Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Projekt FUTURA

Porozumění mezi kulturami může být díky osvětovým kurzům jednoduší

Zodpovídat otázky ohledně soužití různých kultur v České republice i v jiných částech světa se snaží Multikulturní centrum v Praze.

Zodpovídat otázky ohledně soužití různých kultur v České republice i v jiných částech světa se snaží Multikulturní centrum v Praze. A to i prostřednictvím svých vzdělávacích aktivit.

Jednou z nich je i program Kultura od vedle: Vytváření evropské sítě pro mezikulturní dialog. Jedná se o mezinárodní projekt, do kterého se kromě Prahy, zapojila i Vídeň, Bratislava, Varšava, Bukurešť, Coventry, Frankfurt a Brusel. Je určen pro žáky základních a středních škol, kteří jsou ve věku od čtrnácti do osmnácti let.

Úkolem studentů je dokumentovat své okolí pomocí různých médií,“ popisuje projekt Kultura od vedle Lada Vyhnánková z Multikulturního centra.

V Praze, zastupující Českou republiku, budou na dvou odlišných školách probíhat fotografické workshopy vedené odbornými lektory–fotografy a na závěr je naplánována výstava výsledných prací. Na webových stránkách se mají možnost v rámci projektu setkávat žáci a studenti z různého sociálního a kulturního prostředí a předávat si své zkušenosti a svůj pohled na svět. Osobně se setkají také na závěrečném festivalu Dialog kultur na podzim roku 2008 v Praze.

Projekt vznikl za podpory Evropské unie a probíhá v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu 2008.

Druhou, nekomerční vzdělávací aktivitou Multikulturního centra, je projekt Otevřená škola: Interkulturní vzdělávání pro sociální spravedlnost. „V rámci projektu jsou realizovány tři typy vzdělávacích aktivit,“ říká Lada Vyhnánková.

Prvním jsou kurzy určené pedagogům základních škol a víceletých gymnázií. Jedná se o další vzdělávání pedagogů v oblasti multikulturní výchovy a trénink kompetencí. Tematický zaměřené kurzy mají rozsah osm hodin a probíhají interaktivní formou.“

Druhým je školení budoucích pedagogů, které obsahově vychází z kurzů určených pedagogům. Školení probíhá pilotně na Univerzitě Jana Amose Komenského a při katedře pedagogiky Filozofické fakulty UK. Kurz se zabývá problematikou multikulturní výchovy a vzdělávání, jednotlivými koncepcemi a možnostmi jejich začlenění do současného českého školství. Do projektu jsou zapojeni studenti bakalářské i magisterské formy studia.

Třetí vzdělávací aktivitou projektu, jsou interkulturní dílny pro žáky základních škol ve věkovém rozmezí 12–14 let. Prostřednictvím interaktivních seminářů se žáci seznamují s historií a životem příslušníků různých typů menšin žijících na území ČR.

Cílem dílen je podnítit v žácích respekt k odlišnostem,“ říká Vyhnánková. Aktivity projektu jsou určeny žákům, pedagogům a budoucím pedagogům z Prahy. Projekt Otevřená škola je realizován díky podpoře z Evropského sociálního fondu.

Třetí kurz Diversity management aneb zvládání odlišností v pracovním prostředí, je firemní školení určené manažerům i řadovým pracovníkům, kteří by se chtěli seznámit s problematikou klíčových mezikulturních kompetencí, které jsou nutné pro úspěšné obchodování v současném globalizovaném světě.

Článek vznikl v rámci projektu FUTURA, který je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a hlavním městem Praha. Projekt realizuje Respekt o.p.s.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].