Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Nenašli jste, co hledáte?

Napište na [email protected]

Vaše otázky

Proč nám ČEZ neustále zvyšuje ceny a stát s tím nic nedělá?

Proč český stát jako majoritní akcionář ČEZ hledí pouze na své zisky z dividend, které vláda mnohdy nesmyslně utratí, a neplní svou základní funkci - starat se o své občany, jimž enormně ziskový ČEZ neustále zvyšuje ceny energie s odůvodněním, že je ve světě vysoká poptávka?

Proč český stát jako majoritní akcionář ČEZ hledí pouze na své zisky z dividend, které vláda mnohdy nesmyslně utratí, a neplní svou základní funkci - starat se o své občany, jimž enormně ziskový ČEZ neustále zvyšuje ceny energie s odůvodněním, že je ve světě vysoká poptávka?

PhDr. Jana Poláková

Ptali jsme se Zuzany Chocholové z oddělení komunikace ministerstva financí

Ministerstvo financí je majoritním akcionářem společnosti ČEZ, a. s., z tohoto důvodu je i příjemcem dividend ze zisku této společnosti. Tyto dividendy jsou podle zákona č. 178/2005 Sb. vedeny na zvláštních účtech, odděleně od státního rozpočtu. Zároveň je v tomto zákoně jednoznačně stanoveno, na co se tyto finanční prostředky mohou použít. Jedná se zejména o úhradu nákladů spojených s odstraňováním ekologických škod, nově i na budování protipovodňových opatření apod. Z tohoto důvodu se domníváme, že nejsou dividendy ze zisků této společnosti nesmyslně utráceny, jak tvrdíte ve své otázce. Ve věci neustálého zvyšování cen energií bychom Vás rádi upozornili na to, že i tato oblast je ze strany státu řešena, neboť stanovování cen podléhá regulacím hned dvou na státu nezávislých institucí, a to Energetického regulačního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V případě, že jste nespokojen se systémem stanovování cen, pak Vám doporučujeme obrátit se na tyto instituce.

Ptali jsme se Anny Veverkové, vedoucí Kabinetu předsedy Energetického regulačního úřadu

Konečnou cenu elektřiny pro odběratele tvoří dvě základní části: zaprvé je to regulovaná část, která zahrnuje použití elektrických sítí a dalších služeb, které umožňují dodávku. Tuto část určuje Energetický regulační úřad a ovlivňuje konečnou cenu zhruba 50 procenty. Zadruhé je to neregulovaná část, kterou představuje tzv. silová elektřina. Ta zahrnuje vlastní dodávku elektřiny a přiměřený zisk obchodníka, který dodávku na základě smlouvy s konečným odběratelem zajišťuje. Tato část ceny je určována energetickým trhem a tvoří druhou polovinu z konečné ceny pro zákazníka.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 42/2007 pod titulkem Proč nám ČEZ neustále zvyšuje ceny a stát s tím nic nedělá?