Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Projekt FUTURA

Sedm paprsků - cesta ze dna

Posláním občanského sdružení 7 paprsků je vyvíjet poradenskou, osvětovou a výchovně-vzdělávací činnost zaměřenou na pomoc k odstranění vnitřních i vnějších bariér ohrožených sociálních skupin.

Posláním občanského sdružení 7 paprsků je vyvíjet poradenskou, osvětovou a výchovně-vzdělávací činnost zaměřenou na pomoc k odstranění vnitřních i vnějších bariér ohrožených sociálních skupin.

Vnitřními bariérami se rozumí různé poruchy a výkyvy psychiky sociálně handicapovaných lidí projevující se nedostatkem sebedůvěry, empatie a neschopností prosadit se v rámci běžného fungování společnosti.

Vnější bariéry omezující tyto lidi v oblastech materiálních potřeb - například nefunkční rodinné zázemí, život na ulici, neschopnost hospodařit s penězi v důsledku toxikomanie a alkoholismu. Vzdělávací a poradenské aktivity sdružení mají za cíl sociální rehabilitaci svých klientů a jejich přípravu na soběstačný život a úspěšné prosazení se na trhu práce.

Od roku 2005 organizuje 7 paprsků ve svém školícím středisku v Praze-Bohnicích pravidelný 2,5 měsíční výchovně-vzdělávací kurz. „Tento kurz má dvě výhody pro své účastníky,“ říká Věra Doušová, předsedkyně sdružení.

První z nich je, že není primárně určen jedné skupině sociálně vyloučených a lidé na kurzu se setkávají s různými problémy ostatních.“ Na kurzu se scházejí zdravotně postižení s lidmi, kteří se léčí z drogové závislosti, účastní se jich Romové ze sociálně vyloučených lokací, lidé trpící depresemi a různými psychickými poruchami, dlouhodobě nezaměstnaní a další, jejichž společnou situací je nedostatek sebedůvěry a neschopnost nastoupit dlouhodobě do práce.

Osvědčilo se nám, že výhodou těchto setkání je reflexe klientů, že nejsou sami, kdo se ocitl v nepříznivé životní situaci. Tato častá domněnka, kterou lidé v nesnázích trpí, vede k sebelítosti, pasivitě a rezignaci na svou vlastní osobu. Tomu se snažíme předcházet a konfrontace s ostatními je vždycky dobrou motivací k činnosti a zájmu o sebe sama,“ říká Doušová.

Druhou výhodou je, že první měsíc kurzu je věnován osobnostnímu rozvoji klientů. Než začne konkrétní proces vzdělávání, jsou první týdny zaměřeny na sebepoznání formou her a individuálních zážitkových terapií. „Aby vzdělání bylo efektivní, musí klient chtít sám na sobě pracovat a mít dobrý vtah k sobě samému,“ říká Doušová s tím, že je nutné klienty pozitivně motivovat. Zhruba po měsíci přechází zaměření kurzu na výuku práce s PC, zvládnutí kancelářských programů, internetu a dalších moderních technologií. Další možností vzdělání je učit se uměleckým řemeslům v dílnách.

Kurzy jsou zdarma a probíhají každý všední den dopoledne ve skupinách maximálně po 12 lidech za asistence profesionálních lektorů. Po úspěšném ukončení kurzu, což znamená splnění osmdesáti procent docházky a zvládnutí závěrečné zkoušky, obdrží absolvent certifikát o sociální rehabilitaci. Těm, kteří po absolvování kurzu nemají zajištěné zaměstnání, nabízí sdružení pracovní místo na překlenovací období v dílnách některého z uměleckých řemesel. Při kurzech je k dispozici psycholožka, klienti mají také celoročně k dispozici poradnu z oblasti práva a sociálních věcí.

Článek vznikl v rámci projektu Futura financovaného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a hlavním městem Praha. Projekt realizuje Respekt Institut,o.p.s.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].