segregace01
segregace01 • Autor: Profimedia.cz
segregace01
segregace01 • Autor: Profimedia.cz
segregace02
1903: W.E.B. Du Bois publikuje vlivnou esej The Talented Tenth, v níž staví potřebu vzdělávání a sebevzdělávání do centra boje amerických černochů za rovnoprávnost; ta inspiruje černé Američany k vědomému úsilí o zformování vlastní intelekruální elity • Autor: Profimedia.cz
segregace03
1941: A. Philip Randolph vyzývá k pochodu na Washington, aby přinutil prezidenta Roosevelta zajistit černochům rovnoprávný přístup k pracovním příležitostem ve zbrojním průmyslu (nápad se stal inspirací pro pochod v roce 1963) • Autor: Profimedia.cz
segregace04
1954: rozhodnutí Nejvyššího soudu ve sporu Brown vs Board of Education; formální ukončení segregace ve školách • Autor: Profimedia.cz
segregace05
1. prosinec 1955: Rosa Parksová odmítá přepustit své sedadlo v autobuse bělochovi • Autor: Profimedia.cz
segregace06
1957: násilná segregace Central High School v Little Rock (Arkansas) - prezident Eisenhower vynutil přístup černochům s nasazením federální armády • Autor: Profimedia.cz
Boj za rovnoprávnost
1958 - 1961: série tichých protestů v restauracích, obchodech a dalších segregovaných místech pořádaných studenty; plný rozvoj taktiky nenásilného odporu. 1961 pak Freedom rides - jízdy aktivistů v autobusech do oficiálně desegregovaných míst, jež vyústily i krvavé střety • Autor: Profimedia.cz
segregace08
1963: Birmingham • Autor: Profimedia.cz
segregace09
1963: Pochod na Washington • Autor: Profimedia.cz
segregace10
1964: Civil Rights Act zakazuje diskriminaci na základě rasy, barvy, pohlaví nebo původu v přístupu k zaměstnání nebo do veřejných prostor. 1965 pak Voting Rights Act zrušil diskriminační praktiky a testy gramotnosti používané tomu, aby černochům zabránily v registraci • Autor: Profimedia.cz
segregace11
1968: atentát na MLK • Autor: Profimedia.cz