Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Agenda

Vážený pane prezidente, vyjádřete se ke slovům Vojtěcha Filipa o legiích

Otevřený dopis: syn legionáře píše Miloši Zemanovi

Legionáři po bitvě u Zborova, červenec 1917; ilustrační foto • Autor: Profimedia, Topfoto
Legionáři po bitvě u Zborova, červenec 1917; ilustrační foto • Autor: Profimedia, Topfoto

V Klínci dne 20. 5. 2020

Věc: Otevřený dopis prezidentu ČR k vyjádření soudruha Vojtěcha Filipa pro Krasnaja zvezda

Vážený pane prezidente,

dovoluji si obrátit se na Vás jako na nejvyššího představitele státu a zároveň jako na nejvyššího velitele armády České republiky.

Jsem synem legionáře, starodružiníka pplk. gšt. Jiřího Kosiny, který byl jedním z těch, kteří zakládali Českou družinu na Rusi. Jako  velitel  11. roty bojoval v bitvě u Zborova. Za jeho vojenské zásluhy mu bylo uděleno mnoho vyznamenání.  Můj otec v Československých legiích bojoval jako jeden z nejbližších důstojníků generála Stanislava Čečka. Ano, toho generála Stanislava Čečka, kterému jste udělil Řád Bílého lva vojenské skup. I. třídy (za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu) in memoriam. Z toho usuzuji, jak hluboce si odkazu československých legionářů ceníte.

Vážený pane prezidente, vzhledem k tomu, že jsem synem otce, který se - tak jako všichni legionáři - velkou měrou zasloužil o vznik Československé republiky, domnívám se, že je mým legitimním právem a zároveň i povinností obrátit se na Vás s následující žádostí.

Vyjádřete se, prosím, veřejně k názorům místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, soudruha Vojtěcha Filipa, které pronesl v rozhovoru pro list Krasnaja zvezda. „Členové KSČM a další občané České republiky pozitivně vnímají skutečnost, že ruská vláda nejeví zájem nutit místní úřady, aby budovaly pomníky těm českým legionářům, kteří nikoho v Rusku neosvobodili a neučinili nic pro nejskvělejší socialistickou revoluci minulého století v roce 1917 v Rusku,“ řekl mimo jiné.

Není přece možné, aby místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky hanobil památku Československých legií jak doma, tak v zahraničí. Není přece možné, aby tento člověk vykonával tak vysokou státní funkci, a přitom si vůbec nevážil těch, kteří obětovali své životy za vznik Československé republiky.

Věřím, že i Vy, prezident České republiky, si zajisté považujete za čest, pokračovat v naplňování odkazu T. G. Masaryka.  Pro T. G. Masaryka byli legionáři oporou, byli to jeho „ hoši od Zborova“ - a on si jich také podle toho vážil. Rozhodně se ohrazuji proti tomu, aby komunista Vojtěch Filip urážel mého otce a ještě se drze a lživě odvolával na to, že s ním souhlasí občané České republiky.

Ano, věřím, že s ním souhlasí komunisté, kteří systematicky po celou dobu, kdy byli u moci, a bohužel i nyní hanobili a hanobí odkaz Masarykových legionářů. Vím o tom své, mně komunista Vojtěch Filip nemusí vykládat dějiny. Já jsem je prožil a čest mého otce si nenechám od takového člověka špinit.

Věřím, že i Vy jste hrdý na odkaz Československých legií. Vždyť jsou to právě legionářské prapory, které při nejslavnostnějších okamžicích zdobí Vladislavský sál. Pokud k nim chováte úctu, pevně věřím, že vyjádření soudruha Vojtěch Filipa veřejně odsoudíte. Za to Vám předem velice děkuji.

S pozdravem

Vladimír Kosina

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].