Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Léto s Respektem

34. Letní filmová škola Uherské Hradiště

Čtyři diskusní bloky s filmovými odborníky, historiky, vědci a dalšími zajímavými hosty.

[image id="120821270"]

Praha, 12. června 2008 

Základní informace

34. ročník Letní filmové školy se uskuteční ve dnech 25. července až 3. srpna 2008 tradičně v Uherském Hradišti. Hlavním pořadatelem je Asociace českých filmových klubů, generálním partnerem město Uherské Hradiště. Po loňském ročníku Letní filmové školy prošla AČFK organizačními proměnami, které se projevily i na uspořádání a struktuře programu 34. ročníku LFŠ.

Základními kritérii přípravy programu byla rozmanitost a provázanost jednotlivých cyklů. Další z důležitých rovin letošního ročníku LFŠ je důraz na vzdělávací a informativní charakter. Z toho vyplývají i jasnější kritéria pro zvaní hostů a filmových odborníků a jejich přítomnost na LFŠ.

Obsah tiskové zprávy:

• Filmový program

• Doprovodný program

• Ozvěny LFŠ

• Charakteristika ubytovacích kapacit

• Místa projekcí a doprovodných akcí

• Akreditace

• Záštity

• Kontakty

Filmový program

Letní filmová škola nastínila v předchozích letech možnost filmového „vztahování“ k rozmanitým oblastem a tématům, vždy však byla rozdělena na témata velká a malá. Od letošního roku bude LFŠ místem, které nabízí rozmanitá setkání s rozličnými tématy prostřednictvím filmu. S ohledem na tradici a vývoj LFŠ tedy nejde o rozšiřování programu, nýbrž jeho zintenzivnění a vzájemné provázání. Setkání s osobnostmi znamená důsledné seznámení s jejich tvorbou v podobě retrospektiv, tématické prohloubení a kritickou reflexi pak nabízí informativní filmový program (doprovodné cykly jako Film aktivně! a Panorama filmové kritiky).

V roce 2008 se zaměříme jak na témata průřezová, která představují rozmanité vrstvy historie i současnosti kinematografie (Bratři v triku/Film a magie, retrospektivy tvůrců), tak i témata aktuální, vztahující se ve své hrané i dokumentární podobě k aktuálním politicko-společenským otázkám (Možnosti dialogu: Izrael/Palestina, Přepisování minulosti /rok 1948 a 1968 pohledem normalizace/, Hranice a perspektivy).

Program LFŠ bude rovněž sestávat z filmových retrospektiv jednotlivých tvůrců, jejichž tvorba je často s tématy spojována. Samostatný prostor bude věnován např. původem chilskému režisérovi Alejandru Jodorowskému, osobně se budou moci diváci setkat s tvůrci a snímky tvůrců, jako jsou Julio Medem, Jan Švankmajer, Juraj Jakubisko, Pavel Kohout, Michel Khleifi, Veit Helmer a další.

Letošní Letní filmová škola představí následující filmové cykly:

Bratři v triku (Film a magie)

Mystik a guru, Alejandro Jodorowsky

Retrospektiva: Jan Švankmajer

Retrospektiva: Juraj Jakubisko

Retrospektiva: Julio Medem

Možnosti dialogu: Izrael/Palestina

Retrospektiva: Amos Gitai

Pavel Kohout (a film)

Přepisování minulosti (rok 1948 a 1968 pohledem normalizace)

Hranice a perspektivy (zahraniční pohled na rok 1968)

Film a živá hudba

Panorama filmové kritiky

Jerzy Stuhr: herec a režisér

Současný český a slovenský film

Mír LAB – A/V projekty

Film aktivně!

Film a magie: okouzlení filmem

Cyklus Bratři v triku (film a magie) představí snímky, které se tématicky věnují okultismu, rituálům, alchymii a kouzelnictví. Řada z nich používá magii a mystiku pouze jako metaforu ke komplexním výpovědím, některé se naopak věnují rituálům v žánrovém kontextu. Samostatný prostor budou mít retrospektivy tvůrců, kteří magické médium nejen tematizují ve své tvorbě, ale jejichž výrazového rejstříku je součástí.

Magie jako alchymie / Jan Švankmajer, Alejandro Jodorowsky

Velký prostor bude na LFŠ patřit legendě české animace a svébytnému autoru pokračujícímu v surrealistické tradici (nejen) filmové tvorby, Janu Švankmajerovi. Kromě kompletní retrospektivy krátkých i celovečerních filmů, které se potýkají s alchymií, kulturními a civilizačními rituály a psychoanalýzou, bude představena i výstava prací Evy a Jana Švankmajerových s názvem Salamandr. Ta představí výtvarné práce, které mnohdy sloužily jako rekvizity pozdějších filmů.

V souvislosti s retrospektivou Jana Švankmajera na LFŠ proběhne přednáška předního odborníka na Švankmajerovu tvorbu, šéfredaktora Filmu a doby, Stanislava Ulvera. Účast přislíbil i autor knihy Dark Alchemy: Films of Jan Svankmajer, britský historik středoevropské kinematografie Peter Hames.

Filmové mystérium spojené s provokativní náboženskou spekulací a výtvarnou precizností můžeme nalézt i u Alejandra Jodorowského, jehož filmový profil bude na LFŠ rovněž uveden.

Magie jako mystérium života / Juraj Jakubisko

Jedním z hlavních hostů LFŠ bude přední česko-slovenský tvůrce Juraj Jakubisko, jehož filmy jsou spojené jak s československou novou vlnou na Slovensku, tak i s filmy, které mají dozvuk na zahraničních filmových festivalech po bezmála třicet let.

Na slavnostním zahájení bude uveden Jakubiskův poslední film Bathory, rozvracející historický mýtus o legendární krvavé hraběnce. Součástí retrospektivy ovšem budou i filmy Kristové roky, Vtáčkovia, siroty a blázni, Tisícročná včela, Dovidenia v pekle, priatelia nebo Pehavý Max a strašidlá a Postav dom, zasaď strom, které představují rozmanité polohy renesanční Jakubiskovy inspirace.

Vedle málo známých dokumentárních filmů (Korytári, Čekají na Godota) bude ve spolupráci se SFÚ uvedeno i pásmo filmů z FAMU nebo reklamy a propagační filmy, které Jakubisko natáčel v 70. letech a na počátku let devadesátých.

Sexualita, náhoda, osud / Julio Medem

Nejednoznačností, tušenými souvislostmi a magickým souzněním lidského a přírodního řádu oplývají filmy významného hosta LFŠ, Julia Medema, který v Uherském Hradišti převezme cenu AČFK. Výrazný reprezentant linie magického realismu v současné kinematografii představí svou dvacetiletou tvorbu včetně filmů Krávy, Zrzavá veverka, Milenci z polárního kruhu a rovněž uvede své poslední snímky Sex a Lucía a Caótica Ana, kde vedle ženských hrdinek hrají hlavní roli náhoda, erós a magické prvky života a lidských vztahů.

Možnosti dialogu?

Cyklus Možnosti dialogu: Izrael/Palestina, nabídne v reprezentativní kolekci hraných filmů a dokumentů pohled na desetiletí znesvářených vztahů dvou politicky a společensky provázaných zemí, provázených řadou konfliktů a historických křivd. Společně s pozvanými režiséry se zaměříme na filmovou reflexi válečných, společenských a politických i čistě osobních vztahů křesťanské a muslimské kultury, které nalézají svůj filmový obraz v tvorbě předních palestinských i izraelských režisérů.

Program cyklu je sestaven jak z filmů, které odkazují přímo na konkrétní konflikty (Jenin, Jenin, Deník z Jeninu, Šest dní), ale i filmy, které dokumentárním způsobem popisují blízkovýchodní syndrom střetu dvou kultur (Route 181, Hranice snů a strachu).

Tvorbu obou zemí představí přední tvůrci palestinské i izraelské kinematografie: Rashid Masharawi (Čekání, Lístek do Jeruzaléma, Zákaz vycházení), Michel Khleifi (Plodná paměť, Chvalozpěv kamenů, Route 181) a Amos Gitai (Dům v Jeruzalémě, Kadosh, Kedma, Free Zone, 11‘09‘‘01‘, Uvolnění). Michel Khleifi je v zahraničí oceňovaný palestinský tvůrce, jehož snímek Plodná paměť (Fertile Memory, 1980), uvedený též na MFF v Cannes byl prvním dokumentem natočeným palestinským filmařem v Izraeli.

Amos Gitai je jedním z nejznámějších izraelských tvůrců, který po studiu architektury (v tomto oboru získal i doktorát) natočil více než 40 filmů, do kterých projektuje jak témata velmi osobní, tak i dějinné souvislosti kultury, náboženství Blízkého východu, exil a národní i osobní identitu.

Filmové osmdesátiny Pavla Kohouta

V souvislosti s blížícími se osmdesátými narozeninami spisovatele, dramatika a režiséra Pavla Kohouta jsme na LFŠ připravili cyklus Pavel Kohout (a film), ve kterém se ohlédneme za spletitou tvorbou tohoto kontroverzně přijímaného autora. Ve filmové tvorbě Pavla Kohouta se odrážejí paradoxy lidského osudu intelektuála, stejně jako hrany doby.

Z filmové tvorby, na které se Pavel Kohout podílel, připomeneme jak díla poplatná socialistickému režimu a budovatelské poetice (Zítra se bude tančit všude, Taková láska, Smyk), autorskou tvorbu šedesátých let (Sedm zabitých, Svatba s podmínkou), ale i filmy, které byly natočeny podle Kohoutova námětu po jeho emigraci (Ucho, Ecce Constantia, Nápady svaté Kláry).

Součástí programu bude představení znovuoživeného zájmu o Kohoutovu tvorbu – izraelská Svatá Klára, televizní filmy PF77, Ruleta nebo dokument Fenomén Kohout.

Totalita a rok 1968

Součástí filmové paměti národa je řada historických dokumentů, dokladů mentality národní socialistické zkušenosti, které představíme v cyklech věnovaných české národní historii, a to hned z několika úhlů pohledu.

Přepisování minulosti… do přítomnosti

Průběžnou a pravidelnou součástí programu LFŠ by se měl stát cyklus Přepisování minulosti, v němž se letos budeme v projekcích i diskusích věnovat zobrazování klíčových historických milníků (léta 1938, 1948, 1968) v dobově poplatných snímcích z let normalizace. Uvedené filmy interpretují minulost dnes již mnohdy úsměvným a nepřímo ironickým způsobem, nicméně jejich výpověď je součástí národního povědomí. Na případech, jakými jsou Dny zrady Otakara Vávry, Tobě hrana zvonit nebude, Tam, kde hnízdí čápi, nebo sérii filmů o majoru Zemanovi (Hon na lišku, Štvanice, Studna) se vrátíme do klíčových let české minulosti, jak je interpretovali doboví „národní“ umělci.

Součástí programu budou i diskuse a přednášky historiků z Ústavu pro studium totalitních režimů, ale i historiků českého filmu.

Totalita ve filmu a ve skutečnosti

Ve spolupráci s Ministerstvem obrany a bývalým vojenským archívem, Českou televizí, Národním filmovým archívem a festivalem Jeden svět připravuje LFŠ pro všechny (tedy i neakreditované) zájemce bezplatný cyklus projekcí a besed, představujících klíčová témata totalitní společnosti (kult osobnosti, bojovníci proti nacismu, perzekuce v 50. letech, normalizace). Součástí projekcí bude představení vzácných propagandistických a instruktážních snímků, které měly utužit diváky v boji proti vnitřnímu i vnějšími nepříteli.

Hranice a perspektivy

Pro vyzdvižení nejednoznačného pohledu na československou minulost jsme doplnili historické souvislosti cyklem Hranice a perspektivy, kde představíme klíčové události roku 1968 tak, jak je zaznamenali tvůrci, kritici a publicisté v zahraničí. Sovětské propagandistické deníky budou doplněny o bilancující filmy českých emigrantů a snímky, které prošly vlastním emigračním osudem.

Současný český & slovenský film

Součástí tradice LFŠ je představování nejnovější filmové tvorby české a slovenské provenience. V letošním roce se bude jednat o dramaturgický výběr filmů, které jsou pro dané kinematografie reprezentativní. Půjde o kolekce celovečerních hraných, dokumentárních filmů (Venkovský učitel, Václav, Kuličky, Občan Havel, O rodičích a dětech, Život v peří, Durban Poison, ad.), pásma experimentálních filmů a výběr bloků z filmových škol. Mimo jiné zde budou uvedeny trilogie filmů režisérů Martina Ježka a Petra Marka.

Mezi aktuální premiéry po festivalu v Karlových Varech budou patřit i filmy Bathory Juraje Jakubiska a Karamazovi Petra Zelenky, kteří zastupují Českou republiku v hlavní soutěži na MFF v Karlových Varech.

Doprovodný program

Panorama filmové kritiky V4

Doprovodný program LFŠ má za cíl objevovat mimofilmový kontext hlavních filmových cyklů. Jedním z průnikových sekcí je projekt Panorama filmové kritiky, který má za cíl otevřít možnosti kritického vnímání národní filmové tvorby zemí středoevropského prostoru, a to hned na několika úrovních. Dlouhodobým cílem panoramatu je vytvoření platformy pro kritickou reflexi domácí filmové tvorby České republiky, Slovenské republiky, Polska a Maďarska, a to prostřednictvím odborných filmových periodik.

Každý z filmových časopisů vybral ze své země dva celovečerní filmy nebo pásma filmů, které jsou součástí národního dědictví nebo reprezentují opomíjené aspekty národní kinematografie. Zástupci časopisů připravují zároveň i prezentaci kinematografií svých zemí (přednáška, úvod, autorské texty). Panorama nabízí i druhou úroveň reflexe a kritiky v podobě dílny pro mladé publicisty, kteří se zúčastní projekcí a nejlepší z nich budou své texty publikovat ve Filmových listech. vycházejících denně v průběhu LFŠ.

Součástí Panoramatu bude i diskuse Jak se dělá filmový časopis, věnující se úskalím přípravy filmového časopisu a lektorskému vzdělávání přihlášených mladých publicistů.

Partnerské časopisy: Cinema, Film a doba (ČR), KINO/IKON, Film.Sk (Slovensko), Kwartalnik Filmowy (Polsko), Metropolis (Maďarsko)

Film a živá hudba

Program LFŠ vždy provázely živé hudební doprovody němých filmů. V letošním roce jsme se zaměřili na systematické propojování hudebníků a (nejen) němých filmů, a to s ohledem na osobní preference hudebníků a výběr v rámci hlavního filmového programu. Hudební doprovod přislíbili Vladimír Václavek, Petr Kružík (Priessnitz), Georgi Bagdasarov, DVA, Sunflower Caravan, Jiří Hradil s Projektem Ing. Praita (součást projektu Hyperkino, který uvádí klasické filmy s nově složenou hudbou na DVD a který se na LFŠ rovněž představí). Ve finální verzi jednání je doprovod Erika Truffaze k filmu Děti z Tokia.

Program Film a živá hudba má být inspirací a podnětem k nové interpretaci klasických němých filmů, které vždy byly doprovázeny hudebním doprovodem, s nástupem zvuku se však tato praktika opustila a byla nahrazena zvukovou stopou, pomíjející možnost „události“ živého doprovodu. V programu jsme se zaměřili ve vazbě na téma magie na filmy německého expresionismu (Golem, jak přišel na svět, Upír Noseratu, Faust, Unavená smrt).

Koncerty, divadla, čtení

Literární čtení ve stanu Divadla DNO a v Redutě stejně jako některé hudební a divadelní programy jsou zaměřeny na doplnění filmových témat zejména v jejich přidružení k uměleckým projevům. Literární program je uzpůsoben zejména „mágům“ slova, autorům, kteří se explicitně vyjadřují magickým jazykem, nebo se věnují mystice, okultismu, magii, šarlatánství. Mezi pozvanými autory jsou například Pjér La Šéz, Michal Ajvaz, Miroslav Huptych a další.

Hudební i divadelní program je zaměřen na rituální rozměr uměleckých projevů jako magického nástroje neverbální komunikace a uměleckou formu zpodobňující konkrétní rituály současnosti i minulosti ve vztahu k historickým i posthistorickým souvislostem. Součástí doprovodného programu budou i koncerty z oblasti blízkého východu, zejména Izraele a Palestiny (Dub LFO) nebo kapelám pracujícím s tradicí klezmer-hudby (Di Grine Kuzine).

O hudební zážitky se postarají i Please the Trees, Wotienke, Narcotic Fields či Oldřich Janota.

Vrcholem doprovodného programu bude koncert předního francouzského jazzového trumpetisty Erika Truffaze a jeho Ladyland Quartetu.

Divadelní program nabídne především česko-polský pohybový projekt Krajina paměti / Paměť krajiny, který opisuje paměť národa vtělenou do velkolepé choreografie. K dalším divadelním počinům bude patřit Trains projektu Handa Gote, Kaltes Land či původní uherskohradišťský pohybový projekt Hany Košíkové About_BLANK. Nebudou chybět ani představení pro děti, které chystají DAMU, Divadlo Líšeň (v premiéře představení Žabáci), Malá scéna Zlín a oblíbené Buchty a Loutky.

Výstavy

Retrospektivní výstava díla Evy a Jana Švankmajerových v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti nazvaná Salamandr bude letošní největší a nejvýznamnější přehlídkou tvorby těchto osobitých a výjimečných umělců, představitelů českého surrealismu v České republice.

Výstavu československého filmového plakátu 1960 – 1989 chystáme společně s filmovou galanterií Terryho ponožky. Výstava představí padesát plakátů předních československých grafiků a výtvarníků, kteří se tvorbě autorských výtvarných plakátů věnovali od počátku šedesátých let dvacátého století. K vidění budou vysoce ceněné filmové plakáty stěžejních představitelů československého filmového plakátu: Jiřího Balcara, Bedřicha Dlouhého, Milana Grygara, Zdeňka Kaplana, Karla Machálka, Karla Teissiga, Karla Vacy, Josefa Vyleťala a Zdeňka Zieglera .

Mír LAB / A/V projekty

Propojení hudební a audiovizuální složky v kompaktním celku – tak lze představit projekty, které se pohybují v okrajových teritoriích audiovizuální tvorby a kde se hudba a obraz doplňují v procesu vzájemného prostupování. Tradiční prostor klubu/laboratoře Mír /Mír LAB/ tak bude sloužit jak koncertům, tak i sérii doplňujících vystoupení v nočních hodinách, v nichž se představí přední skupiny a soubory z oblasti audiovizuálních médií: Georgi Bagdasarov, MIDI LIDI, Mateřídouška, DANKY, Filip Cenek, Opuka, 2M, Microloops a další.

Lekce filmu…

Hosté letošní Letní filmové školy jsou přizváni k retrospektivám vlastní filmové tvorby, zároveň jsou osloveni k představení a názorné manifestaci autorské tvůrčí metody, která se organicky vyvíjí společně s jejich tvorbou. Lekce filmu… je obdobou zahraničních masterclass a v součinnosti s osobnostmi blízkými jednotlivým tvůrcům připravujeme sérii prezentací hlavních hostů.

Lekce filmu… povedou Pavel Kohout, Juraj Jakubisko, Veit Helmer a Amos Gitai, všichni se představí návštěvníkům LFŠ jako režiséři a autorské osobnosti schopné reflektovat vlastní tvorbu a nechávat divákům interpretační prostor.

Respekt Forum

Organizátoři Letní filmové školy nabízejí návštěvníkům kromě filmových projekcí i široce strukturovaný doprovodný program. Připraven je rozsáhlý cyklus besed, panelových diskusí, přednášek, workshopů a dílen, jež si klade za cíl rozšířit hlavní festivalová témata a zprostředkovat poznání na jiných úrovních.

Jedním ze specifických projektů letošního ročníku Letní filmové školy je tzv. Respekt Forum, cyklus besed a přednášek spolupořádaný s naším mediálním partnerem, časopisem Respekt.

Připraveny jsou čtyři diskusní bloky se zkušenými moderátory, filmovými odborníky, historiky, vědci a dalšími zajímavými hosty. Respekt Forum bude probíhat vždy od 17 hodin v Redutě.

Pozvaní hosté: Marek Čejka, Pavla Jazairiová, Dáša Van der Horst, Lenka Hečková, Aleš Kout, Luboš Ptáček, Tereza Brdečková, Aleš Danielis, Jan Rejžek, Irena Hejdová a další

Plánované besedy:

• Přepisování minulosti – 1968, konec nadějí

• Budoucnost filmových klubů / Filmové kluby budoucnosti

• Současný stav české kinematografie

• Možnosti dialogu: Izrael a Palestina, Palestina a Izrael

Prezentace aktivit AČFK

Program Letní filmové školy bude rovněž sloužit prezentaci aktivit (distribučních, vzdělávacích, metodických), kterým se AČFK věnuje celoročně. Na Letní filmové škole budou uvedeny nové distribuční počiny AČFK (polské Fígle Andrzeje Jakimowského, francouzský animovaný Strach ze tmy kolektivu autorů).

Pro lektory filmových klubů bude připravena dílna lektorských úvodů, organizace a dramaturgie filmových seminářů a přehlídek a program pro filmové kluby i zájemce z řad účastníků bude završen diskusí na téma Budoucnost filmových klubů / Filmové kluby budoucnosti. Součástí programu 31. 7. bude rovněž prezentace 3D kina, které je možností rozvoje filmových klubů a technologie projekcí budoucnosti.

Tradičně udělí Asociace českých filmových klubů výroční ceny. Jejími laureáty jsou jak hosté LFŠ Jan Švankmajer a Jaromír Kallista, Juraj Jakubisko, Amos Gitai, Julio Medem, tak dlouholetí spolupracovníci AČFK a hnutí filmových klubů – Peter Dubecký, ředitel SFÚ, Jan Joukal a Doris Grozdanovičová, oba významní iniciátoři a pionýři klubového hnutí u nás.

Ozvěny LFŠ

V letošním roce domlouváme ozvěny tradičně v Uherském Hradišti pro ty, kteří se na LFŠ z důvodů dovolených a jiných nedostanou. Dále pak budou moci diváci navštívit pražské kino Oko či olomoucké kino Metropol. S dalšími kiny jednáme.

Charakteristika ubytovacích kapacit

Jako každý rok i letos zajišťujeme ubytování pro účastníky a hosty Letní filmové školy přes akreditační systém a prostřednictvím guest service.

Účastníci

Hlavními „hosty“ každé Letní filmové školy jsou účastníci, kteří se v posledních letech počítají už na tisíce. Snažíme se vyhovět všem věkovým i sociálním skupinám, a proto jsme opět zajistili místa, mezi kterými si vyberou jak nenároční, kterým stačí místo pro spacák, tak i ti, kteří dávají přednost internátu či pohodlí v hotelu.

Letos začínáme s novým akreditačním systémem Datakal, který postupně upravujeme všem účastníkům „na míru“, takže se ještě občas vyskytnou nějaké drobné chyby či nejasnosti. Průběžně sledujeme připomínky a dotazy účastníků v diskusi na webových stránkách www.lfs.cz a na jejich základě ihned reagujeme a upravujume či doplňuje informace o ubytování tak, aby se každý účastník mohl bez problémů ubytovat.

V akreditačním systému sledujeme také postupné obsazování nabízených ubytovacích kapacit. V případě, že budou kapacity pro účastníky před LFŠ zaplněny, máme ještě v záloze další možnosti. Začátkem července, ihned po ubytování celého štábu a účinkujících LFŠ, zveřejníme na www.lfs.cz i případná volná místa na kolejích VŠ, tak jak tomu bylo i v minulém roce.

Vlastní spacáky

Kemp Mojmír

 - vzdálenost od kina Hvězda 2 km

 - kapacita 150 míst

 - sociální zařízení v budově internátu

 - cena 50 Kč/osoba/noc

Kemp VŠ areál

 - vzdálenost od kina Hvězda 500 m

 - kapacita 300 míst

 - v areálu kempu přenosná WC, sprchy na Zimním stadionu

 - cena 50 Kč/osoba/noc

Diakonie - budova

 - vzdálenost od kina Hvězda 1 km

 - kapacita 25 míst

 - sociální zařízení v budově

 - možnost malého občerstvení

 - cena 85 Kč/osoba/noc

Diakonie – kemp

 - vzdálenost od kina Hvězda 1 km

 - kapacita 40 míst

 - sociální zařízení v budově Diakonie

 - možnost malého občerstvení

 - cena 65 Kč/osoba/noc

ZŠ Unesco

 - vedle Klubu kulury

 - 13 tříd po 20 místech

 - tělocvična pro 150 osob

 - sociální zařízení v budově

 - cena 60 Kč/osoba/noc

Speciální nabídka: kdo se v ZŠ UNESCO ubytuje na 5 a více nocí, získává jako dárek tričko z CSFD krámku.

Internáty

Internát Mojmír

 - vzdálenost od kina Hvězda 2 km

 - kapacita 120 míst

 - sociální zařízení na chodbě

 - cena 175 Kč/osoba/noc

Internát Staré Město

 - vzdálenost od kina Hvězda 3 km

 - kapacita 150 míst

 - sociální zařízení na chodbě

 - cena 180 Kč/osoba/noc

Hotel

Hotel Morava

 - vzdálenost od kina Hvězda 1 km

 - kapacita 53 míst, 2–4 lůžkové pokoje

 - sociální zařízení na chodbě, 4 pokoje mají sprchu

 - cena od 255 do 580 Kč/osoba/noc

Hosté

Pro hosty Letní filmové školy máme rezervovány hotely v Uherském Hradišti, se kterými každý rok uzavíráme smlouvu o vzájemné spolupráci. Vychází nám vstříc v souvislosti s naším akreditačním a ubytovacím systémem a úzce spolupracují s guest service LFŠ. Proto není možné, aby se hosté či účinkující ubytovali sami přímo v hotelu, naši pracovníci všem rádi vyjdou vstříc a vždy se pokusí najít nejvhodnější ubytovací místo tak, aby byl host spokojen.

Pro letošní rok využijeme kapacity hotelu Grand, hotelu Morava, hotelu Quadro, hotelu Maxi a pro nejvýznamnější hosty i hotel Slunce.

Štáb a účinkující

Pro členy našeho početného štábu jsme opět rezervovali prostory vysokoškolských kolejí. A tak všichni koordinátoři, produkční, promítači, překladatelé, úvodníkáři, zástupci médií a všichni ostatní, kteří se podílí na bezproblémovém chodu celé této velké akce mají díky poloze VŠ kolejí blízko k centru dění a tím i vytvořeny optimální podmínky pro zvládnutí svých úkolů. Víme, že tyto prostory jsou atraktivní i pro mnohé účastníky a proto se budeme snažit uzavřít ubytování všech našich kolegů ze štábu co nejdříve a nabídnout případná volná místa veřejnosti.

Místa projekcí a doprovodných akcí

V letošním roce jsme se snažili využít hlavně místa, na která jsou účastníci i hosté LFŠ každoročně zvyklí a kde se mohou těšit na kvalitní projekce, divadla a koncerty.

Kino Hvězda

 - hlavní promítací sál

 - Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, http://www.mkuh.cz

 - kapacita 420 míst

 - promítané formáty: 35 mm, DVD, Dolby Stereo Digital, titulky, překlad do sluchátek

 - v kině Hvězda je také pokladna, akreditace účastníků, sklad filmů, dispečink LFŠ a informační centrum pro účastníky letošní LFŠ (v kinečku ve foyer)

 - v sále kina i ve foyer jsou umístěny výstavy, pro účastníky je k dispozici bar a internetová kavárna (omezeně jen pro potřeby akreditace)

Klub Mír

 - Náměstí Míru 765, vedle kina Hvězda, http://www.mir.uh.cz

 - kapacita 200 míst

 - letos zde budou probíhat pouze koncerty a hudební produkce různého druhu.

 - pro účastníky je po celý den k dispozici bar klubu Mír

Klub kultury

 - Hradební ulice, http://www.kkuh.cz

 - kapacita 700 míst (550 míst na ploše s elevací), 150 míst na balkóně

 - promítané formáty: 35 mm, DVD, Dolby Stereo, titulky, překlad do sluchátek

 - v prostorách Klubu kultury bude umístěna i výstava

Reduta

 - Masarykovo náměstí, vedle kostela vlevo, http://www.kkuh.cz

 - kapacita 300 míst bez elevace

 - promítané formáty: 35 mm, DVD, Dolby Stereo, titulky, překlad do sluchátek

 - v hlavním sále budou probíhat projekce, ve druhém patře v podkroví se můžete těšit na autorská čtení a komorní koncerty

 - v chodbě Reduty je místo pro výstavy LFŠ

Slovácké divadlo

 - po loňské rekonstrukci opět jeden z hlavních sálů

 - Velehradská ulice, http://www.sd.uh.cz

 - kapacita 350 míst

 - promítané formáty: 35 mm, DVD, titulky

 - v prostorách chodeb je i prostor pro výstavu

UTB – učebny 1 a 2 (1. patro)

 - Studentské náměstí 1535, bývalá kasárna, http://www.utb.cz

 - kapacita 160 míst

 - promítané formáty: DVD

UTB – učebny 1 a 2 (přízemí)

 - Studentské náměstí 1535, bývalá kasárna, http://www.utb.cz

 - kapacita 60 míst

 - promítané formáty: DVD

Letní kino Masarykovo náměstí

 - kapacita 3000 míst

 - promítané formáty: 35 mm

 - jako každoročně přivítáme Kinematograf bratří Čadíků a projekce budou určeny především pro širokou veřejnost města Uherské Hradiště a pro ostatní návštěvníky

 - projekce budou zdarma každý den po 21. hodině

Letní kino Smetanovy sady

 - kapacita 800 míst

 - promítané formáty: 35 mm

 - letos využijeme letní kino, které je součástí kina Hvězda směrem do Smetanových sadů

 - vedle kina bude i letos stan s občerstvením

Slovácká búda

 - Smetanovy sady

 - bude využita převážně pro workshopy a dětské pořady v případě nepříznivého počasí

Galerie Slováckého muzea

 - Otakarova 103, http://www.slovackemuzeum.cz

 - během LFŠ zde bude unikátní výstava Evy a Jana Švankmajerových nazvaná Salamandr

stan DNO

 - bude umístěn ve Smetanových sadech ve dnech 28.7. – 2.8. 2008, http://www.divadlodno.cz/

 - kapacita 150 míst

 - v tomto prostoru bude probíhat program pro děti - divadélka, workshopy, koncerty

Akreditace

Původní akreditační systém, známý jako Valentina, už nedostačoval potřebám Letní filmové školy, proto jsme přešli na Datakal, festivalový systém rozšířený po celém světě. Pro účastníky máme nachystáno celkem pět druhů akreditací – jednodenní, třídenní, sedmidenní, desetidenní a víkendová (platí po oba víkendy vždy od pátku do neděle). Pro všechny druhy akreditací kromě jednodenní bude nutná fotografie, jednodenní akreditace bude mít formu vstupenky, která bude platná na všechna filmová představení. Studentům, členům FK, držitelům ZTP a důchodcům budou po předložení příslušných dokladů poskytnuty slevy.

Délka akreditace Základní cena Cena se slevou

jednodenní 200 Kč 150 Kč

třídenní 500 Kč 400 Kč

sedmidenní 800 Kč 650 Kč

desetidenní 1000 Kč 800 Kč

víkendová 800 Kč 650 Kč

Záštity

34. Letní filmová škola Uherské Hradiště se koná pod osobní záštitou následujících osobností:

• ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg

• ministr kultury Václav Jehlička

• ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška

• hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš

• starosta města Uherské Hradiště Libor Karásek

• ředitel Národního filmového archivu Vladimír Opěla

• ředitel Slovenského filmového ústavu a předseda Asociace slovenských filmových klubů Peter Dubecký

• generální tajemník Federace polských filmových klubů Maciej Gil

Kontakty

Program: Pavel Bednařík, umělecký ředitel AČFK

[email protected] | 724 338 539 

Produkce: Martina Gogolová, výkonná ředitelka AČFK

[email protected] | 724 337 975 

PR, media: Lenka Zemánková, tisková mluvčí

[email protected] | 724 339 599 

www.lfs.cz

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].