0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura7. 10. 20016 minut

Jsou to naše děti

Počátkem podzimu se rakouský Linec pravidelně stává kyberměstem světa. Už dvaadvacet let zde totiž první zářijový týden probíhá Ars Electronica - festival mediálního umění a kyberkultury vnímaný v evropském měřítku jako nejvýznamnější přehlídka uměleckého využití nových technologií. Jejím hlavním cílem je ukázat, že nová digitální média neslouží jenom průmyslu a ekonomice, ale také kulturním a uměleckým projektům. Během 80. let dominovala na Ars Electronice počítačová grafika, videoart, animace, hudba a vždy přítomné instalace. Poslední dekáda druhého tisíciletí přinesla nástup projektů spojených s internetem a zcela převratné umělecké projekty využívající biotechnologie, roboty nebo rozvíjející se nanotechnologie.

Budou tady s námi

Reklama

Letošní „Ars Electronica 2001“ měla revoluční náladu i téma: „Takeover – Who is doing the art of tomorrow“ (Převrat – Kdo dělá umění budoucnosti). Celý festival zahájila holčička-robot Posy tancem, který nejpřesněji vyjádřil smysl a poslání přehlídky: sblížit člověka a technologie, překonat nedůvěru a zavádějící rozdělení na přirozené a umělé a ukázat technologie nejen jako umění, ale také životní formu, která s námi sdílí naše životy na této planetě. Ars Electronica problematizuje zažitou představu o tom, co je umění a kdo jsou jeho tvůrci. Za umělce budoucnosti je totiž v Linci považován člověk tvořící novou zkušenost na síti či ve virtuální realitě nebo odborník přinášející kritický pohled na nové…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc