0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Civilizace31. 12. 20165 minut

Chceme vytvořit právní nejistotu

Thomas Pogge usiluje o to, aby se vlády a firmy musely za emise zodpovídat u soudů

,
foto: Matěj Stránský
Thomas Pogge • Autor: Matěj Stránský

Je profesorem filozofie a mezinárodních vztahů na Yaleově univerzitě a uznávaným expertem nejen na Immanuela Kanta, ale také na globální nerovnost, chudobu, mezinárodní daňový systém a další aspekty současného globalizovaného světa. V poslední době je Thomas Pogge, původem Němec, znám také jako jeden z tvůrců tzv. principů z Osla, podle nichž musí státy, firmy i jednotlivci jednat tak, aby to vedlo ke snížení emisí skleníkových plynů, jinak porušují existující zákony.

Hledáte cestu, jak bránit nezodpovědné klimatické politice pomocí soudů. Bude potřeba nějaký speciální mezinárodní soud?

Reklama

Ne. Když jsme principy z Osla vytvářeli, začali jsme otázkou: Jaké závazky se států týkají již dnes? Státy tvrdí, že žádné. Pokud by to byla pravda, bylo by naprosto legální dále zvyšovat koncentrace skleníkových plynů v ovzduší, což v konečném důsledku způsobí smrt milionů lidí. Taková politika je ovšem porušením současného pojetí lidských práv, porušením mezinárodního práva a zákonů, podle kterých nesmím způsobit druhému osobní ani majetkovou újmu (tzv. tort law). Tvrdíme tedy, že existující právo a jeho nástroje postačí.

Jak ale chcete dosáhnout toho, aby se tím někdo řídil?

Právo musí být neustále interpretováno. A k tomu čerpáte z několika zdrojů: precedenty nebo tzv. opinio juris, názor význačných právníků. Jejich názor může být formulován třeba v článcích v odborném tisku; a o to se snažíme.…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc