0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Politika15. 12. 20186 minut

Exkluzivně: Jak vyřešit střet zájmů? Brusel nabízí Babišovi tři řešení

Respekt získal klíčový dopis od komisaře Oettingera, Babiš podle něj má na vybranou

Babišova pozice premiéra není podle nových předpisů EU slučitelná s tím, aby Agrofert pobíral peníze z evropských fondů. • Autor: ilustrace: Pavel Reisenauer

Andrej Babiš dostal od Evropské komise nabídku tří možností, jak by se mohl vyhnout porušování pravidel ohledně střetu zájmů. Buď se odstřihne od Agrofertu, nebo Agrofert přestane brát dotace, anebo premiér přestane jako politik zasahovat do všech rozhodnutí spojených s dotacemi a k tomu se majetkově svlékne. Vyplývá to z třístránkového neveřejného dopisu, který Babišovi odeslal evropský komisař pro rozpočet Günther Oettinger a který má nyní Respekt jako první k dispozici.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Dopis je důležitým dílkem do skládačky informací o tom, jak se Evropa k Babišovu případu staví. Premiér dosud ve veřejných vystoupeních téma bagatelizoval s tím, že všechny dosavadní informace jsou jen interní a neoficiální a že podle českých úřadů je vše v pořádku.

To se nyní mění. Dopis potvrzuje, že podle Evropské komise je český premiér minimálně od srpna v nepovoleném střetu zájmů, kdy se jako politik podílí na rozdělování dotací a zároveň má skrze Agrofert z dotací osobní prospěch.

„Jako jediný beneficient svěřenských fondů, do kterých byly převedeny vaše akcie společnosti Agrofert a skupiny Agrofert, máte zájem na ekonomickém úspěchu těchto podniků,“ stojí v úvodu dopisu, podle kterého taková situace není v souladu s tím, když někdo má vliv na rozhodovovací procesy ohledně rozdělování dotací. A to přinejmenším od letošního srpna, kdy začalo platit nové finanční nařízení 2018/1046, tedy legislativa s přímou účinností v celé Unii projednaná předtím v europarlamentu a schválená Evropskou radou za účasti ministrů členských zemí včetně Česka.

O střetu zájmů dosud mluvil jen interní materiál unijních právníků, nyní ho potvrzuje v oficiální korespondenci i člen Evropské komise, a to velmi jednoznačným jazykem. Oettinger Babiše upozorňuje, že je primárně na orgánech jednotlivých států, aby nesoulad s tímto novým nařízením daly do pořádku. Pokud prý ale může za komisi něco doporučit, nabízí následující tři možnosti:

1. „Zpřetrhat všechny vazby (vaše i vaší rodiny) na skupinu Agrofert“. Nynější řešení, kdy Babišovy akcie Agrofertu jsou zaparkované ve dvou svěřenských fondech, by mohlo podle dopisu fungovat jen tehdy, kdyby se fondy přetvořily na takzvané „slepé trusty“ a kdy by Babiš ani jeho rodina neměli žádnou možnost zjistit, co v trustech je a zda některé politické rozhodnutí firmám v trustu prospívá. V praxi si ale lze stěží představit, že by takové řešení šlo zrealizovat. Babiš by musel svěřit trust někomu, kdo by mu mohl za zády Agrofert prodat a nakoupit za něj do trustu třeba státní dluhopisy. I kdyby někomu dal pravomoc učinit svobodně takové rozhodnutí, což je krajně nepravděpodobné, prodej Agrofertu by se nedal utajit. Pokud by tedy komise chtěla být dál důsledná, pak tato varianta není v konkrétním případu Andreje Babiše moc reálná.

2. „Zajistit, aby Agrofert přestal přijímat dotace z evropských strukturálních fondů.“ Taková možnost by se dala v praxi naopak zařídit a zkontrolovat velmi snadno. Babiš by ale tratil velké peníze. Loni Agrofert na dotacích celkem zinkasoval rekordních 2,1 miliardy korun. Ne všechno jsou evropské peníze (řada programů se platí půl na půl z evropských a národních zdrojů, což mimochodem mnozí čeští daňoví poplatníci možná ani netuší) a ne vše jsou strukturální fondy. Ztráta by však pořád činila stovky milionů ročně. Navíc by bylo nutné vyřešit, co s dotacemi, které české úřady Agrofertu od srpna už proplatily a teď čekají na evropský příspěvek (jde minimálně o dva případy, které Respekt už popsal), anebo na ně s Agrofertem podepsaly od srpna nové dotační smlouvy. Takových případů je minimálně pět a vše dohromady překračuje sto milionů korun. Stále není jasné, co s těmito projekty bude – zda Agrofert dostane jen ty části dotací, které připadaly na český rozpočet,  zda český rozpočet uhradí i evropský podíl, anebo zda Agrofert nedostane nic - nebo se všechno vzdá.

3. „Zdržet se účasti na rozhodnutích, která se týkají vašeho (osobního) zájmu.“ V tomto bodu dopis vyjmenovává další dílčí body, co by Babiš jako politik a člen vládní exekutivy měl udělat – mimo jiné odstoupit z vládní Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy, neúčastnit se žádného rozhodování ani komunikace v oblastech, na kterých by mohl přes Agrofert profitovat, a nominovat za sebe v takových rozhodnutích někoho jiného. Babiš dosud argumentoval takovým způsobem, že by nyní snadno mohl říct, že to vše již plní, tedy že se na rozhodování o dotacích nijak nepodílí, že vše běží nezávisle podle objektivních procedur kdesi pod ním a že tím pádem žádný konflikt zájmů neexistuje. (Odstoupit z rady pro fondy je jen formalita, která by Babiše nic nestála.) Pokud by ale komise s tímto s výkladem souhlasila, těžko by případ přerostl do nynější podoby - obě strany si tedy nejspíš ještě budou muset vyjasnit, jak přesně by tato třetí varianta řešení měla vypadat. Dopis v této souvislosti zmiňuje, že kromě vyloučení sebe sama ze všech relevantních rozhodnutí a vládních diskusí by Babiš měl se svou rodinou zveřejnit veškerý majetek a příjmy, aby bylo možné vše lépe kontrolovat.

Z dopisu plyne, že dokud si Babiš nevybere, Agrofert má zastaven přístup k strukturálním fondům. V závěru dopisu Oettinger upozorňuje, že ještě proběhne audit, zda nedošlo k porušení už před srpnem. I tehdy totiž na střet zájmů existovaly předpisy a jejich dodržování je nyní třeba prověřit. Oettinger už při veřejném slyšení v Evropském parlamentu oznámil, že komise pošle z tohoto důvodu do Prahy v lednu a v únoru tři týmy expertů, aby věc prozkoumali.

Babiš už na dopis odpověděl. Tato odpověď se paradoxně dostala na veřejnost dřív než Oettingerův dopis, a to ještě před jednáním europoslanců. Premiér v jednostránkovém dokumentu píše, že české orgány žádný střet zájmů v jeho případě neshledaly, ale že na věc lze mít různý právní názor a že přijme „všechny nezbytné kroky, aby jeho aktivity byly v souladu s právem EU“.

Teprv se ukáže, co to bude znamenat. Pokud si vybere něco ze tří výše uvedených možností, lze se zatím jen dohadovat, které dá přednost. Pokud komise bude důsledná, prohlédne těžkosti varianty jedna a pokud Babiš zároveň nebude chtít přijít o stamiliony, nabízí se varianta číslo tři, u které - jak už bylo řečeno - má sám Babiš dojem, že už ji plní. Je ovšem otázkou, s čím přesně se komise v tomto bodě spokojí.


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].