naprostým předpokladem BSP je zlepšení současného stavu komunikací, zejména tranzitních komunikacích a dopravního značení – především vodorovného.:04Petr PoláčekPane Pospíšile, také vidíte řešení špatného chování řidičů na silnicích v tvrdých represích? Podle mne se to příliš neosvědčilo, někdy mám spíše pocit, že to agresivitu zvýšilo. Respekt nedávno psal o projektech, kdy obce (v zahraničí i u nás) zkoušejí zavést silniční dopravu bez většího množství dopravního značení a příkazů - víte o těchto snahách, případně jak je hodnotíte? (http://www.respekt.cz/clanek.php?fIDCLANKU=1717&fIDROCNIKU=2008)11:10Karel PospíšilŘešení špatného chování řidičů určitě nevyřeší jen tvrdá represe. Je všeobecně známo, že ke zlepšení situace může dojít teprve tehdy, když jsou v praxi uplatňovány všechny prvky, které mohou BSP ovlivnit. Silniční síť je dostatečně kapacitní a její stavebně-technické parametry odpovídají posledním poznatkům, řádně funguje dozor v silničním provozu, včetně dozoru nad technickým stavem vozidel a účastnící silničního provozu jako řidiči nebo chodci, jsou informováni o problematice. Ve světě se zkouší mnoho způsobů, jak problematiku bezpečnost silničního provozu řešit. Žádný není univerzální. Vždy se hodí na zcela konkrétní situaci nebo lokalitu. Také omezení dopravního značení v některých lokalitách, je zcela jistě vhodné řešení. Upozorňuji však na to, že tato lokalita musí být posouzena odborníky a musí být pro toto řešení vhodná.:26V. PachlI když je TV kampaň poměrně dost šokující, myslím že smysl má. Souhlasím s ní. Člověku stačí projít předvánoční Prahou a má o adrenalinový zážitek postaráno. Přednosti při přecházení ulice se člověk nedočká (pravdou ale také je, že mnozí z chodců jakoby o existenci přechodů ani nevěděli) a vzájemné „soutěžení“ řidičů připomíná mnohdy rallye. V jakých dalších projektech na zvýšení bezpečnosti na silnicích se ÚAMK angažuje?11:15Karel PospíšilKaždá kampaň zaměřená na BSP má jistě svůj význam. Nelze ji však přeceňovat a je pouze jedním z opatření, které se v této oblasti dělají. V dopravním prostředí se odrážejí i nálady a chování všech účastníků silničního provozu. Nelze se domnívat, že člověk, který je ve svém celkovém životě agresivní, postrádá ohleduplnost , se bude v dopravním prostředí chovat jinak. Pokud si všichni neuvědomíme, že nejsme na světě a na silnicích sami a vzájemně si nevyhovíme, budou se čísla v policejních statistikách neustále zvyšovat. ÚAMK ČR se v převážné míře věnuje dopravní výchově dětí. Do této oblasti jsou zaměřeny i projekty na další období. V nedávné době byl na podvýboru pro dopravu Parlamentu ČR prezentován návrh projektu zaměřený jednak na BSP, jednak na minimalizaci ekonomických ztrát v důsledku kongrescí (kolon) na páteřních komunikacích. Podstatou projektů, který má více součástí, je snaha o vytvoření akceschopného systému rychlého odstraňování překážek provozu.:33Karel MeleckýTržil chce vymýtit mýtus absolutní přednosti chodců na přechodech. Existuje podle Vás skutečně rozdíl mezi „povinností řidiče umožnit chodci přejít“ a „povinností vozidla dát přednost jinému vozidlu“? Je přednost vozidla, které jede po hlavní silnici, vůči vozidlům na vedlejších cestách „absolutní“ nebo „mýtická“? Proč od vozidla na hlavní silnici nikdo neočekává, že bude pokorně nakukovat do křižovatek, jestli ho ostatní opravdu pustí? Je zákonodárce dysgrafik, nebo nám vládne automotokracie?11:20Karel PospíšilPojem absolutní přednost chodců na přechodech je jistě mýtus. Vždy je třeba brát v úvahu technické možnosti vozidla. V některých případech je nemožné, pokud chodec nenadále vstoupí do vozovky, zastavit. Jde vždy o to, abychom si jako řidiči i chodci uvědomili, že bezpečně můžeme jezdit