Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Vaše otázky

Kdy začne platit dohoda o sociálním zabezpečení mezi USA a Českem?

Česká republika podepsala v září loňského roku se Spojenými státy smlouvu o sociálním zabezpečení. Můj plný invalidní důchod je nižší než životní minimum, čili by mi dohoda mohla pomoci. Smlouva má vstoupit v platnost v polovině roku 2008. Kdy začne dohoda platit?

Česká republika podepsala v září loňského roku se Spojenými státy smlouvu o sociálním zabezpečení. Je mi 59 let, v Americe mám legálně odpracováno více než 20 let, kdežto v České republice jen 5 let. Můj plný invalidní důchod je proto nižší než životní minimum, čili by mi dohoda mohla pomoci. Smlouva má vstoupit v platnost v polovině roku 2008. Kdy začne dohoda platit?

BOŘEK ADAM, MILEVSKO

Ptali jsme se mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jiřího Sezemského:

V ČR již smlouva byla schválena, ratifikována a americké straně nótou z 25. března tohoto roku oznámeno, že na české straně již byly splněny všechny podmínky vyžadované pro vstup smluvního dokumentu v platnost.

Schvalovací proces v USA je poněkud složitější a delší, nicméně i tam se blíží ke konci. Prezident Bush zaslal návrh na schválení smlouvy Kongresu Spojených států 7. května a ten má 60 dnů na to se k ní vyjádřit. Tato doba uplynula a česká strana neobdržela žádnou informaci o tom, že by se zákonodárný orgán USA postavil proti jejímu sjednání. Dá se proto očekávat, že česká strana v brzké době obdrží oficiální oznámení, že smlouva byla schválena i na americké straně.

Datum tohoto oznámení je důležité pro vstup smlouvy v platnost. Podle jejích závěrečných ustanovení vstoupí totiž v platnost prvého dne třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž česká strana toto oznámení obdrží. Pokud se tak stane ještě v červenci, vstoupí v platnost 1. října letošního roku. Oznámení doručené v dalším měsíci vždy posune i vstup v platnost o měsíc. Úvaha o vstupu smlouvy v platnost v polovině roku 2008 vycházela z předpokladu legislativního schvalování v ČR, k většímu zpoždění by však za současného vývoje v USA nemělo dojít.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 31/2008 pod titulkem Kdy začne platit dohoda o sociálním zabezpečení mezi USA a Českem?