Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Za plotem

Social Innovation Camp

Víkendová soustředění umožňují zmírnit společenské problémy kolem nás

Platforma pro hodnocení místních policistů, diskusní fórum o tom, jak zlepšit design pomůcek pro handicapované nebo aplikace pro svolávání party dobrovolníků ochotných pomoci seniorům – takové projekty vzešly z tzv. Social Innovation Camps. Zatímco v zahraničí jde o poměrně známý, byť vcelku nový, formát workshopů, v Česku se o nich zatím moc neví, a to se jeden z nich se konal před dvěma týdny v Brně.

 Jde v podstatě o velmi intenzivní seminář, který umožňuje skutečně zmírnit nějaký společenský problém. Za finanční pomoci institucí či firem na něm zpravidla spolupracují programátoři a webdesignéři s lidmi, kteří chtějí vyřešit nějakou svízel ve svém okolí a mají nápady, jak to udělat.

První kemp se konal před čtyřmi roky v Londýně a od roku 2009 se šíří do dalších zemí, mj. do Gruzie, Slovenska, Austrálie, Jižní Koreji nebo Kyrgyzstánu. První český kemp proběhl předloni v Praze, druhý potom nedávno v jihomoravské metropoli.

Social Innovation Camp má přesně daný řád – do určité uzávěrky probíhá tzv. burza nápadů – kdokoliv se chce zúčastnit, pošle svoje nápady na projekty (třeba teď v Brně se jich sešlo přes šedesát). Organizátoři vyberou ty nejlepší a potom se, zpravidla na víkend, sjede na jedno místo velká skupina dobrovolníků. Ti mají přesně 48 hodin na to, aby vybrané projekty zpracovali do proveditelné podoby, kromě názvu projektu a jeho samotného schématu musí především vymyslet, jak ho dostanou k cílové skupině a jak ho budou financovat.

Nápomocni jsou jim nejrůznější koučové, kteří pomáhají mj. s organizací práce ve skupině, hlídají pevně rozvržený časový harmonogram apod. Někdy jsou v nabídce ještě doplňující odborné přednášky, týkající se například udržitelnosti či financování společensky-inovačních projektů.

Celý workshop je dost náročný – velmi intenzivně spolu pracují lidé, kteří se skoro neznají. Motivací jim kromě zdokonalení práce ve skupině je, že po závěrečné prezentaci jejich projektu a postupů, jak by ho chtěli zrealizovat, porota vybere ten nejlepší projekt(y), na jehož realizaci sponzor celého kempu (zpravidla nějaká velká firma nebo nadace) přispěje.

Třeba v Brně byly ze šesti projektů podpořeny tři, přičemž celkovým vítězem kempu se stal projekt Kanárci. Kanárci.cz své cíle shrnují pod mottem: „Změřte si, co dýcháte“ avychází z toho, že kvalita ovzduší mezi místy vzdálenými od sebe i jen pár set metrů se může výrazně lišit.

Kanárci chtějí doplnit a zpřesnit informace ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu prostřednictvím webové aplikace, kde mají za cíl získávat a sdílet environmentální data o bezprostředním okolí uživatelů jejich webu. Na vytvoření příslušných stránek získali Kanárci 25 tisíc korun a týden práce programátorů a konzultantů.

Některé ze starších projektů samozřejmě časem vyhasly, řada z nich ale už funguje řadu let, tak jako například zmiňovaný britský Good Gym. Už čtyři roky se v Británii přes webovou aplikaci svolávají dobrovolníci, aby pomohli seniorům ve svém okolí, uklidili společně nějakou zanedbanou část města, přeházeli komunitní kompost nebo osázeli místní park květinami. Soudě podle příspěvků na stránkách je projekt hodně živý, nové společné akce se tu objevují několikrát do týdne.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].