Obálka vydání 41/2001
41/2001 • 8.–15. 10. 2001

2001/41