Používáte nástroj pro blokování reklamy. Příjmy z reklamy umožňují naši existenci.
Podpořte nás a nástroj pro tento web vypněte (návod). Nebo si pořiďte předplatné a reklama se vám nebude zobrazovat. (E-shop)

Obtěžuje vás reklama?
Předplatitelům ji nezobrazujeme.

Reklama
 
Rozhovory

CNN Prima News si musí ujasnit, pro koho bude vysílat

S mediální analytičkou Martinou Vojtěchovskou o nové zpravodajské stanici i o tom, jak může koronavirus proměnit mediální prostor

Moderátoři CNN PRIMA NEWS
CNN Prima News • Autor: Jakub Poláček / CNC / Profimed

Na začátku května spustila vysílání nová stanice CNN Prima News, která spadá do skupiny FTV Prima. Ta získala dvanáctiletou licenci od prestižního amerického média, televizní společnosti CNN, díky níž  bude mít Prima mimo jiné exkluzivní přístup k obsahu, na který v Česku většina médií nedosáhne. V prvním roce by CNN Prima News chtěla dosáhnout podílu sledovanosti 1,5 procenta. Mediální odborníci a redaktoři, jejichž odpovědi najdete v anketě v novém Respektu 20/2020, stanici příliš šancí na zájem publika a kvalitní žurnalistiku nedávají. Nicméně Martina Vojtěchovská, šéfredaktorka mediálního serveru MediaGuru.cz, není tak skeptická: „Vidím tu dvě možnosti, které jsou závislé na tom, koho chce CNN Prima News oslovovat. Buď se může odlišovat zahraničním zpravodajstvím, ale tady je riziko, že to nebude divácky tolik fungovat. Nebo se naopak začne víc zaměřovat na lokální problémy života Čechů, což může být atraktivnější pro většinové publikum.“

Jaké jsou vaše první dojmy?

Po pár dnech vysílání je předčasné hodnotit, ale ptáte-li se na první dojmy, tak si myslím, že Prima si bude muset ujasnit, zda vysílání nové zpravodajské stanice uzpůsobovat preferencím diváků hlavního kanálu TV Prima, nebo divákům, kteří se o informační zpravodajský kanál zajímají z touhy získávat více informací. Zdá se mi zatím, že CNN Prima News si nechce „rozházet“ diváky Primy, ale zároveň je otázka, jestli to bude stačit na přilákání nových diváků.

Program vznikl na základě licence, kterou CNN poskytla televizi Prima. Jaké výhody mohou z tohoto partnerství vyplynout pro Primu a jaké pro CNN?

Jednoznačnou výhodou je přístup k obsahu, na který řada médií u nás nedosáhne. Díky mezinárodní síti se může CNN Prima News stát médiem se silným zaměřením na zahraniční zpravodajství. Na druhou stranu je pravda, že zahraniční zpravodajství nemusí v obecné populaci českých diváků tolik rezonovat. Velkým benefitem je jistě značka CNN. Existence jiných licenčních médií prokázala, že síla značky může mít velký vliv na úspěch v novém prostředí.

Martina Vojtěchovská
Martina Vojtěchovská

Stanice získá přístup k zahraničnímu zpravodajství mateřské stanice CNN, které chce simultánně tlumočit. Bude to pro české publikum zajímavé?

To je otázka. Skoro si myslím, že u většinového publika nebude hrát takovou roli, ale diváci, kteří se o zpravodajství zajímají, větší přísun zahraničního zpravodajství uvítají. Podle mého názoru se tady pro CNN Prima News otvírá prostor a možnost, jak se více odlišit od ČT24.

Licence od CNN neurčuje obsahový výběr, ten zůstane v gesci Primy. Nicméně CNN se ji pokusí „naučit“ pravidla zpracování obsahu a formy. Jak bude tahle forma vypadat? Bude raritní, nebo se bude přibližovat jiným zpravodajským médiím?

Raritní by být neměla, měly by být uplatňovány standardní zpravodajské postupy. CNN je primárně spojována se zpravodajským žánrem, proto by se CNN Prima News měla chovat jako tradiční zpravodajské médium.

Stanice chce v prvním roce získat v Česku podíl 1,5 procenta sledovanosti. Je to reálné?

Je to ambiciózní cíl, ale není nereálný. Je evidentní, že CNN Prima News si uvědomuje, že nemůže okamžitě vyskočit na stejný podíl sledovanosti, jaký má ČT24, což jsou asi čtyři procenta, pokud odhlédneme od mimořádných situací, jakou jsme sledovali především v březnu v souvislosti s koronavirovou pandemií. Zároveň je cíl v podobě 1,5 procenta postaven tak, že už by mohl být zajímavý na reklamním televizním trhu a dosažitelný, pokud se sejde několik věcí: dobrá distribuce, značné marketingové investice, síla značky a zajímavý obsah. První tři věci CNN Prima News měla už před startem, o čtvrté teď bude muset přesvědčit publikum.

