Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Korupce

Prodej titulů

Prodej titulů • Autor: Ilustrace Pavel Reisenauer, Ilustrace - Pavel Reisenauer
Prodej titulů • Autor: Ilustrace Pavel Reisenauer, Ilustrace - Pavel Reisenauer

Při kontrolách Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni zjistila Akreditační komise pod vedením Vladimíry Dvořákové řadu vážných pochybení a neprodloužila fakultě některé akreditace studijních programů. Od září 2009 média informovala o odhalení řady plagiátů, nedostatečných a chybějících absolventských prací či podezřelých závěrečných zkoušek.

Vedení děkana Jaroslava Zachariáše a proděkanů Ivana Tomažiče a Milana Kindla zvýhodňovalo prominentní studenty a využívalo své napojení na Ústav státu a práva Akademie věd, který vydává významné posudky a stanoviska k zákonům.

Krizové vedení Jiřího Pospíšila od září 2010 a následné Karla Eliáše přineslo odchod protagonistů aféry, nová pravidla, odebírání titulů, ukončování studia. Nového děkana Růžičku však mnozí kritizují pro návrat starých pořádků. Protagonisté kauzy dále působí jako právníci. Případ vyšetřovala protikorupční policie, neshledala ale porušení zákona. Trestní oznámení podaná školou vyšuměla do ztracena.

Na jaře 2011 navíc fakultu opustili reformátoři v čele s Karlem Eliášem, Petrem Bezouškou, Jiřím Pospíšilem či Helenou Válkovou. Celkem odešlo 29 pedagogů. Problémy školy se tím prohloubily ještě dále, situace vygradovala v listopadu 2011, kdy byla škole odebrána akreditace na doktorské studium a pravomoc konat státní rigorózní zkoušky a udělat tituly JUDr.

Akreditační komise neprodloužila nechvalně proslavené plzeňské právnické fakultě akreditaci a ta tak de facto končí. Komise své rozhodnutí zdůvodnila tím, že na škole nedošlo ke zlepšení. Pětiletý magisterský program má akreditaci jen do konce tohoto akademického roku.

„Nejde o klasickou korupci, kdy někdo někoho uplatí, aby dostal za peníze titul, ale o zavázání okruhu lidí, kteří mají ve státě silné rozhodovací pozice, tedy policistů, soudců, politiků sedících v dozorčích radách státních firem, podnikatelů napojených na organizovaný zločin,“ uvedla Vladimíra Dvořáková. (Denik.cz, 18. 1. 2010)

Klientelistické sítě si zavazují poskytnutím různých výhod osoby, které jim pak na oplátku pomáhají. Zahrnutím advokátů, státních zástupců, soudců, podnikatelů, policistů a politiků může vzniknout neprostupná síť, která chrání díky mocenskému postavení svých členů korupci a další podoby zločinu před zákonnými postihy.

Milan Kindl • Autor: Milan Jaroš
Milan Kindl • Autor: Milan Jaroš
Jiří Pospíšil • Autor: Milan Jaroš
Jiří Pospíšil • Autor: Milan Jaroš

foto: Milan Jaroš

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].