0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Komentáře2. 4. 20052 minuty

Nudná apokalypsa

Tolik temných chiliastických předpovědí, kolik jich za poslední dva tři roky vychrlily početné týmy těch nejvěhlasnějších vědců z prestižních univerzit, se snad neobjevilo ani za celé uplynulé čtvrtstoletí. Ten nejčerstvější akademický apel se v novinách objevil před pár dny. 1360 předních expertů z 95 zemí světa v něm znovu opakuje výstrahy svých kolegů z posledních měsíců a let: zatímco počet lidí na Zemi roste, surovin a zdrojů ubývá, živočišné i rostlinné druhy vymírají, znečištění ovzduší a moří dosahuje obrovských rozměrů, teplota stoupá, ledovce tají a zásoby pitné vody se povážlivě tenčí.

Stále hrozivěji zdvižený prst světových kapacit je sotva možné odbýt mávnutím ruky. Přesto se však nelze zbavit dojmu, že dikce podobných zpráv prokazuje planetě spíše medvědí službu. Jsou natolik globální a dotýkají se všech, až je za své nakonec nebere prakticky nikdo.

Zkušenost ukazuje, že práce, které upozorňují na ohrožení konkrétních lokalit, mívají daleko efektivnější odezvu a většinou vedou k nápravě. Příkladem budiž zákaz lovu velryb.

Mizení motýlů či vysychání řeky je přitom v mnoha ohledech stejně varovným indikátorem krize, jako kolaps „golfské pumpy“. S tím rozdílem, že se bezprostředně dotýká každodenního života řady konkrétních lidí, kteří jsou ochotni nasadit síly k zvrácení nepříznivého stavu.

Méně v tomto případě prostě obvykle znamená více. „Komplexní studie“ nobelistů zkrátka nedokáží motivovat lidi ke konkrétním…

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc