Používáte nástroj pro blokování reklamy. Příjmy z reklamy umožňují naši existenci.
Podpořte nás a nástroj pro tento web vypněte (návod). Nebo si pořiďte předplatné a reklama se vám nebude zobrazovat. (E-shop)

Obtěžuje vás reklama?
Předplatitelům ji nezobrazujeme.

Reklama
 
Rozhovor

Diskuse o zastoupení žen v politice

Diskutovat na téma žen v politice, chuti chtít se podílet na správě věcí veřejných i o tom, jak odstranit bariéry, kterým ženy při politické práci musejí čelit, jste mohli s Monikou Mackovíkovou a Kateřinou Klasnovou, političkami, čerstvými držitelkami ocenění Nadějná politička do 35 let.

155-mobr-MG_6130.jpg
155-mobr-MG_6130.jpg • Autor: Respekt

Monika Mackovíková & Kateřina Klasnová

Výsledky nultého ročníku soutěže Nadějná politička do 35 let, kterou zorganizovalo Občanské sdružení Fórum 50 %, byly slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek 23. října 2008 v Národní bance vín v Praze.

Monika Mackoviková (*1973) je od roku 2006 zastupitelkou ve Šternberku, členkou Komise pro rozvoj města a Komise pro místní části a  místopředsedkyní základní organizace Strany zelených ve Šternberku.

Kateřina Klasnová (*1977) je od r. 2005 místopředsedkyní politické strany Věci veřejné a od roku 2006 zastupitelkou MČ Praha 1. Je také členkou kulturní komise a komise pro parky, čistotu a zeleň, a současně šéfredaktorkou časopisu Pražan.

Související článek Silvie Lauder - Bez kvót to nepůjde.

(On-line rozhovor je hodinový, je tedy časově ohraničen, proto výběr dotazů a také rozsah odpovědí je na odpovídajícím. Rozhovory podléhají pravidlům diskusního fóra uvedeným v obchodních podmínkách.)

:14David Karpíšek
Co vás k politice přivedlo? Máte každá z vás nějakou osobnost politiky jež vám byla a je vzorem? Dáváte přednost regionální politice nebo tzv. „vysoké“?
11:02Monika Mackovíková & Kateřina Klasnová
K. Klasnová: Oslovila mě lokální komunální politická strana Věci veřejné. Začala jsem pro ni nejprve dělat časopis, ale časem mě přestalo bavit pouze o problémech psát a rozhodla jsem se aktivně „zapojit“ . Tím odpovídám i na další část otázky, zda dávám přednost regionální nebo vysoké politice – jednoznačně regionální.
Jinak na vzory si nepotrpím – politické, ani jiné. Když už bych měla jmenovat, tak abych zůstala u žen, asi královnu Alžbětu I. Ta to rozhodně jakožto žena státnice neměla ve své době snadné :-)

M. Mackovíková: O věci veřejné jsem se vždy zajímala a v okamžiku, kdy už jsem byla hodně nespokojena s nějakými záležitostmi na komunální úrovni, rozhodla jsem se zapojit aktivně. Na počátku jsem byla spoluiniciátorkou petice a když jsem byla před volbami oslovena, abych s podobně naladěnými a nespokojenými lidmi kandidovala v komunálních volbách, tak jsem souhlasila a šla do toho:-) Z bývalých političek se mi líbila Hana Marvanová, ze zahraničních Madeleine Albrightová a ze současných má můj obdiv Kateřina Jacques. Regionální a komunální politika je rozhodně základ, i když s tzv. vysokou politikou regionální politika souvisí a vzájemně jsou provázány.

:08Stanislava
Jaký poměr (procento) žen a mužů by dle vašeho názoru mělo být v politice a politických stranách?
11:06Monika Mackovíková & Kateřina Klasnová
K. Klasnová: Nejsem pro zavádění kvót v politice – bylo by to stejně absurdní jako chtít více žen do dolů :-) Politika je ženám otevřená, ale musí na to mít „žaludek“. Je to tvrdá hra – jedno jestli na komunální nebo celostátní úrovni. To je asi skutečný důvod, proč je žen v politice vidět méně než mužů.
Reklama
Reklama

M. Mackovíková: Co myslíte, že odpovím? … Přece padesát na padesát :-) Politika by neměla být pánský klub doplněný sem tam o nějakou „otravnou“ ženskou :-)

:24Hana Žáčková
Kdyby se dosáhlo požadovaného počtu žen v politice, jak by to dle vašeho názoru mělo a jak by skutečně ovlivnilo politiku, její vnímání veřejností a také vnímání političek?
11:12Monika Mackovíková & Kateřina Klasnová
K. Klasnová: Pokud by se jakkoli podařilo obsadit více politických postů ženami, přispělo by to podle mne k celkově méně agresivní a slušnější politice. Motivace žen a mužů při vstupu do politiky jsou podle mého názoru poněkud odlišné – ženy chtějí většinou pomáhat a muži často ovládat. Chce to dosáhnout určité harmonie mezi oběma přístupy.

M. Mackovíková: Pozitivně:-) Uvnitř by možná bylo více slušnosti a ohleduplnosti, navenek by se nezapomínalo na oblasti, které jsou vyloženě pánské společnosti hodně vzdálené. A veřejností by to jistě bylo vnímáno taky velmi kladně :-).

:55Mejla
Nějak tomu nerozumím. Bude se také diskutovat o roli mužů v politice ?
11:13Monika Mackovíková & Kateřina Klasnová
K. Klasnová: Proč ne?! Diskutujte:-)

M. Mackovíková: Pojďme diskutovat. Máte nějaký konkrétní dotaz k této problematice? Co by Vás konkrétně zajímalo? :-)

:12K. K.
Co vás vedlo k přihlášení se do soutěže? Co pro vás získané ocenění znamená?
11:20Monika Mackovíková & Kateřina Klasnová
K. Klasnová: Soutěž jsem vnímala jako zajímavý nápad, jak zviditelnit práci žen v politice. Získání „titulu“ nadějná politička si vážím o to více, že si často jako opoziční zastupitelka připadám dost „beznadějně“:-)

M. Mackovíková: K přihlášení mě přivedla náhoda:-) Ale je to příjemné ocenění, v politice je málo takových světlých okamžiků. Po dvou letech aktivní činnosti v politice si člověk říká, jestli mu to vůbec stojí za to. Neustále obhajovat svoje konkrétní záměry, plány, rozhodnutí dělané v nejlepší víře. K tomu se přidává kritika od politických konkurentů a od mnohým občanů, atd. atd. Jakmile vstoupíte aktivně do politiky, v tom okamžiku může být cokoliv, co uděláte, cokoliv co řeknete, kdykoli a kýmkoli použito a zneužito proti Vám. Bez aktivní činnosti v politice by byl člověk veselejší, klidnějí, ale zase to beru jako tvrdou školu, školu života, kurs asertivity, kurs psychické odolnosti. Je to taková strategicko-bojová hra:-)

:18Jakub Zázvorka
Co by každá z vás zcela zásadního a podstatného změnila na současné vnitřní nebo i zahraniční politice?
11:26Monika Mackovíková & Kateřina Klasnová
K. Klasnová: Měnila bych hlavně vnitřní politiku a nemám teď na mysli konkrétní politické kroky. Nejhorší je u nás absence jakékoli politické kultury. Vím, že kontinuita demokratického vývoje byla v naší republice násilně přetržena, a proto nebyl čas a prostor pro tvorbu „politických elit“, ale to přístup současných politiků neomlouvá. Díky různým korupčním aférám zcela klesá důvěra občanů v politiky, díky špatné komunikaci a nedodržování pravidel hry je dnes republika oranžová…

M. Mackovíková: Hm, těžká otázka:-) V naší zemi bych momentálně byla pro změnu volebního systému, který je výhodný pro velké politické subjekty. Jenže ten lze změnit pouze zevnitř… Chtěla bych, aby se aktivně politiky účastnilo více selským rozumem uvažujících lidí a taky více žen. Nechci, aby byli politici jakýmsi elitářským kroužkem. Byla bych pro přímou volbu prezidenta. A co se týče zahraniční politiky, tak bych našemu státu přála, aby pan Schwarzenberg byl ministrem zahraničí ještě aspoň další dvě volební období.

:58P. Šantrůček
Jsou podle vás oblasti politiky, kde by se měly ženy angažovat více a naopak?
11:27Monika Mackovíková & Kateřina Klasnová
K. Klasnová: Myslím, že to nelze takto vymezit. V politice by se měl každý - muž nebo žena- věnovat té oblasti, která je mu blízká a pokud možno, ve které je odborníkem.

M. Mackovíková: Myslím, že ne. K některým oblastem ženy političky přirozeně tíhnou více, ale nejsem pro nějaké striktní rozdělení oblastí na mužské a ženské.

:56P. Šantrůček
Souhlasíte s názorem že bez kvót to nepůjde? Proč?
11:31Monika Mackovíková & Kateřina Klasnová
K. Klasnová: Na to jsem odpověděla už v jedné z předešlých otázek. Nejsem pro zavádění kvót.

M. Mackovíková: Není to tak dlouho, co jsem neměla až tak jednoznačný názor na zavádění kvót. Ale myslím si, že bez kvót to mnohdy jednoduše nepůjde. Ženy by měly dostat příležitost - konkrétně v politice - být na volitelných místech na kandidátkách, ne jen jako doplněk na chvostu kandidátek:-) A spoléhat na gentlemanství kolegů mnohdy nelze. I když já osobně jsem měla na svoje kolegy zastupitele velké štěstí. Vždy mi vycházeli, třeba s ohledem na moje malé děti, třeba s plánováním schůzek, vstříc.

:31Zdeněk Boháček
V čem tedy vidíte základní problém toho proč je žen v politice málo a proč do politiky nechtějí? Co by mělo být to správnou motivací?
11:36Monika Mackovíková & Kateřina Klasnová
K. Klasnová: Myslím si, že politika je v české společnosti ženám na jednu stranu otevřená - politické strany vítají členky něžného pohlaví. Na druhou stranu je občas chtějí jen na „ozdobu“. Jak jsem již psala, politika je tvrdá. Stejně jako v byznyse máte pocit, že jste v „mens world“ a pletete se do mužských záležitostí. Pro mě je to výzva, ale ne každá žena na to má žaludek.

M. Mackovíková: Je to náročné na čas. Pokud se má politika dělat pořádně, stojí hodně času a samozřejme energie. Je to o neustálých schůzkách, jednáních, která jsou často navíc neefektivní. A pak nastupují ženy doma na tzv. druhou šichtu: domácnost, děti, úkoly, k tomu vlastní profese. Není to jednoduché. Správnou motivací je to, když vidí, že se podaří realizovat něco, za co třeba na komunální úrovni bojovaly a přesvědčí o správnosti svých názorů i mužské kolegy. To pak potěší. Anebo získají nějaké ocenění, jako třeba „Nadějnou političku“:-)

:15A. Okuněvová
Máte některá z vás osobní zkušenost s diskriminujícím přístupem (nerovným přístupem) ze strany spolustraníků nebo politiků?
11:40Monika Mackovíková & Kateřina Klasnová
K. Klasnová: Nemám zkušenosti přímo s dikriminujícím přístupem. Ale samozřejmě občas musím čelit některým trochu „přihlouplým“ poznámkám svých politických oponentů z řad mužů. Je to stejné, jako všude jinde. Člověk se nad to musí umět povznést. Jinak si spíš kolegové z naší strany stěžují, že jsou občas diskriminováni:-)

M. Mackovíková: S různými typy narážek nebo poznámek zkušených politických harcovníků (:-)) jsem se ať už přímo, nebo nepřímo, zprostředkovaně samozřejmě setkala. Ale je třeba to brát s nadhledem. A pánům tvorstva je zase potřeba vysvětlit, že jsou důležití, že je nechceme úplně nahradit a vyčlenit, jen by bylo dobré, aby také ženy byly v politice brány vážně, aby jim nějaký prostor k vyjádření a řešení nějakých konkrétních problémů v politice byl nabídnut:-) Pak už je na ženách samotných, jak se úkolu zhostí a jestli ho zvládnou nebo ne.

:13Miriam
Pomohlo by podle vás zastoupení žen v politice, kdyby byly všechny funkce tzv. „uvolněné“? Podle mě by rovná odměna v zastupitelstvu mohla ženám umožnit snáz slaďovat rodinný a pracovní život…
Díky a přeju hodně úspěchů.
11:42Monika Mackovíková & Kateřina Klasnová
K. Klasnová: Nevím, jestli lze všechny funkce udělat jako uvolněné. Musel by se např. snížit počet zastupitelských křesel, aby se neúměrně nezatěžovaly peněženky daňových poplatníků. Nicméně obecně se domnívám, že by to politice prospělo - snížilo by to kolektivní nezodpovědnost a motivovalo by to ke kvalitnější práci. Adekvátní platy navíc snižují riziko korupce.

:17Radka Cepková
Také vám blahopřeji k ocenění. Můj dotaz: jak přijímá vaši politickou kariéru nejbližší okolí?
11:47Monika Mackovíková & Kateřina Klasnová
K. Klasnová: Děkuji. Mé nejbližší okolí to přijímá shovívavě a tolerantně:-) Občas jsem i pochválena:-))

M. Mackovíková: Jak kdo, někteří to vítají a oceňují (je příjemné slyšet od lidí slova chvály a povzbuzení), někteří Vás zrazují. A co se nejbližšího okolí týká, tak tady mám samozřejmě velkou podporu manžela a rodiny, jinak by to ani nebylo možné dělat.

:40LENKA HŘIBOVÁ
Nemyslíte, že příčina malé angažovanosti žen v politice je někdy čistě technická? Např. nemožnost se účastnit veřejných zasedání či práce v komisích MÚ z důvodu nevhodného místa a času jednání pro matky malých dětí, o ženách samoživitelkách ani nemluvě. Nebylo by otevření vrátek k zapojení do veřejného života rozšíření tzv. net demokracie - tedy maximum informací z dění uveřejněného na internetu a hlavně možnost přes toto médium vstupovat AKTIVNĚ do politiky (spíše na městské a regionální úrovni).
11:54Monika Mackovíková & Kateřina Klasnová
K. Klasnová: Sama ještě děti nemám, takže nejsem schopna obtížnost angažování se maminek v politice adekvátně posoudit. Myslím, že by ale nejvíce pomohlo, kdyby se zapojili tatínkové - myslím do hlídání dětí:-) U matek samoživitelek je situace složitější. Net demokracie je asi zatím hudba budoucnosti (osvědčila by se také u hlasování do voleb, místních referend apod.). Je to zajímavá myšlenka, která je s používáním internetu čím dál aktuálnější.

M. Mackovíková: Ano, jsem pro maximum informací poskytovaných občanům. Politici by tady měli být pro nás občany. A určitě Vás potěším, že jsme s kolegy příkladem, jakou cestou by se více informací občanům mělo poskytovat. Internet je jedna z cest. Za loňský rok jsme získali ocenění Otevřeno za nadstandardní poskytování informací ze zastupitelstev města na našem neoficiálním šternberském informačním portále. Zveřejňujeme tam, jak jsme kdy na jednáních zastupitelstva hlasovali, zdůvodňujeme svoje rozhodnutí apod.

:55J. Tejnor
Jak se díváte na spoluvládu ČSSD a KSČM v hned několika krajích?
11:55Monika Mackovíková & Kateřina Klasnová
K. Klasnová: Jako pravicová politička jsem upřímně zděšena.

M. Mackovíková: Netěší mě to vůbec a trochu se takových variant obávám.

:15Hana Starostová
Lidé jsou mnohdy politikou některých stran znechuceni (jde především o aféry a podezření z korupce) - jak se díváte na zvyšující se provázanost lidí z „podsvětí“ a politiků? Máte své vize o tom jak současnou dost zoufalou situaci alespoň částečně vyřešit?
11:58Monika Mackovíková & Kateřina Klasnová
K. Klasnová: Na místních úrovních existují například protikorupční výbory - ty ale bohužel často vůbec nefungují, protože jsou obsazeny těmi „správnými“ lidmi - viz Praha 5. Psala jsem o tom již v jiném příspěvku -souvisí to s celkovou politickou kulturou. Jedním z možných opatření by bylo striktní dodržování etických kodexů politických stran, za jejichž porušení by hrozilo nejen vyloučení, ale i opuštění postu. Nejhoší u nás je, že politici, kteří ztratili v očích veřejnosti oprávněně důvěru, se drží postů jako čert kopyta. I to ale může být zneužito (viz prvorepublikové reversy).
Jinak by samozřejmě měly fungovat orgány činné v trestném řízení tak, jak mají. Bylo by to na dlouho dikuzi…

M. Mackovíková: Řešení mám:-). Média by více měla informovat o konkrétních politických programech, rozhodnutích, jejich důsledcích, nikoliv hlavně o různých aférách a aférkách politiků. A dalším řešením je v politice maximální možná transparentnost, otevřenost, informovanost.

Chcete-li článek okomentovat nebo nás upozornit na chybu, přihlaste se nebo se zaregistrujte. Nejzajímavější příspěvky zveřejníme.
Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.

Nejvíce hledáte