Reklama
Reklama

https://www.youtube.com/watch?v=BtxEYMu4dBk

Přestože se podle generálního ředitele FTV Prima Marka Singera nový kanál nechce srovnávat s veřejnoprávní ČT, nejčastěji skloňovaným konkurentem nové stanice je právě zpravodajský kanál ČT24. Ten má oproti CNN Prima News patnáctiletý náskok. Může nová stanice konkurovat ČT24?

CNN Prima News jistě ČT24 konkurovat může a je žádoucí, aby ČT24 konkurovala. Mohou z toho profitovat oba kanály. ČT24 má sice před CNN Prima News patnáct let náskoku, což je z hlediska chování televizního diváka a jeho zvyklostí velmi mnoho, ale nemusí to znamenat, že vydrží věčně. Pro CNN Prima News teď všechno začíná, čeká ji mnoho mravenčí práce - a bude muset být vytrvalá a trpělivá, aby se postupně dostávala do stále většího povědomí českých televizních diváků. Bude to těžké, sledovanost půjde nahoru pomalu, ale pro začátek bude stačit, když se bude postupně zvyšovat. Potřebovat bude také trpělivost majitele a investora, cesta nahoru bude drahá.

Dá se to vůbec porovnat s gigantem ČT24? V čem konkrétně jim „česká CNN“ může konkurovat? Ví se, kolik má redaktorů a kolik peněz do něj Prima vkládá?

Finanční náročnost zpravodajské televize je značná a pro soukromého investora nebude lehké takový projekt utáhnout. Z pravidelných zpráv ČT o hospodaření víme, že roční náklady na ČT24 přesahují 300 milionů Kč. Náklady na CNN Prima News se rovněž budou pohybovat ve stovkách milionů korun, přestože přesné číslo Prima nesdělila. V centrální redakci pracuje pro CNN Prima News stovka lidí, další může nová stanice využívat díky mezinárodnímu štábu. Tým ČT je ale početně silnější.

V minulosti se o zpravodajskou konkurenci pokoušela dnes už neexistující stanice Z1. Čím by mohla CNN překvapit diváky natolik, aby jí dali přednost před ČT24?

Vidím tu dvě možnosti, které jsou závislé na tom, koho chce CNN Prima News oslovovat. Buď se může odlišovat zahraničním zpravodajstvím, ale tady je riziko, že to nebude divácky tolik fungovat. Nebo se naopak začne víc zaměřovat na lokální problémy života Čechů, což může být atraktivnější pro většinové publikum.

Jak by podle Primy mohlo vypadat tohle zaměření na život a na problémy v Česku? Nebylo by to logicky ještě mnohem dražší než sázka na zahraniční zpravodajství?

Je fakt, že důkladné lokální zpravodajství vyžaduje nemálo redaktorů a velké pracovní nasazení. O kolik by bylo finančně nákladnější než přebírání zahraničního zpravodajství ze sítě CNN, je otázka. Nelze vyloučit, že Prima musí v rámci licence za přebírání těchto zpráv rovněž platit.

Vedla Primu ke vzniku české CNN primárně ekonomika, nebo naopak jiné důvody, například prestiž?

Prima několikrát uvedla, že se zpravodajský kanál rozhodla spustit na základě nabídky, kterou od CNN obdržela - a že se jí tato nabídka zalíbila. Pro televizní skupinu, která je dlouhodobě srovnávána se silnou Novou, je to rozhodně prestižní záležitost a zároveň velká příležitost, jak konkurenci v něčem překonat.

https://www.youtube.com/watch?v=exV0NFLAI-I

Jak si v současné chvíli stojí Prima v konkurenci jiných soukromých stanic?

Prima je druhou největší komerční televizní skupinou a patří k trojici nejsilnějších televizních skupin na českém trhu, kam se řadí ještě Česká televize a skupina Nova. Souhrnný vývoj sledovanosti všech stanic Primy je příznivý, za celý loňský rok se její podíl zvýšil nejvíce ze všech televizních skupin. Pravidelně se snaží rozšiřovat portfolio stanic, kterých má už devět, a hodně investuje do původních pořadů. Vnímám to tak, že Prima postupně roste a snaží se dohnat Novu i ČT.

Změní CNN Prima News poměry na českém mediálním trhu?

