0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Agenda19. 11. 20162 minuty

…a máme po ptákách

V Česku klesají stavy nejběžnějších druhů opeřenců, dravců naopak přibývá

Z českých polí, luk a lesů mizí obyvatelé, kteří k nim vždy bytostně patřili: skřivan polní, strnad obecný a další ptáci. Na znepokojivý trend aktuálně upozorňuje připravovaná Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2015. Meziročně sice počty ptáků poklesly jen o jednotky procent, ovšem dlouhodobý trend je jednoznačný. Od roku 1982, kdy se se soustavným měřením výskytu ptáků na českém území začalo, klesly počty polních a lučních druhů o třetinu a lesních o bezmála pětinu. „Trend je podobný v celé Evropě a jeho příčiny jsou ve všech zemích stejné,“ říká předseda České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek. Na vině je podle ornitologů způsob, jakým se na evropských polích nakládá s hnojivy a pesticidy, důraz na maximální produkci či fakt, že se pole nenechávají čas od času ležet ladem. „Na polích se kvůli používání pesticidů nevyskytují jiné rostliny či škůdci, což populaci ptáků zásadně ovlivňuje,“ vysvětluje Vermouzek. „Ptákům ubývá životní prostor i potrava.“ Tuzemští ornitologové i jejich evropští kolegové tak tlačí na národní vlády i EU která zastřešuje společnou zemědělskou politiku, aby se zavedené postupy zemědělské výroby s ohledem na ptáky změnily. Zatím neúspěšně.

Zároveň s úbytkem některých druhů se snižuje jejich bohatost: ubývá opeřenců, kteří se vyskytují pouze v určitých typech prostředí, na úkor tzv. generalistů, tedy ptáků, kteří přežijí víceméně kdekoli. Méně často je tak v české přírodě možné spatřit či uslyšet kupříkladu králíčka obecného (jinak…

Reklama

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc