Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Zkumavka

Evropa střízliví z opojení bionaftou

Známý vědec James Hansen, který už v roce 1987 důrazně varoval americké senátory před katastrofální změnou klimatu, opět bije na poplach. V článku, který včera vyšel v New York Times, píše, co by znamenalo vytěžení a spálení ropy z kanadských ropných písků: Do ovzduší by uniklo dvojnásobné množství oxidu uhličitého než za celou dobu používání ropy. V horizontu staletí by to způsobilo dramatický vzestup hladiny oceánů a zánik pobřežních měst, už v horizontu několika desetiletí pak třeba katastrofální sucha na americkém Středozápadě.

Nejsou to úplně nové informace a toho, kdo je obeznámen s pohledem většiny vědců na problematiku klimatických změn, příliš nepřekvapí. Daleko více překvapující může být diskuse, která nyní probíhá v Evropské komisi. Konkrétní čísla se liší dle různých studií, zdá se však, že některá biopaliva mohou být skoro stejně škodlivá pro klima jako ropa, před níž varuje Hansen: vyprodukujeme-li jednotku energie spálením bionafty z palmového oleje nebo sóji, znamená to v konečném důsledku téměř tolik emisí skleníkových plynů, jako když stejnou jednotku energie vyrobíme spálením nafty získané z ropných písků. O něco lépe je na tom řepka, důležitá plodina pro výrobu evropské bionafty: i ona však poškozuje klima více než klasická ropa z běžných ložisek.

To je šokující zjištění: podporuje Evropská unie pěstování plodin, které jsou v konečném součtu horší než fosilní paliva? Jak to, že se to nevědělo dřív? Odpověď v sobě skrývají čtyři písmena: ILUC, Indirect Land Use Change neboli nepřímé změny ve využití půdy. Zjednodušeně jde o to, že když někde vysejeme biopaliva, přijdeme o půdu, na které by se daly pěstovat potravinářské plodiny. Vede to ke zvýšení cen potravin, většímu hladu po půdě a v konečném součtu v expanzi do tropických pralesů, jejichž kácení způsobuje větší emise než celá doprava.

Dosud se s nepřímými změnami nepočítalo, a biopaliva se proto zdála být účinnou zbraní proti klimatické změně. Teď ale nevládní organizace z celého světa i desítky renomovaných vědců volají po tom, aby kritéria ILUC vstoupila do hry. Kdyby se to udělalo opravdu důsledně, znamenalo by to přinejmenším zastavení dovozu bionafty do Evropy ze vzdálených oblastí světa, případně dokonce její totální ústup ze scény. Naopak by se mohl začít více šířit bioethanol (biolíh), který by patrně obstál i v novém systému.

Jak spory v Evropské komisi dopadnou, by se mělo začít ukazovat v létě. Tématu se budeme věnovat i v některém z příštích čísel Respektu.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].