Rozložení sil na televizním trhu se příchodem CNN Prima News nezmění. Pokud CNN Prima News dosáhne alespoň částečně svého cíle a dostane se na úroveň jednoho procenta sledovanosti nebo 1,5 procenta, o tolik by se mohl zvýšit podíl celé skupiny Prima, pokud tedy CNN Prima News neodčerpá část diváků z jiných kanálů Primy. To zásadní pohyb na televizním trhu nepřinese. Pro CNN Prima News bude úspěch, když v průběhu prvního roku vysílání dosáhne na 1–1,5procentního podílu.

Prima se v minulých letech dostala pod palbu kritiky. Například v roce 2015 poté, co se objevily informace o tom, že FTV Prima měla instruovat své redaktory, kteří měli informovat negativním způsobem o uprchlících. Zajímá tato kritika CNN?

To je spíš otázka na CNN. Překvapilo by mě, kdyby o té kauze z roku 2015 neměli informace. Asi tomu nevěnovali takovou pozornost.

CNN už má ve světě několik podobných projektů, CNN Indonésie, CNN Filipíny, CNN News-18, CNN Turecko, CNNMoney Švýcarsko a CNN Řecko. Osvědčila se tedy jinde tato spolupráce?

Vycházím z toho, že pokud by se CNN neosvědčila, že by o další spolupráci nestála a o vstupu na český trh by neuvažovala.

Jak hodnotíte další produkty, které v Česku vycházejí na základě licenční smlouvy se zahraničními médii?

Na základě licencí vychází řada časopisů jako Elle, Forbes, Vogue nebo Cosmopolitan, vysílají lokalizované verze TV stanic od National Geographic po Eurosport, ale licence zasahují i do podoby konkrétních pořadů – např. StarDance, Tvoje tvář má známý hlas nebo některých seriálů či TV show. Z toho je patrné, že licence mohou českým divákům přinést obsah, který by jinak zůstal za hranicemi. Obecně je považuji za oživení pro český mediální trh.

Jaká je historie těchto pokusů? Je tento trend úspěšný, nebo tyto spolupráce vycházejí spíše ojediněle?

U nás historie sahá do začátku 90. let minulého století, kdy se po otevření mediálního trhu v návaznosti na společenské změny začaly objevovat zahraniční mediální značky. K těm prvním patřily časopisy Burda, Playboy, Bravo nebo rádio Evropa 2. Ukazuje se, že tyto spolupráce mohou být úspěšné, některé i velmi úspěšné -  ovšem za předpokladu, že respektují lokální kontext, ve kterém působí. Tedy, že dokážou přednosti a charakter konkrétní zahraniční značky uchopit a rozvinout v českém prostředí. A to není snadné.

CNN Prima News startuje v okamžiku celosvětové pandemie, díky níž zmiňovaná ČT24 zaznamenala rekordní sledovanost. Může zájem veřejnosti o zpravodajské informace přispět k úspěchu nové stanice, nebo to bude mít zpravodajský kanál Primy těžší vzhledem k rekordní sledovanosti ČT24?

CNN Prima News začala vysílat na začátku května, kdy už zase zájem o zpravodajství opadá. Proto si myslím, že tento fakt start televize zásadně neovlivní.

Promění pandemie koronaviru český mediální prostor?

Dopady jistě mít bude. Většina českých médií je závislá na reklamních příjmech, které byly pandemií poznamenány, řada zadavatelů začala reklamní investice stahovat nebo přesouvat. Zatím nevíme, jak dlouho tato inzertní neaktivita potrvá. Pokud by se měla přelévat i do podzimního období, může řadu médií existenčně ovlivnit a menší média by nemusela přežít. Dopadnout to ale může i na ta velká, která budou muset šetřit a některé své aktivity omezit.

Zaznamenala jste mediální trend, který akceleroval právě koronavirus?

Pokud odhlédneme od ekonomických otázek, které na média citelně doléhají, tak určité dopady přinášejí nové technologie, které se ještě víc zapojují do novinářské práce. Viděli jsme, že i televizní reportéři natáčejí své příspěvky na mobilní telefony, rozhovory vznikají přes různé video platformy a tyto záznamy lze dále využívat, takže očekávám, že tuto „technologickou stopu“ pandemie zanechá.

Může koronavirus urychlit i mediální digitalizaci, jak často zaznívá?

Může přispět k rychlejšímu šíření digitalizace i ve  společenských sférách, kde jsme si to teď nedokázali dobře představit, např. u lékaře - takže rozhodně může mít dopad i na další digitalizaci médií.

Chcete-li článek okomentovat nebo nás upozornit na chybu, přihlaste se nebo se zaregistrujte. Nejzajímavější příspěvky zveřejníme.
Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.

Nejvíce hledáte