nebo chodit po silnici pouze tehdy, když se budeme k sobě chovat ohleduplně a dostatečně čitelně. Pro chodce to znamená dát zřetelně najevo svůj úmysl přejít vozovku a pro řidiče dát najevo úmysl chodci umožnit přejít přes přechod. Žádný zákon nemůže vyřešit nekonečné množství situací, které v silničním provozu vzniknou. Řešením je pouze ohleduplné chování jak řidičů, tak chodců.:22VáclavDobrý den, při zavedení bodového systému se ukázalo že „strach“ řidičů před represí je to nejúčinější co může být. Bohužel vyjádřením mnoha čelných představitelů o snižování tvrdosti systému i nedostatečná vymahatelnost způsobila že se po čase efekt vytratil. Myslíte, že je možné zpřísněním docílit trvalého efektu a zlepšení bezpečnosti?11:26Karel PospíšilReprese je jednou z cest, jak zvýšit BSP. Zpřísnění trestů i za bagatelní přestupky může působit na různé skupiny účastníků silničního provozu různě. Pokuta, která je pro někoho snadno uhraditelná, může být pro druhého likvidační. Bodový systém je jistě opatřením, které z dlouhodobého hlediska pomáhá zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ale může fungovat pouze tehdy, když jsou uplatňovány i ostatní prvky, které bezpečnost silničního provozu ovlivňují. Jedná se především o dopravní výchovu a motivování účastníků silničního provozu přestřednictvím médií. Negativní vyjádřování a zpochybňování bodového systému autoritami, ať již čelními představiteli nebo jinými celebritami, je kontraproduktivní. Myslím, že nejde o otázku zpřísnění právní úpravy, ale o zlepšení vymahatelnosti jejího dodržování. Jakýkoliv pozitivní efekt se vytratí, když dostaneme informaci o tom, že před cca 1/2 roku jsme se dopustili přestupku a jsme za něj trestáni.:32Pavel BělohradskýDobrý den, jste zastáncem koncepce curu a biče, tedy vzdělávání a represe pro české řidiče? Represe jako odstrašující prvek je jasná vymezením mantinelů a jejich prezentací, možnosti vzdělání jsou však různé. Kdo by měl být podle Vás nositelem edukace našich řidičů, jakou formou a s jakým obsahem? Děkuji za odpověď.11:40Karel PospíšilJsem zastáncem koncepce uplatňování sankcí za přestupky v silničním provozu a to především za hrubá a úmyslná porušení pravidel, jako je jízda na červenou, předjíždění na nebezpečných místech, jízda pod vlivem alkoholu a vůbec agresivní chování. K tomu, abychom mohli vyžadovat dodržování pravidel silničního provozu, je nutné účastníky silničního provozu a zejména děti, seznámit co pravidla obsahují, jak se podle nich chovat a jak předcházet krizovým situacím. Vzdělání - dopravní výchova musí být prováděna pro každou skupinu účastníků silničního provozu s ohledem na její specifika. Efektivní je dopravní výchova zejména u dětí, existují a v řadě případů jsou aplikovány projekty, které mají pozitivní výsledky. Využíváním i zahraničních zkušeností je také možné docílit pozitivních výsledků. Rozsah tohoto rozhovozu (odpovědi) neumožňuje jít do konkrétních podrobností.:43Adam T.Dobrý den,
soudím, že za katastrofální stav na dnešních silnicích může absolutní neúcta k ostatním lidem a neochvějná víra ve vlastní řidičské zkušenosti. Z mé zkušenosti po autonehodě, kterou jsem sám nezavinil, vím, že okolí na mne nahlíží jako na neschopného řidiče a myslí si, že jim by se to stát nemohlo. Domnívám se, že řidiče je potřeba vychovávat už od základní školy, kdy jsou děti ještě vnímavé. Bodový zákon je bez radarů a dostatečného množství policistů na cestách neúčinný. Mohu znát váš názor?11:50Karel PospíšilMůj názor je obdobný jako Váš a jsem přesvědčen, že tak jak se podaří zlepšit ohleduplnost a snížit agresivitu účastníků silničníhi provozu, taková bude nehodovost a její následky.:14Tomáš ZachPodílí se ÚAMK na snahách vybudovat tolik potřebné cyklostezky ve větších městech? Tomáš Zach11:52Karel PospíšilÚAMK ČR nemá dostatečné finanční prostředky ani jiné možnosti k budování cyklostezek. Zajišťuje však provoz a dopravní výchovu na cca 140 dětských dopravních hřištích a jízda na cyklostezkách je nedílnou součástí této dopravní výchovy.:02MagdalénaChystá se i jiná akce než zmíněné TV spoty pro zvýšení bezpečnosti chodců?11:55Karel PospíšilKromě médií jsou organizovány různé akce např. Den s policií, Den dětí, a další preventivní akce, jejíchž součástí je také užívání reflexních materiálů v silničním provozu, jejichž užití významnou měrou napomáhá zvýšení bezpečnosti chodců. Tyto akce budou i nadále pokračovat.:42David MotlJsou podle vás na vině i autoškoly? Můžete ze své pozice (ÚAMK) kontrolovat stav výuky autoškol (vybavení, kvalitu školitelů, znalost teorie…)?11:59Karel PospíšilKaždý, kdo vstupuje do silničního provozu a to třeba výchovou nových řidičů, má svůj podíl na zlepšení nebo zhoršení situace, která v silničním provozu je. I v oblasti autoškolství platí, že některé autoškoly dělají svou práci dobře, některé špatně. ÚAMK ČR však nemá možnost kontrolovat stav výuky.:38MartinDobrý den,jezdím po D1 x let a pokaždé mám strach. Hlavní problém vidím v tom, že jsem za ta léta viděl policisty jednou. Takže pak docháí k tomu, že se kamióny předjíždí a to nejen na rovině, borci jezdí 180 km rychlostí a předjíždějí zleva zprava. Nepřijde vám,že problém bezpečnosti na dálnici je i dostatečné kontroly a dostatečně odrazujících pokutách?12:03Karel PospíšilSouhlasím s Vámi, že dostatečné kontroly jsou také předpokladem zlepšení situace i na naší D1. Chtěl bych však podotknout, že D1 není nejnebezpečnější komunikací. I když se tak podle mediálního ohlasu zdá. Věřím, že se policie bude věnovat i kontrole těch nešvarů které uvádíte.:10Radek ČermákV čem vidíte neefektivnost Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu? Spolupracuje s ÚAMK? Je to skutečně propojení všech potřebných složek? Nekonkuruje vašemu sdružení? Věnujete se dopravní výchově i na školách (akce pro děti?)?12:13Karel PospíšilNeefektivnost Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu vidíme především v tom, že má příliš mnoho členů (přes 30) a příliš mnoho rozdílných názorů nepřináší jednotný efekt. ÚAMK ČR je také členem této rady a v žádném případě jí nechce konkurovat. Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu je státní orgán a má jistě podstatně větší možnosti, než občanské sdružení. Dopravní výchově dětí se věnujeme a v loňském roce prošlo různými formami dopravní výchovy, které ÚAMK ČR organizoval, více než 250.000 dětí.:33I. KuftaZ dětství si pamatuji výuku znalosti bezpečného dopr. provozu na ZŠ formou her na dětském dopravním hřišti - v současnosti by myslím právě výuka již těch nšejmenších mohla být velice dobrou prevencí - nakolik se tímto vaše společnost zabývá?12:19Karel PospíšilV současné době je v provozu, který ÚAMK ČK větší či menší formou zajišťuje cca 140 dětských dopravních hřišť. Kromě dalších akcích na těchto hřištích prošlo pravidelnými desetihodinovými kurzy cca 70.000 dětí. V letošním roce to bude obdobné. Jsme přesvědčeni o tom, že konkrétní formy prevence prováděné s děmi jsou nezastupitelné v celém procesu zvyšování bezpečnosti silničního provozu.:26M. ŠtolbaNebylo by částečným řešením (možných sankcí) možnost úprav a vlivu na pojištění?12:23Karel PospíšilSouhlasím s Vámi, že systém bonus x malus, je také jednou z forem prevence bezpečnosti silničního provozu. Některé řidiče motivuje k bezpečné jízdě a prohloubení účinosti pojišťovacích systému je také jednou z cest, jak bezpečnost silničního provozu zvýšit.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].