Obálka vydání 24/2003
24/2003 • 8.–15. 6. 2003

2003/24