Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Agenda, Komentáře

Blažek nejmenoval do funkce soudce, který chtěl poslat do vězení Zemanovu spojenkyni

Podle ministra se podílel na rozhodnutích, jimiž státu vznikla škoda, Soudcovská unie označila argumenty za nepřijatelné

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) • Autor: ČTK
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) • Autor: ČTK

Kompetencí ministra spravedlnosti je jmenovat na návrh krajského soudce jeho náměstka. Když má kompetenci jmenovat, má samozřejmě právo i nejmenovat. Ale k tomu musí mít vážné důvody. A v čerstvém případě nejmenování soudce Aleše Novotného do funkce náměstka Krajského soudu v Brně považuje Soudcovská unie ministrovy důvody nejmenování za překročení kompetencí. Věc přitom může mít prezidentské pozadí.

Ministr Blažek zdůvodnil nejmenování soudce Aleše Novotného slovy: „V trestních věcech projednávaných senátem č. 46T vedeným předsedou senátu Mgr. Alešem Novotným došlo k naplnění předpokladů odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, kdy v rámci své rozhodovací činnosti se podílel na vzniku škody státu minimálně ve výši 3 851 958,– Kč; nadále ještě běží některá soudní řízení o náhradu škody. Ministr spravedlnosti tak nemohl do funkce místopředsedy Krajského soudu v Brně odpovědného za úsek trestního soudnictví jmenovat někoho, kdo se opakovaně podílel svými nezákonnými rozhodnutími na vzniku takto vysokých škod.“

Soudcovská unie zareagovala protestem. Také citujeme: “Ministr není oprávněn a ani odborně způsobilý hodnotit rozhodování konkrétního soudce. Kolega Novotný je přitom naopak za poslední léta vysoce nadprůměrně hodnocen Vrchním soudem v Olomouci, který projednává všechna odvolání ve věcech, kterým předsedal. Toto hodnocení má ministr k dispozici. Případné naplnění předpokladů vzniku odpovědnosti státu za škodu způsobenou soudcem při rozhodovací činnosti může posoudit výhradně kárný senát. Všechna ministrem zmiňovaná rozhodnutí byla učiněna senátem a hlasování senátu je tajné. Ministr tudíž nemůže vědět, jak dotčený soudce hlasoval.“

Ministr spravedlnosti si může o soudcích myslet, co chce, ale v případě nejmenování by neměl uvádět důvody, které mu právně ani kompetenčně nenáleží využít. Je to totéž, jako by řekl, že soudce měl poslat někoho do vězení, ale neposlal. Jako občan může mít takový názor, nicméně s jeho pravomocí něco posuzovat to nemá nic společného. V tomhle je nutné dát za pravdu Soudcovské unii.

Ve zdůvodnění ministra Blažka se objevuje však i výhrada, o které by se mělo debatovat. Soudci nejsou neomylní, někdy rozhodují velmi podivně, osvobozují na základě dost virtuózních logických důvodů, nebo naopak na základě stejně komplikovaných tezí posílají lidi do vězení. Samozřejmě jejich rozhodnutí má právo zrušit vyšší soud – ale jak potrestat soudce za špatná rozhodnutí?

Veřejnost i politici v posledních měsících řeší, jak na to. Jsou tu státní zástupci, kteří obžalují někoho, kdo je pak soudem osvobozen, soudci chtějí poslat do vězení někoho, koho vyšší soud viny zbaví. Současná praxe je taková, že v případě pochyb o zákonném postupu státního zástupce nebo soudce rozhoduje zmíněný kárný senát. A vzhledem k tomu, že právo je velmi komplikovaná disciplína, nedá se téměř prokázat soudci či státnímu zástupci úmysl rozhodnout nespravedlivě.

Nicméně pořád musíme myslet na ústavní pořádek. Soudci jsou samostatným pilířem, stejně jako vláda nebo parlament -  a dávat do rukou omezení jejich nezávislosti politikům je vždy ošemetná věc. Natož dávat do rukou politikům právo vynášet verdikty, které říkají, že nějaký soudce rozhoduje špatně, či dobře. To je neblahá výsada autoritářských a totalitních režimů.

A v tomhle konkrétním případu musíme dát na misku vah ještě jeden fakt. Soudce Aleš Novotný odsoudil před čtyřmi lety na 8,5 roku do vězení za účast na podvodu Alenu Vitáskovou, spojenkyni prezidenta Miloše Zemana. Vyšší soud pak rozhodnutí soudce Novotného zrušil s tím, že řetězec nepřímých důkazů není dostatečně silný, aby bylo možné Vitáskovou odsoudit, a stejný názor měl Nejvyšší soud. Právní úvaha soudce Novotného byla podle vyšších instancí mylná. Přesto ho Vrchní soud v Olomouci považuje nadále za nadprůrměrně dobrého soudce.

Žádný soud nevynesl verdikt, že by soudce Novotný rozhodoval nezákonně, přesně řečeno, že by jeho výklad důkazů byl manipulací. Nikdo z vyšší instance, ani tehdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová, neshledali důvody poslat Aleše Novotného za rozsudek nad Vitáskovou ke kárnému řízení.

Že je Pavel Blažek hlavním „neoficiálním“ vládním kontaktem na Hrad, je známo a není na tom nic špatného. Ale jeho rozhodnutí ohledně soudce Novotného je možné vidět nejen očima kritiky Soudcovské unie, nýbrž také doložitelnou urputností Hradu a prezidenta Zemana změnit soudcovský stav podle svých přání – nikoli ve jménu spravedlnosti. Ministr Blažek se k otázce, která se týkala zmíněné úvahy, do vydání článku nevyjádřil.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].